Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Брюксел, 7 септември 2010 г.

Биологично разнообразие: Комисията търси мнения за бъдещи възможности по отношение на политиката на ЕС в областта на биоразнообразието

Европейската комисия започна консултации по интернет, за да получи от широк кръг заинтересовани страни предложения за възможни политически мерки в рамките на стратегията на Европейския съюз за запазването на биоразнообразието след 2010 г. Търсят се мнения на граждани, лобисти, публични администрации, делови кръгове и гражданското общество относно въпроси като: недостатъци на сегашната политика в областта на биологичното разнообразие, новия подход, предложен от Комисията, земеделието и биологичното разнообразие, икономическите аспекти и управлението на биологичното разнообразие в рамките на ЕС и извън него. Резултатите ще влязат в новата стратегия, която се разработва понастоящем. Допитването ще продължи до 22 октомври 2010 г.

Комисарят за околната среда Янез Поточник заяви: „Европейците са единодушни, че усилията в борбата със загубата на биологичното разнообразие трябва да се увеличат. Насърчавам всички загрижени за този жизненоважен въпрос да участват в това допитване и да допринесат за оформяне на политиката ни в тази област.“

Нова насоченост в борбата със загубата на биологичното разнообразие

През март 2010 г. Съветът на Европейския съюз постигна съгласие относно концепцията за периода след 2010 г. и нова амбициозна цел за биоразнообразието до 2020 г., която трябва да замени изтичащата през 2010 г. цел. Новата цел е да се „спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на услугите от екосистемите в ЕС до 2020 г., те да се възстановят, доколкото това е възможно, като се повиши приносът на ЕС за възпиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб“.

Съветът помоли Комисията да разработи всеобхватна стратегия на базата на ограничен набор от измерими междинни цели за различните екосистеми, да проучи причините за загубата на биологично разнообразие и да изготви ответни мерки.

Допитването има за цел да отрази мненията за различните възможности на политиката с цел доуточняване на новата стратегия и на стъпките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че тази стратегия ще постигне желаните резултати. В допитването става въпрос предимно за области, в които сегашното законодателство на ЕС се счита за недостатъчно или неудовлетворително, и се търсят мнения за подобряване на интегрирането на политиката в областта на биоразнообразието в други политики.

История на досието

Много авторитетни доклади потвърждават, че световното биологично разнообразие продължава да бъде сериозно застрашено, като загубите са 100 до 1000 пъти по-големи от обичайното. Повече от една трета от подложените на оценка видове са застрашени от изчезване, а според преценките 60 % от екосистемите на земята са се влошили през последните 50 години. През 2001 г. ЕС си постави целта да спре загубата на биологично разнообразие в ЕС до 2010 г. По-късно опитите за справяне със загубата на биологично разнообразие бяха ускорени и през 2006 г. Комисията прие план за действие на ЕС по отношение на биологичното разнообразие, с цел по-бързо постигане на напредък. Въпреки направените усилия до момента обаче има ясни сигнали, че ЕС не е постигнал целта си. Поради това е необходим нов подход.

За повече информация:

За да участвате в допитването:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar