Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Bruselj, 7. septembra 2010

Prva okrogla miza o pogodbenem pravu s podjetji in skupinami potrošnikov

Evropska komisija je danes organizirala prvo srečanje podjetniških, potrošniških in pravniških skupin, da bi razpravljala o evropskem pogodbenem pravu. Trenutno imajo podjetja zaradi različnih nacionalnih različic pogodbenega prava višje stroške poslovanja. Podjetja – zlasti mala – na enotnem trgu EU ne morejo dosegati ekonomij obsega. To negativno vpliva na potrošnike, saj je v čezmejno prodajo vključenega manj blaga, kar pomeni manj izbire in višje cene. Te težave bi lahko pomagal rešiti napredek pri oblikovanju evropskega pogodbenega prava. Komisija želi med ključnimi zainteresiranimi osebami doseči soglasje o najboljši obliki nadaljnje priprave evropskega pogodbenega prava. Zagotoviti želi, da bodo s predlogi, ki jih bodo pripravili pravni strokovnjaki (IP/10/595), izpolnjene potrebe potrošnikov in podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij. Komisija je 1. julija v strateškem dokumentu predlagala več možnih pristopov k evropskemu pogodbenemu pravu in začela javno posvetovanje (IP/10/872).

„Evropska komisija želi potrošnikom in podjetjem pomagati, da bi imeli od enotnega trga kar največ koristi. Zato moramo pri iskanju resnične rešitve njihovih težav v zvezi s pogodbenimi razmerji nujno upoštevati njihova mnenja. Mala podjetja so pogosto izpodrinjena, saj zaradi visokih stroškov transakcij ne morejo razširiti poslovanja na nove trge. Evropski parlament je z navdušenjem sprejel delo Evropske komisije na področju evropskega pogodbenega prava. To delo je pomemben korak, ki bo podjetjem ponudilo nove priložnosti, 500 milijonom potrošnikom pa pomagalo izkoristiti ugodnosti enotnega trga,“ je izjavila podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Za Komisijo je prispevek potrošniških in poslovnih skupin, še zlasti malih in srednje velikih podjetij, izredno pomemben. Želimo izpolniti pričakovanja potrošnikov, podjetij in pravnih strokovnjakov. Z današnjim srečanjem želimo pokazati, da bomo evropskim potrošnikom in podjetjem prisluhnili na vsakem koraku na poti k prihodnjim rešitvam na področju evropskega pogodbenega prava.“

Skupina pravnih strokovnjakov se že od maja sestaja in pripravlja možno rešitev za evropsko pogodbeno pravo. Ključne zainteresirane strani iz vse Evrope, ki bodo tesno povezane z delom te skupine, pa so se danes sestale prvič. Med prisotnimi so bili:

  • BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Evropsko združenje obrti, malih in srednje velikih podjetij (UEAPME) in Mednarodna trgovinska zbornica,

  • Evropska potrošniška organizacija (BEUC),

  • združenja odvetnikov, kot so Svet odvetniških združenj Evropske skupnosti in Svet notariatov Evropske unije.

Skupina se bo srečevala mesečno, da bi spremljala delo skupine strokovnjakov ter da bi lahko upoštevala praktične težave podjetij pri čezmejnem trgovanju in interese potrošnikov.

Ozadje

Komisija je 26. aprila 2010 vzpostavila skupino strokovnjakov, katerih naloga je proučiti, ali je razvoj izbirnega instrumenta, ki bi bil v podporo čezmejnim pogodbam, izvedljiv.

Razhajanje nacionalnih različic pogodbenega prava namreč ovira enotni trg. Podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na druge države članice EU, se srečujejo z visokimi stroški transakcij. Poleg tega je izbira potrošnikov omejena, cene pa ostajajo visoke. Polni potencial spletne trgovine v EU torej ni izkoriščen. Od skoraj 11 000 čezmejnih preskusov je bilo kar 61 % vseh spletnih naročil neuspešnih. Eden glavnih vzrokov za to je bila nepripravljenost trgovcev, da bi dobavljali v državo potrošnika.

Komisija je 1. julija sprejela strateški dokument, v katerem je določila sedem možnosti. Ena od predlaganih rešitev je izbirno evropsko pogodbeno pravo. Javno posvetovanje bo odprto do 31. januarja 2011.

Komisija v okviru strategije Evropa 2020, ki jo je predsednik José Barroso predstavil 3. marca (IP/10/225), odpravlja pomanjkljivosti v enotnem trgu, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva. Del tega je tudi napredek pri pripravi izbirnega evropskega pogodbenega prava. Oblikovanje takšnega instrumenta je eden ključnih ukrepov Evropske digitalne agende, ki jo je Komisija objavila 19. maja.

Evropski parlament je v resoluciji z dne 25. novembra 2009 podprl zamisel o izbirnem evropskem pogodbenem pravu. Tudi nekdanji komisar za notranji trg in konkurenco Mario Monti je v poročilu o enotnem trgu z dne 9. maja prikazal prednosti t. i. izbirne „28. ureditve“ za potrošnike in podjetja.

Komisija je 21. maja sklicala srečanje skupine strokovnjakov, da bi prvi osnutek evropskega pogodbenega prava, ki je bil razvit v okviru raziskovalnega programa EU, preoblikovala v uporabniku prijazno rešitev, prilagojeno potrebam potrošnikov in podjetij (IP/10/595). Skupina, v kateri sodelujejo pravni strokovnjaki iz vse Evrope, se zdaj mesečno srečuje v Bruslju.

Za več informacij

Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača stran podpredsednice Viviane Reding, evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar