Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Brüsszel, 2010. szeptember 7.

Biodiverzitás: a Bizottság szeretné megtudni, ki hogyan képzeli el az uniós biodiverzitás-politika jövőjét

Az Európai Bizottság internetes konzultációt indított annak érdekében, hogy az érintettek széles körének véleményét begyűjtse az Európai Unió 2010 utáni biodiverzitási stratégiájáról. Állampolgárok, érdekelt felek, közigazgatási szervek, valamint az üzleti szféra és a civil társadalom képviselői olyan kérdésekről nyilváníthatnak véleményt, mint a meglévő biodiverzitás-politika hiányosságai, a Bizottság által javasolt új személet, a biodiverzitás mezőgazdasági vetületei, a biodiverzitás közgazdaságtana és a biodiverzitással kapcsolatos döntéshozatal az Európai Unión belül és azon kívül. Az eredmények a fejlesztés alatt álló új stratégia keretében hasznosulnak. A konzultáció 2010. október 22-ig tart.

Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa így nyilatkozott: „Az európaiak egyetértenek abban, hogy fokozni kell a biodiverzitás csökkenése elleni erőfeszítéseket. Mindenkit felkérek, akit érint ez az életbevágó kérdés, hogy vegyen részt és segítsen az ezen életbevágó kérdésre vonatkozó politikánk kialakításában.”

Új irány a biodiverzitás csökkenése elleni fellépésben

Az Európai Unió Tanácsa 2010 márciusában megállapodásra jutott a 2010 utáni jövőképről, és a 2010-ben meghaladottá váló célkitűzés helyébe új, ambiciózus biodiverzitási célkitűzést jelölt ki 2020-ra. Az új célkitűzés azt hivatott elérni, hogy az Európai Unió területén „2020-ra megállítsa a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, azokat a lehetőségek keretein belül helyreállítsa, valamint fokozza a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzéséhez való uniós hozzájárulást.”

A Tanács a Bizottságot olyan, teljes körű stratégia kidolgozására kérte fel, amely a különféle ökoszisztémákat, a biodiverzitás csökkenésének kiváltó okait és a válaszintézkedéseket érintő, korlátozott számú mérhető részcélra összpontosul.

A felméréssel a Bizottságnak az a célja, hogy feltérképezze a különféle lehetséges politikai megoldásokról alkotott véleményeket, s ennek nyomán részletesebben kidolgozza az új stratégiát, valamint a kívánt eredmények elérésének biztosításához szükséges lépéseket. A felmérés különösen azt firtatja, hogy a válaszadók szerint a mostani uniós szabályozás milyen területeken nem éri el célját vagy szorul megerősítésre, és hogy a biodiverzitás-politikát milyen megoldások révén lehetne jobban integrálni az egyéb fellépésekbe.

Előzmények

Több mérvadónak tekintett jelentés is megerősíti, hogy a globális biodiverzitás még mindig súlyos veszélyben van, mivel a normálisnál százszor-ezerszer gyorsabb iramban csökken. A vizsgált fajoknak több mint egyharmada kihalás előtt áll, és a becslések szerint a föld ökoszisztémáinak 60%-a károsodott az utóbbi 50 évben. 2001-ben az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2010-re megállítja a biodiverzitás csökkenését az Európai Unióban. Ennek nyomán fokozódtak a biodiverzitás csökkenése elleni erőfeszítések, és a folyamat gyorsítása érdekében a Bizottság 2006-ban uniós biodiverzitási cselekvési tervet fogadott el. A mostanáig tett erőfeszítések ellenére azonban egyes jelek egyértelműen arra utalnak, hogy az Európai Uniónak nem sikerült elérnie célkitűzését. Ezért új szemléletre van szükség.

További információ:

A konzultációra a következő internetcímen lehet jelentkezni:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar