Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Bruselj, 7. septembra 2010

Biotska raznovrstnost: Komisija zbira mnenja o možnostih, ki jih ima EU v prihodnosti na področju biotske raznovrstnosti

Evropska komisija je začela spletno posvetovanje, da bi zbrala prispevke številnih zainteresiranih strani glede možnosti politike v zvezi s strategijo EU po letu 2010 na področju biotske raznovrstnosti. Svoja mnenja o temah, ki zajemajo pomanjkljivosti sedanje politike na področju biotske raznovrstnosti, novi pristop, ki ga predlaga Komisija, biotsko raznovrstnost v kmetijstvu, ekonomiko biotske raznovrstnosti ter upravljanje biotske raznovrstnosti v EU in zunaj nje, lahko pošljejo državljani, zainteresirane strani, javne uprave, podjetja in civilna družba. Na teh prispevkih bo temeljila nova strategija, ki je v pripravi. Posvetovanje bo trajalo do 22. oktobra 2010.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: Evropejci se strinjamo glede potrebe po večjih prizadevanjih proti izgubi biotske raznovrstnosti. Vse, ki jih zadeva to življenjsko pomembno vprašanje, vabim, da prispevajo k razpravi in pomagajo oblikovati našo politiko na tem ključnem področju.

Novo osredotočanje na boj proti zmanjševanju biotske raznovrstnosti

Marca 2010 je Svet Evropske unije sprejel skupno vizijo za čas po letu 2010 in nov ambiciozen cilj na področju biotske raznovrstnosti za leto 2020, da bi z njim nadomestil cilj za leto 2010, ki se končuje. Novi cilj želi do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU, jih, kolikor je mogoče, obnoviti in povečati prizadevanja EU za zaustavitev svetovne izgube biotske raznovrstnosti.

Svet je Komisijo pozval, da razvije celovito strategijo, ki se osredotoča na omejen niz merljivih podciljev za različne ekosisteme, gonil, ki povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti, in ustreznih ukrepov.

Namen tega posvetovanja je orisati mnenja o različnih možnostih politike, ki so na voljo, da se izpopolni nova strategija, in korake za zagotovitev, da se s strategijo dosežejo želeni rezultati. V okviru posvetovanja se zastavljajo zlasti vprašanja o področjih, kjer se trenutna zakonodaja EU zdi nezadovoljiva ali potrebna okrepitve, in o možnostih za izboljšanje vključitve politike biotske raznovrstnosti na druga področja.

Ozadje

Številna verodostojna poročila potrjujejo, da je biotska raznovrstnost v svetu resno ogrožena, saj so izgube tudi sto do tisočkrat večje, kot bi bilo normalno. Več kot tretjini ocenjenih vrst grozi izumrtje in približno 60 % ekosistemov na zemlji je v zadnjih 50 letih začelo propadati. Evropska unija si je leta 2001 zadala cilj, da do leta 2010 zaustavi izgubo biotske raznovrstnosti v EU. Pozneje so se prizadevanja za ohranitev biotske raznovrstnosti okrepila in da bi ta razvoj pospešila, je Komisija leta 2006 sprejela Akcijski načrt EU za biotsko raznovrstnost. Kljub dosedanjim aktivnostim pa je očitno, da EU svojih ciljev ni uresničila. Zato je potreben nov pristop.

Dodatne informacije:

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar