Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Briselē, 2010. gada 7. septembrī

Eiropas Komisija rīko pirmo apaļā galda sanāksmi līgumtiesību jautājumos ar uzņēmumu un patērētāju grupām

Eiropas Komisija šodien rīkoja pirmo sanāksmi par Eiropas līgumtiesībām, kurā piedalījās uzņēmumu, patērētāju un praktizējošu juristu pārstāvji. Patlaban atšķirīgās valstu līgumtiesības sadārdzina uzņēmumu darījumu izmaksas. Uzņēmumi, īpaši mazie, nevar izmantot ES vienotā tirgus apjomradītos ietaupījumus. Patērētāji cieš tādēļ, ka pārrobežu tirdzniecībā tiek piedāvāts mazāk preču, kas savukārt ierobežo izvēli un sadārdzina tās. Progress Eiropas līgumtiesību jautājumā varētu palīdzēt atrisināt šīs problēmas. Komisija tiecas panākt vienprātību galveno spēlētāju vidū par to, kāds būtu labākais ceļš uz Eiropas līgumtiesībām. Tā vēlas būt pārliecināta, ka līgumtiesību ekspertu grupas (IP/10/595) izstrādātie priekšlikumi atbilst gan patērētāju, gan uzņēmumu, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), vajadzībām. Komisija 1. jūlijā iepazīstināja ar stratēģisku politikas dokumentu, kurā tā piedāvāja vairākus Eiropas līgumtiesību risinājumus un sāka sabiedrisko apspriešanu (IP/10/872).

"Eiropas Komisija vēlas, lai patērētāji un uzņēmumi izmantotu visas vienotā tirgus priekšrocības. Ja mēs gribam rast noderīgus risinājumus problēmām līgumtiesību jomā, mums ir jāņem vērā patērētāju un uzņēmumu viedoklis. Lielo darījumu izmaksu dēļ mazie uzņēmumi nespēj paplašināt savu darbību jaunos tirgos, tālab tie bieži vien ir zaudētāji. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisijas darbs Eiropas līgumtiesību jomā, kas guvis stipru rezonansi Eiropas Parlamentā, ir nozīmīgs solis, kas paver uzņēmumiem jaunas iespējas un palīdz 500 miljoniem patērētāju iegūt no mūsu vienotā tirgus", sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviāna Redinga. "Patērētāju un uzņēmumu, īpaši MVU, ieguldījums Komisijai ir ļoti nozīmīgs. Mēs vēlamies nodrošināt, lai tiek attaisnotas patērētāju, uzņēmumu un praktizējošu juristu cerības. Šīsdienas sanāksme apliecina, ka Eiropas patērētāji un uzņēmumi tiek uzklausīti visos posmos, risinot jautājumu par Eiropas līgumtiesībām nākotnē."

Kopš maija tiekas juridisko ekspertu grupa, kas nodarbojas ar jauno Eiropas līgumtiesību izstrādi. Šodien pirmo reizi tiekas galvenie dalībnieki no visas Eiropas, kas tiks cieši iesaistīti šīs grupas darbā. Šo dalībnieku vidū ir:

Eiropas Biznesa konfederācija (BUSINESSEUROPE), Eiropas Tirdzniecības palātu asociācija (Eurochambres), Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija vai UEAPME un Starptautiskā Tirdzniecības palāta;

BEUC (Eiropas Patērētāju organizācija);

juristu asociācijas, piemēram, Eiropas advokātu un juristu padome un Eiropas Savienības notāru padome.

Šī grupa tiksies reizi mēnesī un izvērtēs ekspertu grupas darbu, ka arī pārliecināsies, ka tiek ņemtas vērā uzņēmumu praktiskās problēmas pārrobežu tirdzniecībā un patērētāju intereses.

Vispārīga informācija

Komisija 2010. gada 26. aprīlī izveidoja ekspertu grupu, kuras uzdevums ir pārbaudīt, vai pārrobežu tirdzniecības līgumiem ir iespējams radīt optimālus apstākļus.

Atšķirības valstu līgumtiesībās traucē vienotā tirgus darbību. Uzņēmumi, kas vēlas paplašināt savu darbību citās ES valstīs, sastopas ar augstām darījumu izmaksām. Turklāt tiek ierobežota patērētāju izvēle un saglabājas augstas cenas. Tādējādi ES pilnībā neizmanto savu elektroniskās komercijas potenciālu. Veicot 11 000 pārrobežu pārbaudes, 61% gadījumā e-komercijas pasūtījumi bija neveiksmīgi. Viens no šo neveiksmju iemesliem bija tirgotāju atteikšanās apkalpot patērētāja valsti.

Komisija 1. jūlijā pieņēma stratēģisku politikas dokumentu, kurā ir septiņi iespējamie risinājumi. Viens no šiem piedāvātajiem risinājumiem ir fakultatīvas Eiropas līgumtiesības. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2011. gada 31. janvārim.

Saskaņā ar priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu 3. martā uzsākto stratēģiju Eiropa 2020 (IP/10/225) Komisija strādā, lai novērstu vienotā tirgus šķēršļus un sekmētu ekonomikas atveseļošanu. Tas attiecas arī uz fakultatīvu Eiropas līgumtiesību sekmīgu izstrādi. Šāda instrumenta izveide ir viens no galvenajiem 19. maijā uzsāktās Eiropas digitālās programmas pasākumiem.

Eiropas Parlaments 2009. gada 25. novembra rezolūcijā atbalstīja ideju par fakultatīvām Eiropas līgumtiesībām. Bijušais vienotā tirgus un konkurences komisārs Mario Monti 9. maija ziņojumā par vienoto tirgu norādīja uz "28. sistēmas" priekšrocībām, ko gūtu patērētāji un uzņēmumi.

Komisija 21. maijā sasauca ekspertu grupu, kuras uzdevums bija pārveidot ES pētniecības pamatprogrammas ietvaros izstrādāto Eiropas līgumtiesību projektu lietotājam draudzīgā versijā, kas pielāgota patērētāju un uzņēmumu vajadzībām (IP/10/595). Šī grupa, kuras sastāvā ir juridiskie eksperti no visas Eiropas, tiekas reizi mēnesī Briselē.

Papildu informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta ziņas:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar