Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Bryssel 7. syyskuuta 2010

Kuuleminen tulevaa EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevaa politiikkaa varten

Euroopan komissio on käynnistänyt verkkopohjaisen kuulemisen saadakseen useilta eri tahoilta näkemyksiä siitä, millainen Euroopan unionin luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian olisi oltava vuoden 2010 jälkeen. Näkemyksiä pyydetään kansalaisilta, sidosryhmiltä, viranomaisilta, yrityksiltä ja kansalaisyhteiskunnalta aihealueista, joita ovat muun muassa nykyisen luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan puutteet, komission ehdottama uusi lähestymistapa, yhteys maatalouden ja luonnon monimuotoisuuden välillä, luonnon monimuotoisuuden taloudelliset näkökohdat sekä luonnon monimuotoisuuden hallinta EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon kehitteillä olevassa uudessa strategiassa. Kuuleminen päättyy 22. lokakuuta 2010.

”Eurooppalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä on torjuttava entistä lujemmin. Kannustan jokaista, jota tämä erittäin tärkeä asia koskee, esittämään näkemyksensä ja auttamaan siten tulevan luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan laadinnassa”, totesi EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Uusi painopiste luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi

Maaliskuussa 2010 Euroopan unionin neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen vuoden 2010 jälkeisestä visiosta ja uudesta kunnianhimoisesta luonnon monimuotoisuutta koskevasta vuoden 2020 tavoitteesta, jolla korvataan nykyinen vuoden 2010 tavoite. Uuden tavoitteen mukaan ”EU aikoo pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen vuoteen 2020 mennessä ja palauttaa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut mahdollisuuksien mukaan ennalleen tehostaen samalla toimiaan koko maapallon biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi”.

Neuvosto pyysi komissiota kehittämään kattavan strategian, joka keskittyy joukkoon mitattavia osatavoitteita, jotka koskevat erilaisia ekosysteemejä, luonnon monimuotoisuutta köyhdyttäviä tekijöitä ja torjuntatoimia.

Kuulemisen avulla pyritään keräämään mielipiteitä erilaisista käytettävissä olevista toimenpidevaihtoehdoista uuden strategian hiomiseksi. Sen avulla pyritään myös kartoittamaan, mitä toimia olisi toteutettava, jotta strategialla saavutetaan halutut tulokset. Kuulemisessa keskitytään erityisesti niihin aloihin, joilla EU:n lainsäädännön katsotaan olevan riittämätön tai kaipaavan lujittamista, ja niihin vaihtoehtoihin, joiden avulla luonnon monimuotoisuutta koskeva politiikka voidaan sisällyttää paremmin osaksi muita aloja.

Tausta

Monet arvovaltaiset raportit vahvistavat, että luonnon monimuotoisuus on vakavasti uhattuna kaikkialla maailmassa. Se köyhtyy tällä hetkellä 100–1000 kertaa normaalivauhtia nopeammin. Yli kolmasosa eläinlajeista on kuolemassa sukupuuttoon, ja noin 60 prosenttia maapallon ekosysteemeistä on heikentynyt viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Vuonna 2001 EU asetti tavoitteeksi pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä. Tämän johdosta torjuntatoimia lujitettiin. Vuonna 2006 komissio antoi biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman edistyksen vauhdittamiseksi. Kaikista ponnisteluista huolimatta on selvää, ettei EU ole saavuttanut asettamaansa tavoitetta. Tästä syystä tarvitaan uutta lähestymistapaa.

Lisätietoja

Kuulemiseen voi osallistua internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/environme/consultations/biodecline.htm


Side Bar