Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg, 7. septembra 2010

Evropska komisija ocenjuje, kako države članice uporabljajo sredstva Evropske unije za vključevanje Romov

Evropska komisija je danes oblikovala projektno skupino za Rome, ki bo ocenila, kako države članice uporabljajo sredstva Unije. Predlog je bil del poročila o položaju Romov v Franciji in po Evropi, ki so ga pripravili podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Lászlo Andor ter evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. Projektna skupina bo analizirala, kako države članice upoštevajo sporočilo Komisije z dne 7. aprila (IP/10/407; MEMO/10/121), v katerem je pozvala h konkretnim programom v pomoč vključevanju Romov. Projektna skupina bo ocenila, kako države članice uporabljajo sredstva EU za vključevanje Romov, in opredelila načine za izboljšanje učinkovitosti sredstev. Prve ugotovitve bo do konca leta predložila kolegiju komisarjev. Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročala o ugotovitvah projektne skupine.

Evropska komisija, ki se bo danes popoldne sestala v Strasburgu, je po razpravi o položaju Romov odobrila ukrepe iz poročila. Komisija je poleg oblikovanja projektne skupine tudi pozvala belgijsko predsedstvo Evropskega sveta, naj čimprej skliče skupni sestanek ministrov za pravosodje in socialne zadeve, na katerem bodo opredelili bolj usmerjeno uporabo nacionalnih finančnih sredstev in dodatnih sredstev Unije za spodbujanje socialnega in gospodarskega vključevanja Romov. Temu sestanku Sveta bi morali slediti vsakoletni sestanki na ministrski ravni. Komisija bo organizirala tudi redne sestanke javnih uslužbencev na visokih položajih, da se bo preveril napredek pri vključevanju Romov v vseh državah članicah Unije.

Komisija je prihodnja predsedstva Sveta pozvala, naj izpolnijo prednostne naloge iz časovnega načrta, o katerem so se junija 2010 dogovorili na Evropskem forumu za vključevanje Romov. V tem okviru bi bilo treba okrepiti dialog s predstavniki romske skupnosti.

Komisija bo prav tako še naprej spremljala ukrepe vseh držav članic, ki so jih v zvezi z Romi sprejele na področju zakonodaje Unije o prostem gibanju in nediskriminaciji ter Listine EU o temeljnih pravicah.

Ozadje

Institucije Unije so zagotovile znatna evropska finančna sredstva, s katerimi podpirajo in dopolnjujejo ukrepe držav članic pri vključevanju Romov.

  • V 12 državah članicah (Bolgarija, Češka, Španija, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška) od 27 so vzpostavljeni podporni programi, namenjeni Romom (med drugimi ranljivimi skupinami), s skupnim proračunom v višini 17,5 milijarde EUR (vključno s 13,3 milijardami EUR iz Evropskega socialnega sklada). To pomeni 27 % njihovega celotnega proračuna za Evropski socialni sklad.

  • Države članice lahko od maja 2010, ko je Komisija predlagala spremembo Uredbe, s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pomagajo ranljivim skupinam, kot so Romi, pri zagotavljanju primernih stanovanj.

Poročilu treh komisarjev je 31. avgusta sledil sestanek s francoskimi in romunskimi organi o položaju romske skupnosti v Franciji. Na naslednjem sestanku na tehnični ravni s francoskimi organi 3. septembra so bila pojasnjena vprašanja o prostem gibanju. Komisija bo še naprej spremljala njihov položaj v Franciji in drugih državah članicah. Pripravljena je delovati kot posrednik med državami članicami ter spremljati in ocenjevati napredek pri vključevanju Romov.

Za dodatne informacije:

Romi, ki živijo v EU: najpogosteje zastavljena vprašanja – MEMO/10/383.

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar