Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Brussel, 7 september 2010

Contractenrecht: Europese Commissie organiseert eerste rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van ondernemingen en consumenten

Vandaag organiseerde de Europese Commissie de eerste bijeenkomst van vertegenwoordigers van ondernemingen, consumenten en rechtsbeoefenaars om het Europees contractenrecht te bespreken. Op dit ogenblik leidt het bestaan van verschillende nationale regelingen inzake contractenrecht tot hogere transactiekosten voor ondernemingen. Bedrijven - voornamelijk kleine ondernemingen – kunnen de schaalvoordelen van de eengemaakte markt van de EU niet benutten. Consumenten hebben te lijden van minder keuzemogelijkheden en hogere prijzen, omdat er minder goederen over de grenzen worden verkocht. Vooruitgang met de ontwikkeling van een Europees contractenrecht zou kunnen helpen om deze problemen op te lossen. De Commissie wil tussen de betrokken actoren een consensus tot stand brengen over de beste weg naar een Europees contractenrecht. Zij wil ervoor zorgen dat de voorstellen waaraan wordt gewerkt door een groep deskundigen inzake contractenrecht (IP/10/595) voldoen aan de behoeften van consumenten én ondernemingen, en dan vooral de kleine en middelgrote ondernemingen. Op 1 juli stelde de Commissie in een strategisch beleidsdocument opties voor een Europees contractenrecht voor en startte zij een openbare raadpleging (IP/10/872).

"De Europese Commissie wil consumenten en ondernemingen helpen om de eengemaakte markt optimaal te benutten. Daarom zijn hun ideeën cruciaal om echte oplossingen te vinden voor hun problemen in verband met contractuele betrekkingen. Kleine ondernemingen vallen vaak uit de boot omdat hoge transactiekosten verhinderen dat zij naar nieuwe markten uitbreiden. De werkzaamheden van de Europese Commissie op het gebied van het Europees contractenrecht, die in het Europees Parlement ruime bijval kenden, zijn derhalve een belangrijke stap om voor ondernemingen nieuwe deuren te openen en 500 miljoen consumenten te helpen om te profiteren van onze eengemaakte markt", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. “De bijdrage van vertegenwoordigers van consumenten en ondernemingen, en dan vooral kleine en middelgrote ondernemingen, is van cruciaal belang voor de Commissie. Wij willen ervoor zorgen dat de verwachtingen van consumenten, ondernemingen en rechtsbeoefenaars worden ingelost. De bijeenkomst van vandaag toont aan dat we in elke fase van de zoektocht naar toekomstige oplossingen voor het Europees contractenrecht zullen luisteren naar de Europese consumenten en ondernemingen."

Sedert mei komt een groep van juridische deskundigen samen om een mogelijk Europees contractenrecht voor te bereiden. De betrokken actoren uit heel Europa, die nauw bij de werkzaamheden van deze groep zullen worden betrokken, zijn vandaag voor de eerste maal bijeengekomen. Het gaat onder meer om:

BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, de European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME) en de Internationale Kamer van koophandel;

BEUC, de Europese consumentenorganisatie;

verenigingen van advocaten, zoals de Council of Bars and Law Societies of Europe en de Council of the Notariats of the European Union.

De groep zal maandelijks samenkomen om de werkzaamheden van de deskundigengroep te volgen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de praktische problemen van ondernemingen in grensoverschrijdende handel en de belangen van consumenten.

Achtergrond

Op 26 april 2010 richtte de Commissie een deskundigengroep op om na te gaan of het haalbaar is om een facultatief instrument voor grensoverschrijdende contracten te ontwikkelen.

De verschillen tussen de nationale regelingen inzake contractenrecht belemmeren de eengemaakte markt. Ondernemingen die willen uitbreiden naar andere EU‑lidstaten krijgen te maken met hoge transactiekosten. Daarnaast worden de keuzemogelijkheden van consumenten beperkt en blijven de prijzen hoog. Dit heeft als resultaat dat de EU niet het volledige potentieel van onlinehandel benut. Bij bijna 11 000 grensoverschrijdende tests mislukte 61 % van de elektronische bestellingen, onder meer omdat handelaars weigerden om in het land van de consument te leveren.

Op 1 juli nam de Commissie een strategisch beleidsdocument aan, waarin zeven opties werden voorgesteld. Een daarvan is een facultatief Europees contractenrecht. De openbare raadpleging duurt tot 31 januari 2011.

In het kader van de strategie Europa 2020 – waarvoor voorzitter José Barroso op 3 maart het startsein gaf (IP/10/225) – werkt de Commissie aan het wegwerken van belemmeringen voor de eengemaakte markt om economisch herstel te stimuleren. Hiertoe behoort ook de ontwikkeling van een facultatief Europees contractenrecht. De invoering van een dergelijk instrument is een van de belangrijkste acties in de Digitale Agenda voor Europa van de Commissie, die op 19 mei werd voorgesteld.

Het Europees Parlement steunde het idee van een facultatief Europees contractenrecht in een resolutie van 25 november 2009. Ook voormalig commissaris voor de interne markt en mededinging Mario Monti wees in zijn verslag over de eengemaakte markt van 9 mei op de voordelen van een facultatieve "28e regeling" voor consumenten en ondernemingen.

Op 21 mei riep de Commissie een deskundigengroep samen om een eerste ontwerp voor een Europees contractenrecht, dat ontwikkeld was in het kader van het onderzoeksprogramma van de EU, om te vormen tot een gebruiksvriendelijk instrument dat aangepast is aan de behoeften van consumenten en ondernemingen (IP/10/595). De groep, die bestaat uit juridische deskundigen uit heel Europa, komt momenteel maandelijks bijeen in Brussel.

Voor meer informatie

Newsroom Justitie en binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar