Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg, 7 septembrie 2010

Comisia Europeană va evalua utilizarea de către statele membre a fondurilor Uniunii Europene destinate integrării romilor

Comisia Europeană a creat astăzi un grup operativ privind romii care să evalueze utilizarea de către statele membre a fondurilor Uniunii Europene. Propunerea a făcut parte din raportul privind situația romilor în Franța și în Europa, elaborat de Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune și Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. Grupul operativ va analiza modul în care statele membre dau curs comunicării Comisiei din 7 aprilie (IP/10/407; MEMO/10/121), în care se solicita dezvoltarea unor programe concrete care să sprijine integrarea romilor. Grupul operativ va evalua utilizarea de către statele membre a fondurilor UE pentru integrarea romilor și va identifica modalități de îmbunătățire a eficacității fondurilor. Primele constatări ale grupului operativ vor fi prezentate Colegiului comisarilor până la sfârșitul anului. Comisia va informa periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la constatările grupului operativ.

Comisia Europeană, reunită în această după-amiază la Strasbourg, a aprobat, în urma unei discuții despre situația romilor, măsurile cuprinse în raport. Pe lângă crearea grupului operativ, Comisia a invitat președinția belgiană a Consiliului European să organizeze, cât mai curând posibil, o reuniune comună a miniștrilor de justiție și afaceri sociale pentru a identifica o utilizare mai punctuală a fondurilor naționale și a fondurilor complementare ale UE în vederea promovării integrării sociale și economice a romilor. Reuniunea Consiliului ar trebui să fie urmată de reuniuni anuale la nivel ministerial. De asemenea, Comisia va organiza reuniuni periodice ale unor înalți funcționari pentru a analiza progresele în materie de integrare a romilor înregistrate în toate statele membre ale UE.

Comisia a invitat viitoarele președinții ale Consiliului să răspundă priorităților identificate în foaia de parcurs convenită în luna iunie 2010 de către Platforma europeană pentru incluziunea romilor. În acest context, ar trebui intensificat dialogul cu reprezentanții comunității rome.

Comisia va continua să monitorizeze măsurile adoptate de statele membre în legătură cu romii în ceea ce privește legislația UE privind libera circulație, nediscriminarea și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Context

Instituțiile UE au pus la dispoziție o finanțare substanțială din fondurile UE pentru a sprijini și completa acțiunile statelor membre privind integrarea romilor:

  • din cele 27 de state membre, 12 (Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia, România, Slovenia și Slovacia) dispun de programe de sprijin care vizează romii (printre alte grupuri vulnerabile), cu un buget total de 17,5 miliarde EUR (inclusiv 13,3 miliarde EUR din Fondul social european). Aceasta reprezintă 27% din bugetul total al Fondului social european care le este alocat;

  • în luna mai 2010, în urma propunerii Comisiei de modificare a unui regulament, statele membre pot utiliza în prezent fondurile europene de dezvoltare regională pentru a sprijini grupurile vulnerabile, cum sunt romii, în domeniul locuințelor.

Raportul celor trei comisari a fost elaborat în urma unei reuniuni cu autoritățile franceze și române, care a avut loc la 31 august, cu privire la situația comunității rome în Franța. La 3 septembrie, aceasta a fost urmată de o reuniune la nivel tehnic cu autoritățile franceze, pentru a se clarifica întrebările privind problema legată de libera circulație. Comisia va continua să monitorizeze situația din Franța, precum și cea din toate celelalte state membre. Comisia este pregătită să acționeze ca mediator între statele membre, să monitorizeze și să evalueze progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea romilor.

Pentru mai multe informații

Populația romă care locuiește în UE: Întrebări frecvente – MEMO/10/383

Sala de presă a Direcției generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar