Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbūra, 2010. gada 7. septembris

Eiropas Komisija izvērtē kā dalībvalstis izmanto Eiropas Savienības līdzekļus romu integrācijai

Šodien Eiropas Komisija izveidoja darba grupu romu jautājumos, lai izvērtētu, kā dalībvalstis izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Priekšlikums bija daļa no priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas, ES nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisāra Lāslo Andora un ES iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas ziņojuma par romu stāvokli Francijā un Eiropā.     Darba grupa analizēs kā dalībvalstis ievēro Komisijas 7. aprīļa paziņojumu (IP/10/407; MEMO/10/121), kurā ir pausts aicinājums sagatavot konkrētas programmas, lai palīdzētu veicināt romu integrāciju. Darba grupa izvērtēs, kā dalībvalstis izmanto ES līdzekļus romu integrācijai un ieteiks veidus kā efektīvāk šos līdzekļus izmantot. Pirmos secinājumus darba grupa gada beigās iesniegs Komisāru kolēģijai. Komisija regulāri informēs Eiropas Parlamentu un Padomi par darba grupas atzinumiem.

Šodienas pēcpusdienas tikšanās laikā Strasbūrā, Eiropas Komisija pēc apspriešanās par romu situāciju apstiprināja ziņojumā minētās darbības. Līdz ar darba grupas izveidošanu Komisija aicināja Beļģijas prezidentūru Eiropadomē pēc iespējas drīz sasaukt kopīgu tieslietu un sociālo lietu ministru sanāksmi, kuras mērķis būtu atrast mērķtiecīgāku veidu, kā izmantot valsts un papildu ES finansējumu, lai veicinātu romu sociālo un ekonomisko integrāciju. Pēc Padomes sanāksmes vajadzētu rīkot ikgadējas sanāksmes ministru līmenī. Komisija arī organizēs regulāras augsta ranga ierēdņu sanāksmes, lai pārskatītu sasniegto romu initegrācijā visās ES dalībvalstīs.

Komisija aicināja nākamās Padomē prezidējošās valstis risināt prioritārus jautājumus, kas izklāstīti Eiropas platformas romu integrācijai veltītajā sanāksmē 2010. gada jūnijā pieņemtajā "ceļa kartē". Šajā kontekstā vajadzētu pastiprināt dialogu ar romu kopienas pārstāvjiem.

Visbeidzot, Komisija turpinās uzraudzīt visu dalībvalstu pasākumus, kas tiek īstenoti attiecībā uz romiem, ievērojot ES tiesību aktus par brīvu pārvietošanos, nediskrimināciju un ES Pamattiesību hartu.

Vispārīga informācija

ES iestādes ir piešķīrušas ievērojamu finansējumu no ES fondiem, kura mērķis ir atbalstīt un papildināt romu integrācijas pasākumus dalībvalstīs.

  • No 27 dalībvalstīm 12 dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Spānijā, Somijā, Grieķijā, Unigārijā, Īrijā, Itālijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Slovākijā) darbojas romiem (līdzās citām mazāk aizsargātām grupām) paredzētas atbalsta programmas, kuru kopējais budžets ir 17,5 miljardi euro (ieskaitot 13,3 miljardus euro no Eiropas Sociālā fonda). Tas veido 27% no kopējā Eiropas Sociālā fonda budžeta.

  • Pēc Komisijas 2010. gada maija priekšlikuma grozīt regulu, dalībvalstis tagad var izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, lai palīdzētu mājokļu jomā tādām mazāk aizsargātām grupām kā romi.

Trīs komisāru ziņojums tika sagatavots pēc Francijas un Rumānijas valdību pārstāvju tikšanās 31. augustā, kurā pārrunāja romu kopienas stāvokli Francijā. Nākamā tehniskā sanāksme ar Francijas pārstāvjiem notika 3. septembrī. Tajā centās rast atbildi uz jautājumiem par personu brīvu parvietošanos. Komisija turpinās uzraudzīt situāciju Francijā, kā arī visās pārējās dalībvalstīs. Tā ir gatava būt par starpnieku dalībvalstu sarunās, un uzraudzīt un novērtēt paveikto romu integrācijas jomā.

Papildu informācija

ES dzīvojošie romi: Bieži uzdotie jautājumi – MEMO/10/383

Tiesiskuma direktorāta-vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar