Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Страсбург, 7 септември 2010 г.

Европейската комисия ще оценява използването от държавите-членки на финансови средства от Европейския съюз за интеграция на ромите

Европейската комисия създаде днес оперативна група по въпросите на ромите, за да оцени използването на финансовите средства от Европейския съюз в държавите-членки. Предложението е част от доклад за положението на ромите във Франция и в Европа, изготвен от заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване и Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи. Оперативната група ще анализира какви действия са предприели държавите-членки по съобщението на Комисията от 7 април (IP/10/407, MEMO/10/121), в което се призовава за конкретни програми за подпомагане на интеграцията на ромите. Тя ще оцени как държавите-членки използват финансовите средства от ЕС за интеграция на ромите и ще набележи начини за подобряване на ефективността на тези средства. Първите констатации на оперативната група ще бъдат представени пред колегиума на комисарите до края на годината. Комисията ще информира редовно Европейския парламент и Съвета за констатациите на оперативната група.

На заседание този следобед в Страсбург, след като бе обсъдено положението на ромите, Европейската комисия одобри конкретните предложения за действие от доклада. В допълнение към създаването на оперативната група Комисията прикани белгийското председателството на Европейския съвет да проведе съвместно заседание на министрите на правосъдието и социалните въпроси възможно най-скоро, за да се намерят ефективни начини за използването на националните и допълнителните финансови средства от ЕС за насърчаване на социалната и икономическата интеграция на ромите. Заседанието на Съвета трябва да бъде последвано от годишни заседания на министерско равнище. Комисията ще организира също така редовни срещи на висшестоящи държавни служители, на които да се прави преглед на напредъка в интеграцията на ромите във всички държави-членки.

Комисията призова бъдещите председателства на Съвета да работят по приоритетите, формулирани в пътната карта, която беше съгласувана през юни 2010 г. на среща на Европейската платформа за приобщаване на ромите. В този контекст следва да се активизира диалогът с представители на ромската общност.

Комисията също така ще продължи да наблюдава мерките, предприемани от всички държави-членки във връзка с ромите и засягащи правото на ЕС за свободното движение на хората, недискриминацията и Хартата за основните права на ЕС.

Контекст

Институциите на ЕС предоставиха значителни финансови средства по фондове на ЕС, за да подкрепят и да допълнят дейностите на държавите-членки за интеграция на ромите.

  • От всички 27 държави-членки 12 държави-членки (България, Чешката република, Испания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Румъния, Словения и Словакия) са изготвили програми за подкрепа, насочени към ромите (наред с други уязвими групи) с общ бюджет от 17,5 милиарда евро (включително 13,3 милиарда от Европейския социален фонд). Това представлява 27 % от техния общ бюджет по Европейския социален фонд.

  • След като Комисията направи предложение за изменение на регламент през май 2010, държавите-членки вече могат да използват Европейския фонд за регионално развитие, за да подпомагат уязвими групи като ромите в областта на жилищното настаняване.

Докладът на тримата комисари беше изготвен след провелата се на 31 август среща с френски и румънски органи във връзка със ситуацията с ромската общност във Франция. Тя беше последвана от среща на техническо равнище с френските органи на 3 септември за изясняване на въпроси, свързани със свободното движение на хората. Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията във Франция и във всички останали държави-членки. Тя е готова да играе ролята на посредник между държавите-членки и да наблюдава и оценява напредъка в интеграцията на ромите.

За повече информация

Ромите, живеещи в ЕС: често задавани въпроси – MEMO/10/383

Новини от генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, еврокомисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar