Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg 7. syyskuuta 2010

Komissio arvioi romanien osallistamiseen tarkoitettujen EU-varojen käyttöä jäsenvaltioissa

Euroopan komissio on tänään perustanut romaniasioita käsittelevän työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella romaniväestön osallistamiseen tarkoitettujen Euroopan unionin varojen käyttöä jäsenvaltioissa. Työryhmän perustamista ehdotettiin romaniväestön tilannetta Ranskassa ja Euroopassa koskevassa raportissa, jonka ovat laatineet oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor sekä sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet komission 7. huhtikuuta antamaa tiedonantoa (IP/10/407; MEMO/10/121), jossa niitä kehotettiin edistämään romaniväestön osallistamista konkreettisten ohjelmien avulla. Työryhmä myös tarkastelee romanien osallistamiseen tarkoitettujen EU:n varojen käyttöä jäsenvaltioissa ja pyrkii tehostamaan sitä. Työryhmä antaa alustavan raportin työstään komissiolle vuoden loppuun mennessä. Komissio tiedottaa työryhmän toiminnasta säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Euroopan komissio keskusteli romaniväestön tilanteesta tänään Strasbourgissa pidetyssä kokouksessaan ja hyväksyi komissaarien laatimassa raportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Työryhmän perustamisen lisäksi komissio kehotti neuvoston puheenjohtajana toimivaa Belgiaa järjestämään mahdollisimman pian oikeusministerien ja sosiaaliasioista vastaavien ministerien yhteisen kokouksen, jossa voitaisiin selvittää kansallisen ja sitä täydentävän EU-rahoituksen kohdentamista romaniväestön sosiaalisen ja taloudellisen osallistamisen edistämiseksi. Tämän neuvoston kokouksen seurantaa varten olisi järjestettävä vuosittain pidettäviä ministeritason kokouksia. Komissio järjestää myös säännöllisiä korkean tason virkamiesten kokouksia, joissa tarkastellaan romaniväestön osallistamisen etenemistä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Komissio kehotti myös seuraavia neuvoston puheenjohtajamaita kiinnittämään huomiota romaniväestön osallistamista käsittelevän eurooppalaisen foorumin kesäkuussa 2010 vahvistamassa etenemissuunnitelmassa mainittuihin painopistealoihin. Myös vuoropuhelua romaniyhteisön edustajien kanssa olisi vahvistettava.

Komissio valvoo edelleen kaikkia romaniyhteisöihin kohdistuvia jäsenvaltioiden toimia, jotka liittyvät vapaata liikkuvuutta ja syrjinnän torjuntaa koskevaan EU:n lainsäädäntöön ja EU:n perusoikeuskirjaan.

Tausta

EU:n toimielimet ovat myöntäneet merkittävää rahoitusta romaniväestön osallistamiseen tähtäävien jäsenvaltioiden toimien täydentämiseksi:

  • EU:n 27 jäsenvaltiosta 12:ssa (Bulgaria, Tšekki, Espanja, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia) on tukiohjelmia, joita on suunnattu mm. romaniväestölle muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien ohella. Ohjelmien kokonaisbudjetti on 17,5 miljardia euroa (mihin sisältyy 13,3 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahaston varoja). Tämä on 27 prosenttia sosiaalirahaston kyseisille jäsenvaltioille myöntämästä rahoituksesta.

  • Toukokuussa 2010 komissio ehdotti erään asetuksen muuttamista niin, että jäsenvaltiot voivat nyt käyttää Euroopan aluekehitysrahaston varoja heikommassa asemassa olevien ryhmien, muun muassa romanien, asuntotilanteen parantamiseen.

Komissaarit esittivät raporttinsa keskusteltuaan 31. elokuuta Ranskan ja Romanian viranomaisten kanssa romaniyhteisön tilanteesta Ranskassa. Ranskan viranomaisten kanssa pidettiin 3. syyskuuta teknisen tason seurantakokous, jossa selvitettiin vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Komissio seuraa tilanteen kehittymistä Ranskassa ja muissa jäsenvaltioissa. Se on valmis toimimaan välittäjänä jäsenvaltioiden välillä ja valvomaan ja arvioimaan romaniyhteisöjen osallistamisen etenemistä.

Lisätietoja

EU:n romaniväestö: Usein kysyttyjä kysymyksiä – MEMO/10/383

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista ja perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar