Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg, 2010. szeptember 7.

Az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy a tagállamok hogyan használják fel az európai uniós pénzeszközöket a romák társadalmi beilleszkedésének elősegítésére

Az Európai Bizottság ma a romák helyzetével foglalkozó munkacsoportot hozott létre abból a célból, hogy megvizsgálja az európai uniós pénzeszközök tagállami felhasználását. Az erre vonatkozó javaslat részét képezte a romák franciaországi és európai helyzetéről szóló, Viviane Reding alelnök és uniós jogérvényesülési biztos, Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos, valamint Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos által készített jelentésnek. A munkacsoport elemzi majd, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket hoztak a Bizottság április 7-i közleményét (IP/10/407, MEMO/10/121) követően, amely a romák társadalmi beilleszkedését elősegítő konkrét programok kidolgozására szólította fel őket. A munkacsoport értékelni fogja az uniós pénzeszközöknek a romák integrációja érdekében történő tagállamok általi felhasználást, valamint meghatározza, hogy milyen módon javítható a finanszírozás hatékonysága. A munkacsoport első vizsgálati eredményeit az év végéig terjeszti a biztosok testülete elé. A Bizottság rendszeresen tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a munkacsoport megállapításairól.

Az Európai Bizottság ma délutáni strasbourgi ülésén – a romák helyzetéről szóló vitát követően – jóváhagyta a jelentés cselekvési javaslatait. A munkacsoport felállítása mellett a Bizottság felkérte az Európai Tanács belga elnökségét, hogy a lehető leghamarabb hívja össze az igazságügyi és szociális ügyi miniszterek közös találkozóját abból a célból, hogy döntsenek a romák szociális és gazdasági integrációját elősegítő tagállami, és azt kiegészítő uniós finanszírozás célzottabb felhasználásáról. Az említett tanácsi ülést évenként sorra kerülő miniszteri szintű üléseknek kell követniük. A Bizottság továbbá rendszeres, magas rangú köztisztviselői találkozókat szervez, hogy áttekintsék a romák beilleszkedésének előrehaladását az összes uniós tagállamban.

A Bizottság felkérte a Tanács jövőbeni elnökségeit, hogy foglalkozzanak az Európai Roma Platform által legutóbb 2010 júniusában elfogadott menetrendben meghatározott prioritásokkal. Ezzel összefüggésben fokozni kell a roma közösség képviselőivel folytatott párbeszéd intenzitását.

Végül pedig a Bizottság továbbra is nyomon kíséri majd a tagállamok által meghozott, romákkal kapcsolatos intézkedéseket, szem előtt tartva a szabad mozgásról és a megkülönböztetés-mentességről szóló uniós jogot, valamint az EU Alapjogi Chartáját.

Előzmények

Az EU intézményei az uniós alapok keretében jelentős pénzeszközöket bocsátottak rendelkezésre a romák társadalmi beilleszkedésére irányuló tagállami intézkedések támogatása és kiegészítése céljából:

  • A 27 tagállam közül 12 (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Finnország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia) részesült összesen 17,5 milliárd EUR (az Európai Szociális Alapból származó 13,3 milliárd EUR-val együtt) támogatásban a romákra (és más kiszolgáltatott csoportokra) irányuló meglévő programjaihoz. Ez az összeg az Európai Szociális Alap teljes költségvetésének 27%-át teszi ki.

  • 2010 májusában a Bizottság javaslatot tett egy rendelet módosítására, aminek eredményeként az Európai Regionális Fejlesztési Alap ma már a kiszolgáltatott csoportok – így a romák – lakhatásának elősegítésére is fordítható.

A három biztos jelentésére azt követően került sor, hogy augusztus 31-én megbeszélést folytattak a francia és a román hatóságokkal a franciaországi roma közösség helyzetéről. Szeptember 3-án technikai szintű nyomonkövetési ülést tartottak a francia hatóságok részvételével, hogy tisztázzák a szabad mozgással kapcsolatos kérdéseket. A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a franciaországi, és a többi tagállamban fennálló helyzetet. Készen állunk arra, hogy közvetítsünk a tagállamok között, továbbá hogy nyomon kövessük és értékeljük a romák integrációjának alakulását.

További információk:

Az Unió területén élő roma népesség: Gyakran felvetődő kérdések – MEMO/10/383.

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar