Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1101

V Bruselu dne 8. září 2010

V roce 2015 se Evropským hlavním městem kultury za Českou republiku stane Plzeň

Porota odpovědná za výběr Evropského hlavního města kultury 2015 za Českou republiku dnes v Praze doporučila, aby titul získalo město Plzeň Druhým žhavým českým kandidátem bylo město Ostrava. Formální jmenování provede rada ministrů pravděpodobně v květnu 2011.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Je skvělé, že v Česku panuje z titulu Evropské město kultury 2015 takové nadšení. Město Plzeň se představilo velmi kvalitně, energicky a kreativně. Jsem přesvědčena o tom, že Plzeň připraví poutavý program plný akcí s evropským rozměrem pro širokou veřejnost. Přeji městu Plzni mnoho úspěchů.“

V souladu s rozhodnutím z roku 2006, kterým se zavádí Evropské hlavní město kultury, bude tento titul v roce 2015 náležet jednomu městu v České republice a jednomu v Belgii. V únoru 2010 doporučila belgická porota na uvedený titul město Mons.

Výběr Evropských hlavních měst kultury se odehrává ve dvou fázích: předběžné posouzení, v němž se stanoví užší seznam měst, a poté za devět měsíců konečný výběr jednoho z nich. Vybraná města poté oficiálně jmenuje Rada ministrů EU.

Žádosti přezkoumává evropská porota, již tvoří 13 nezávislých odborníků v oblasti kultury, šest z nich jmenuje dotčený členský stát a zbylých sedm jmenují evropské instituce.

Města, jež se o titul ucházejí, musí připravit kulturní program vyzdvihující evropský rozměr celé akce a podněcující jak účast obyvatel města a jeho okolí, tak také zájem zahraničních návštěvníků. Evropský rozměr se může promítat ve zvolených tématech a spolupráci mezi umělci z různých zemí, kteří na akci spolupracují. Program musí mít rovněž trvalý dopad a přispět k dlouhodobému kulturnímu a společenskému rozvoji města.

Členy poroty jmenovanými evropskými institucemi jsou:

  • Za Evropskou komisi: Sir Robert Scott (Spojené království), který vedl úspěšný projekt Liverpool ‑ Evropské hlavní město kultury 2008. Sir Scott je odborník v oblasti kultury, v současné době je mezinárodním vyslancem Liverpoolské kulturní společnosti (Liverpool Culture Company). Manfred Gaulhofer (Rakousko), generální ředitel projektu Štýrský Hradec 2003 (Graz 2003), řídil mnoho evropských projektů.

  • Za Radu: Erna Hennicot-Schoepges (Lucembursko), bývalá poslankyně Evropského parlamentu, členka shromáždění Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), v současné době vede různé lucemburské i mezinárodní kulturní organizace. Constantin Chiriac (Rumunsko), místopředseda projektu Sibiň 2007 (Sibiu 2007) a v současné době ředitel národního divadla Radu Stanca.

  • Za Evropský parlament: Andreas Wiesand (Německo), konzultant a badatel v oblasti kulturních politik a činností. Danuta Glondys (Polsko), ředitelka sdružení Villa Decius, které pořádá řadu kulturních aktivit mezinárodního rozsahu.

  • Za Výbor regionů: Elisabeth Vitouch (Rakousko), zastupuje Výbor pro kulturu a vzdělávání Výboru regionů a je členkou samosprávy města Vídně.

Po letošních nositelích titulu Evropské hlavní město kultury Essenu v Porúří (Německo), Pětikostelí (Pécs, Maďarsko) a Istanbulu (Turecko) převezmou žezlo Tallinn (Estonsko) a Turku (Finsko) v roce 2011, Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko) v roce 2012, Marseille (Francie) a Košice (Slovensko) v roce 2013 a Umeå (Švédsko) a Riga (Lotyšsko) v roce 2014.

Další informace:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm


Side Bar