Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Brüsszel, 2010. szeptember 7.

Az Európai Bizottság első alkalommal szervezett kerekasztal-megbeszélést a fogyasztói és üzleti csoportokkal a szerződési jogról

Az Európai Bizottság ma tartotta a fogyasztói, üzleti és jogi szakértői csoportokkal szervezett első ülését az európai szerződési jogról. A jelenleg hatályos különböző nemzeti szerződési jogok a vállalkozások szempontjából magasabb tranzakciós költségekhez vezetnek. A vállalkozások – különösen a kis méretű üzleti vállalkozások – az EU egységes piacán nem tudják kihasználni a méretgazdaságosságot. A fogyasztóknak pedig be kell érniük azzal, hogy kevesebb külföldi terméket találnak az üzletekben, azaz szűkebb a választék és magasabbak az árak. Az európai szerződési jog irányába tett lépések segíthetnek e problémák megoldásában. A Bizottság arra törekszik, hogy az európai szerződési joghoz vezető legjobb út tekintetében konszenzus jöjjön létre a kulcsfontosságú érintettek között. Biztosítani kívánja továbbá, hogy a szerződési jogi szakértőkből álló csoport által kidolgozott javaslatok (IP/10/595) megfeleljenek mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások, és különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) igényeinek. A Bizottság július 1-jén stratégiai szakpolitikai dokumentumban terjesztette elő az európai szerződési jogra vonatkozó lehetőségeket, valamint nyilvános konzultációt kezdeményezett (IP/10/872).

„Az Európai Bizottság segíteni kívánja a fogyasztókat és a vállalkozásokat, hogy az egységes piac nyújtotta előnyöket maximálisan ki tudják használni. Ha valódi megoldásokat szeretnénk találni az érintettek szerződési viszonyaiban jelentkező problémákra, kiemelten fontos, hogy odafigyeljünk véleményükre. A kis méretű üzleti vállalkozások gyakran azért vallanak kudarcot, mert a magas tranzakciós költségek miatt nem áll módjukban újabb piacok fele nyitni. Az Európai Bizottság európai szerződési jog területén végzett munkája – amelyet az Európai Parlament is nagymértékben támogat – ezért is bizonyul fontos lépésnek, mert új utakat nyit meg a vállalkozások és 500 millió fogyasztó előtt, akik élhetnek az egységes piac nyújtotta előnyökkel” nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztosa. „A Bizottság számára kulcsfontosságú a fogyasztói és üzleti csoportok, különösen a kkv-k részvétele a folyamatban. Meg kívánunk felelni a fogyasztók, a vállalkozások és a jogi szakértők elvárásainak egyaránt. A mai ülés arról tanúskodik, hogy az európai szerződési jog irányába vezető jövőbeni megoldások kidolgozásának minden szakaszában oda fogunk figyelni az európai fogyasztókra és vállalkozásokra.”

A majdani európai szerződési jogot egy május óta ülésező jogi szakértői csoport készíti elő. Az Európa minden részéről érkező kulcsfontosságú érintettek, akiket szorosan be fognak vonni a csoport munkájába, ma üléseztek első alkalommal. A jelenlévők között szerepeltek:

a BusinessEurope, az EuroCommerce, az Eurochambres (az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége), az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UEAPME) és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara,

az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC),

különböző jogászszövetségek, például az Európai Ügyvédi Kamarák és Jogászegyesületek Tanácsa és az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa.

A csoport havonta megrendezett ülésén figyelemmel kíséri a szakértői csoport munkáját és biztosítja, hogy e munka során figyelembe vegyék a vállalkozások határon átnyúló kereskedelemben felmerülő gyakorlati problémáit és a fogyasztói érdekeket.

Előzmények

A Bizottság 2010. április 26-án szakértői csoportot állított fel annak vizsgálatára, hogy kivitelezhető-e egy, a határon átnyúló szerződések esetében opcionálisan alkalmazható eszköz.

A nemzeti szerződési jogok közötti különbségek a belső piac útjában állnak. Az EU többi tagállamába terjeszkedni szándékozó vállalkozások magas tranzakciós költségekkel találják szemben magukat. Ezen túlmenően korlátozott a fogyasztói kínálat és magasak az árak. Az EU ennek következtében nem tudja teljes mértékben kiaknázni az elektronikus kereskedelem adta lehetőségeket. Nemrégiben egy csaknem 11 000 határon átnyúló mintából álló tesztet végeztek, amely esetében megállapították, hogy az online megrendelések 61%-a hiúsult meg többek között amiatt, hogy a kereskedők nem voltak hajlandók kiszolgálni az adott ország fogyasztóit.

A Bizottság július 1-jén hét lehetőséget felsorakoztató stratégiai szakpolitikai dokumentumot fogadott el. A javasolt megoldások egyike az opcionálisan alkalmazható európai szerződési jog. A nyilvános konzultáció 2011. január 31-ig tart.

A José Manuel Barroso elnök által 2010. március 3-án útjára indított Európa 2020 stratégia keretében (IP/10/225) a Bizottság a gazdasági fellendülés beindítása érdekében az egységes piac szűk keresztmetszeteinek felszámolására törekszik. A stratégia kiterjed az opcionálisan alkalmazható európai szerződési jog irányába tett lépésekre is. A 2010. május 19-én kibocsátott európai digitális menetrend egyik fontos intézkedése egy ilyen eszköz létrehozása.

Az Európai Parlament 2009. november 25-i állásfoglalásában támogatásáról biztosította az opcionálisan alkalmazható európai szerződési jog ötletét. Mario Monti, a korábbi belső piaci és versenypolitikai biztos az egységes piacról szóló május 9-i jelentésében kifejtette, hogy milyen előnyökkel járna az opcionálisan alkalmazható, úgynevezett „28. rendszer” a fogyasztók és a vállalkozások számára.

Az Európai Bizottság május 21-én szakértői csoportot állított fel arra, hogy az EU kutatási programja keretében kidolgozott európai szerződési jog első tervezetét a fogyasztók és a vállalkozások szükségleteihez igazodó felhasználóbarát megoldássá alakítsa (IP/10/595). Az európai tagállamokból származó jogi szakemberekből álló csoport jelenleg havonta egyszer találkozik Brüsszelben.

További információk

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar