Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Štrasburk, 7. září 2010

Evropská komise má posoudit, jak členské státy využívají fondů Evropské unie k integraci Romů

Evropská komise dnes ustanovila pracovní skupinu pro integraci Romů, jejímž cílem je posoudit, jak členské státy využívají fondů Evropské unie. Návrh byl součástí zprávy o situaci Romů ve Francii a v Evropě, kterou předložili Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství, László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, a Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci. Pracovní skupina provede analýzu, jaká opatření členské státy přijímají v návaznosti na sdělení Komise ze dne 7. dubna (IP/10/407; MEMO/10/121), které obsahovalo požadavek zavést konkrétní programy zaměřené na pomoc integraci Romů. Dále posoudí, jak členské státy využívají fondů EU k integraci Romů, a určí způsoby, jak zlepšit účinnost těchto fondů. Pracovní skupina předloží svá první zjištění sboru komisařů do konce tohoto roku. Komise bude o zjištěních pracovní skupiny pravidelně informovat Evropský parlament a Radu.

Členové Evropské komise, jež se dnes odpoledne sešli ve Štrasburku a diskutovali o situaci Romů, schválili opatření vyplývající ze zprávy. Kromě ustanovení pracovní skupiny Komise vyzvala belgické předsednictví Evropské rady, aby co nejdříve uspořádalo společné zasedání ministrů spravedlnosti a sociálních věcí, na němž by bylo stanoveno, jak cíleněji využívat vnitrostátních a doplňujících finančních prostředků EU k podpoře sociální a ekonomické integrace Romů. Po tomto zasedání Rady by se každoročně uskutečnilo zasedání na ministerské úrovni. Komise bude rovněž pořádat pravidelná setkání vysoce postavených státních úředníků s cílem zhodnotit pokrok dosažený v oblasti integrace Romů ve všech členských státech EU.

Komise vyzvala budoucí předsednictví Rady, aby plnila priority stanovené v plánu schváleném v červnu 2010 v rámci evropské platformy pro začleňování Romů. V této souvislosti je třeba vést intenzivnější dialog s představiteli romské komunity.

Komise bude nadále sledovat všechna opatření členských států přijatá v souvislosti s romskými občany, která se týkají právních předpisů EU o volném pohybu, nediskriminaci a Listiny základních práv EU.

Souvislosti

Orgány EU uvolnily v rámci fondů EU značné finanční prostředky na podporu a doplnění opatření členských států ve prospěch integrace Romů:

  • z 27 členských států zavedlo 12 členských států (Bulharsko, Česká republika, Finsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) programy na podporu Romů (kromě dalších zranitelných skupin) s celkovým rozpočtem 17,5 mld. EUR (včetně 13,3 mld. EUR z Evropského sociálního fondu). Tato částka představuje 27 % jejich celkového rozpočtu z Evropského sociálního fondu,

  • od května 2010, po předložení návrhu Komise na změnu nařízení, mohou členské státy využívat prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na pomoc zranitelným skupinám, jako jsou Romové, v oblasti bydlení.

Zpráva tří komisařů o situaci romské komunity ve Francii byla předložena v návaznosti na setkání s francouzskými a rumunskými orgány dne 31. srpna. Následné setkání s francouzskými orgány na technické úrovni proběhlo 3. září a jeho cílem bylo objasnit otázky související s problematikou volného pohybu. Komise bude nadále sledovat situaci ve Francii i ve všech ostatních členských státech. Je ochotna jednat jako prostředník mezi členskými státy a sledovat a hodnotit pokrok dosažený v oblasti integrace Romů.

Další informace

Romové žijící v EU: často kladené otázky – MEMO/10/383

Novinky z Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar