Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 7 d.

Europos Komisija surengė pirmąją apskritojo stalo diskusiją dėl sutarčių teisės su įmonių ir vartotojų grupėmis

Šiandien Europos Komisija surengė pirmąjį susitikimą su įmonių, vartotojų ir teisininkų grupių atstovais, kuriame aptarė Europos sutarčių teisės klausimus. Šiuo metu dėl skirtingų nacionalinių sutarčių teisės normų įmonės patiria didesnes sandorių sąnaudas. Bendrovės – visų pirma mažosios įmonės – ES bendrojoje rinkoje negali pasinaudoti masto ekonomijos teikiama nauda. Vartotojams nenaudinga tai, kad užsienyje gali įsigyti mažiau prekių, tad pasirinkimas mažesnis, o kainos – didesnės. Šias problemas padėtų išspręsti Europos sutarčių teisė. Komisija siekia bendro svarbiausių suinteresuotųjų šalių sutarimo, kaip geriausiai Europos sutarčių teisę kurti. Ji nori užtikrinti, kad sutarčių teisės ekspertų grupės parengti pasiūlymai (IP/10/595) atitiktų ir vartotojų, ir įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (VMĮ), poreikius. Liepos 1 d. Komisija paskelbė strateginį dokumentą, kuriame pasiūlė Europos sutarčių teisės priemonių, ir pradėjo viešas konsultacijas (IP/10/872).

„Europos Komisija nori padėti vartotojams ir įmonėms iš bendrosios rinkos gauti kuo daugiau naudos. Todėl, jei norime rasti tinkamų su sutartiniais santykiais susijusių jų problemų sprendimų, vartotojų ir įmonių nuomonė itin svarbi. Mažųjų įmonių padėtis dažnai būna blogesnė, nes dėl didelių sandorių sąnaudų joms užkertamas kelias plėstis į naujas rinkas. Todėl Europos sutarčių teisės srityje Europos Komisijos nuveiktas darbas, sulaukęs didelio atgarsio Europos Parlamente, yra svarbus žingsnis siekiant įmonėms atverti naujų galimybių, o 500 milijonų vartotojų – padėti pasinaudoti mūsų bendrosios rinkos privalumais, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Vartotojų ir įmonių grupių, ypač VMĮ, atsiliepimai Komisijai nepaprastai svarbūs. Norime užtikrinti, kad vartotojų, įmonių ir teisininkų lūkesčiai būtų pateisinti. Šiandienos susitikimas rodo, kad į Europos vartotojų ir įmonių nuomonę įsiklausysime kiekvienu Europos sutarčių teisės sprendimų paieškos etapu.“

Nuo gegužės mėn. vyksta teisės ekspertų grupės susitikimai, per kuriuos siekiama sukurti galimą Europos sutarčių teisę. Šiandien pirmą kartą susitiko pagrindinės visos Europos suinteresuotosios šalys, kurios bus tiesiogiai įtrauktos į šios grupės darbą. Be kita ko, paminėtini šie dalyviai:

BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija (UEAPME) ir Tarptautiniai prekybos rūmai;

Europos vartotojų organizacija (BEUC);

teisininkų asociacijos, pavyzdžiui, Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba ir Europos Sąjungos notariatų taryba.

Grupė kas mėnesį rinksis aptarti ekspertų grupės nuveikto darbo ir užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į praktinius tarptautinėje prekyboje įmonių patiriamus sunkumus ir vartotojų interesus.

Pagrindiniai faktai

2010 m. balandžio 26 d. Komisija įsteigė ekspertų grupę, kurios užduotis – ištirti galimybes sukurti neprivalomą priemonę, padėsiančią sudaryti tarptautinius sandorius.

Nacionaliniai sutarčių teisės skirtumai trukdo bendrajai rinkai veikti. Kitose ES valstybėse narėse savo veiklą norinčios plėsti įmonės patiria dideles sandorių sąnaudas. Be to, vartotojų pasirinkimas ribotas, o kainos – didelės. Todėl ES neišnaudoja visų internetinės prekybos galimybių. Išanalizavus 11 000 bandymų sudaryti tarptautinius sandorius, paaiškėjo, kad 61 proc. visų e. prekybos užsakymų nebuvo priimta, be kita ko, todėl, kad pardavėjai atsisakydavo prekę tiekti į vartotojo šalį.

Liepos 1 d. Komisija priėmė strateginį politikos dokumentą, kuriame numatytos septynios galimybės. Vienas iš siūlomų sprendimų – sukurti neprivalomą Europos sutarčių teisę. Viešos konsultacijos vyks iki 2011 m. sausio 31 d.

Strategija „Europa 2020“, kurią kovo 3 d. inicijavo Komisijos Pirmininkas José Barroso (IP/10/225), Komisija siekia pašalinti bendrosios rinkos kliūtis ir taip paskatinti ekonomikos atsigavimą. Čia, be kita ko, numatoma sukurti ir neprivalomą Europos sutarčių teisę. Tokios priemonės sukūrimas – vienas iš pagrindinių gegužės 19 d. Komisijos priimtos Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų.

2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucija Europos Parlamentas pritarė neprivalomos Europos sutarčių teisės idėjai. Buvęs už vidaus rinką ir konkurenciją atsakingas Komisijos narys Mario Monti gegužės 9 d. Bendrosios rinkos ataskaitoje gegužės 9 d. Bendrosios rinkos ataskaitoje taip pat nurodė, kokią naudą vartotojams ir įmonėms teiktų neprivaloma „28-oji sistema“.

Gegužės 21 d. Komisija sušaukė ekspertų grupę, kuri pirmąjį Europos sutarčių teisės projektą, parengtą pagal ES tyrimų programą, turėtų paversti lengvai taikoma priemone, pritaikyta prie vartotojų ir įmonių poreikių (IP/10/595). Grupė, kurią sudaro teisės ekspertai iš visos Europos, šiuo metu kartą per mėnesį susitinka Briuselyje.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar