Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbūras, 2010 m. rugsėjo 7 d.

Europos Komisija vertina, kaip valstybės narės naudoja romų integracijai skirtas lėšas

Šiandien Europos Komisija sudarė darbo grupę, kad įvertintų, kaip valstybės narės naudoja romams skirtas Europos Sąjungos lėšas. Toks pasiūlymas buvo įtrauktas į ataskaitą apie romų padėtį Prancūzijoje ir Europoje, kurią pateikė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding, už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andor ir už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. Darbo grupė nagrinės, kaip valstybės narės laikosi balandžio 7 d. Komisijos komunikato (IP/10/407; MEMO/10/121), kuriame raginama įgyvendinti konkrečias pagalbos romų integracijai programas. Darbo grupė vertins, kaip valstybės narės naudoja romų integracijai skirtas ES lėšas, ir svarstys, kaip jas panaudoti veiksmingiau. Pirmosios darbo grupės išvados iki metų pabaigos bus pateiktos Komisijos narių kolegijai. Komisija nuolat informuos Europos Parlamentą ir Tarybą apie darbo grupės išvadas.

Šiandien po pietų Strasbūre į posėdį susirinkusi Europos Komisija, aptarusi romų padėtį, pritarė ataskaitoje siūlomiems veiksmams. Komisija ne tik sudarė darbo grupę, bet ir paragino Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančią Belgiją kuo greičiau surengti teisingumo ir socialinių reikalų ministrų susitikimą, kad būtų nustatyta, kaip tikslingiau panaudoti socialinei ir ekonominei romų integracijai skiriamas valstybių narių ir papildomas ES lėšas. Įvykus šiam Vadovų Tarybos susitikimui vėliau kasmet turėtų vykti ministrų susitikimai. Komisija taip pat rengs nuolatinius aukšto lygio valstybės tarnautojų susitikimus, kad galėtų įvertinti romų integracijos pažangą visose ES valstybėse narėse.

Komisija paragino vėliau Europos Vadovų Tarybai pirmininkausiančias šalis įgyvendinti 2010 m. birželio mėn. ES romų įtraukties forumo nustatyto veiksmų plano prioritetus. To siekiant turėtų būti aktyviau bendraujama su romų bendruomenės atstovais.

Komisija, atsižvelgdama į ES laisvo judėjimo teisę, nediskriminavimo principą ir ES pagrindinių teisių chartiją, toliau stebės, kaip visose valstybėse narėse įgyvendinamos romų integracijos priemonės.

Pagrindiniai faktai

Iš Europos Sąjungos fondų ES institucijos skyrė daug lėšų valstybių narių įgyvendinamiems romų integracijos veiksmams remti:

  • Iš 27 valstybių narių 12-oje (Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Ispanijoje, Suomijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje) buvo remiamos romams (ir kitoms pažeidžiamoms grupėms) skirtos programos. Tam iš viso skirta 17,5 mlrd. eurų (įskaitant Europos socialinio fondo skirtus 13,3 mlrd. eurų). Ši suma sudaro 27 % visų iš Europos socialinio fondo jų gaunamų lėšų.

  • Nuo 2010 m. gegužės mėn., Komisijai pasiūlius pakeisti reglamentą, valstybės narės gali naudoti Europos regioninės plėtros fondo lėšas, kad aprūpintų būstu pažeidžiamas grupes, tarp jų ir romus.

Trijų Komisijos narių ataskaita pateikta po rugpjūčio 31 d. įvykusio susitikimo su Prancūzijos ir Rumunijos atstovais, kuriame aptarta romų bendruomenės padėtis Prancūzijoje. Rugsėjo 3 d. surengtas techninio lygio susitikimas su Prancūzijos valdžios institucijomis, kuriame smulkiau išnagrinėti laisvo judėjimo klausimai. Komisija ir toliau stebės padėtį Prancūzijoje bei kitose valstybėse narėse. Ji pasirengusi tarpininkauti valstybėms narėms, taip pat stebėti ir vertinti romų integracijos srityje daromą pažangą.

Daugiau informacijos

ES gyvenantys romai. Dažnai užduodami klausimai – MEMO/10/383

Teisingumo generalinio direktorato naujienos

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar