Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Bryssel 7. syyskuuta 2010

Euroopan komissio keskustelee sopimusoikeudesta liike-elämän ja kuluttajaryhmien edustajien kanssa

Euroopan komissio järjesti tänään liike-elämää, kuluttajia ja oikeusalan toimijoita edustavien ryhmien kanssa ensimmäisen pyöreän pöydän kokouksen, jossa keskusteltiin eurooppalaisesta sopimusoikeudesta. Tällä hetkellä erot kansallisissa sopimusoikeuksissa nostavat yritysten liiketoimikustannuksia. Yritykset – etenkin pienet yritykset – eivät pysty hyödyntämään mittakaavaetuja EU:n sisämarkkinoilla. Kuluttajat kärsivät, koska tavaroiden myynti rajojen yli on vähäisempää. Tämä heikentää valinnanvaraa ja nostaa hintoja. Eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittäminen voisi auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat. Komissio pyrkii luomaan tärkeimpien sidosryhmien välille yksimielisyyden siitä, mikä on paras tapa kehittää eurooppalaista sopimusoikeutta. Se haluaa varmistaa, että sopimusoikeutta käsittelevän asiantuntijaryhmän (IP/10/595) ehdotukset täyttävät sekä kuluttajien että yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, tarpeet. Komissio ehdotti 1. heinäkuuta toimintapoliittisessa asiakirjassa vaihtoehtoisia tapoja pyrkiä eurooppalaiseen sopimusoikeuteen ja käynnisti julkisen kuulemisen (IP/10/872).

”Euroopan komissio haluaa auttaa kuluttajia ja yrityksiä hyötymään sisämarkkinoista mahdollisimman paljon. Sen vuoksi kuluttajien ja yritysten mielipiteillä on suuri merkitys, jos haluamme löytää ratkaisut niiden sopimussuhteita koskeviin ongelmiin. Pienet yritykset jäävät usein häviölle, koska korkeat liiketoimikustannukset estävät niitä laajentamasta toimintaansa uusille markkinoille. Sen vuoksi eurooppalaista sopimusoikeutta koskeva Euroopan komission työ, joka on saanut runsaasti vastakaikua Euroopan parlamentissa, on tärkeä askel kohti uusien mahdollisuuksien avaamista yrityksille ja sen avulla 500 miljoonaa kuluttajaa voi hyötyä sisämarkkinoistamme”, totesi komission varapuheenjohtaja ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Kuluttajien ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, panos on erittäin tärkeä komissiolle. Haluamme varmistaa, että kuluttajien, yritysten ja oikeusalan toimijoiden odotukset täytetään. Tämänpäiväinen kokous osoittaa, että kuuntelemme eurooppalaisia kuluttajia ja yrityksiä jokaisessa vaiheessa pyrkiessämme löytämään ratkaisuja eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittämiseksi.”

Oikeudellisten asiantuntijoiden ryhmä ryhtyi toukokuussa valmistelemaan mahdollista eurooppalaista sopimusoikeutta. Tämän ryhmän työhön tiiviisti osallistuvat keskeiset sidosryhmät eri puolilta Eurooppaa kokoontuivat tänään ensimmäistä kertaa. Mukana olivat muun muassa seuraavat tahot:

BusinessEurope, EuroCommerce, Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto Eurochambres, Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto eli UEAPME ja Kansainvälinen kauppakamari;

Euroopan kuluttajaliitto BEUC;

asianajajayhdistykset kuten Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto CCBE ja Euroopan unionin notaarien liitto.

Ryhmä kokoontuu kuukausittain seuraamaan asiantuntijaryhmän työtä ja varmistamaan, että se ottaa huomioon yritysten käytännön ongelmat rajat ylittävässä kaupassa sekä kuluttajien edut.

Tausta

Komissio perusti 26. huhtikuuta 2010 asiantuntijaryhmän tarkastelemaan mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoinen väline, jolla tuettaisiin rajat ylittäviä sopimuksia.

Kansallisten sopimusoikeuksien erot muodostavat esteen sisämarkkinoille. Yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa toisiin EU:n jäsenvaltioihin, koituu suuria liiketoimikustannuksia. Lisäksi kuluttajien valintamahdollisuudet ovat rajoitetut ja hinnat pysyvät korkeina. Tämän seurauksena EU ei hyödy verkkokaupan täydestä potentiaalista. Lähes 11 000:ssa rajat ylittävässä testissä 61 prosenttia kaikista verkkokauppatilauksista epäonnistui muun muassa siitä syystä, että kauppiaat kieltäytyivät toimittamasta kuluttajan maahan.

Komissio hyväksyi 1. heinäkuuta toimintapoliittisen asiakirjan, jossa esitetään seitsemän vaihtoehtoa. Yksi ehdotetuista ratkaisuista on vapaaehtoinen eurooppalainen sopimusoikeus. Julkiseen kuulemiseen voi osallistua 31. tammikuuta 2011 saakka.

Puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnisti 3. maaliskuuta Eurooppa 2020 ‑strategian (IP/10/225), jolla komissio pyrkii avaamaan sisämarkkinoiden pullonkauloja talouden elvyttämiseksi. Strategiaan sisältyy vapaaehtoisen eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittäminen. Tällaisen välineen luominen on yksi tärkeimmistä toimista eurooppalaisessa digitaalistrategiassa, jonka komissio hyväksyi 19. toukokuuta.

Euroopan parlamentti tuki vapaaehtoista eurooppalaista sopimusoikeutta 25. marraskuuta 2009 annetussa päätöslauselmassa. Entinen sisämarkkina-asioista ja kilpailusta vastaava komissaari Mario Monti nimesi 9. toukokuuta julkistetussa sisämarkkinoita koskevassa raportissaan etuja, joita vapaaehtoinen 27 jäsenvaltion oman järjestelmän rinnalle otettava ”28. järjestelmä” toisi kuluttajille ja yrityksille.

Komissio kutsui 21. toukokuuta koolle asiantuntijaryhmän muokkaamaan EU:n tutkimusohjelman puitteissa kehitetystä ensimmäisestä luonnoksesta eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi helppokäyttöisen ratkaisun, joka on mukautettu kuluttajien ja yritysten tarpeisiin (IP/10/595). Asiantuntijaryhmä koostuu oikeusalan asiantuntijoista eri puolilta Eurooppaa, ja se kokoontuu Brysselissä kerran kuukaudessa.

Lisätietoja

Uutisia oikeusasioista:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar