Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Brüssel, 7. september 2010

Euroopa Komisjon korraldab esimese lepinguõiguse ümarlaua ettevõtjate ja tarbijaühendustega

Euroopa Komisjon korraldas täna ettevõtjate, tarbija- ja õiguspraktikute ühenduste esimese kohtumise, et arutada Euroopa lepinguõiguse üle. Praegu kannavad ettevõtjad suuremaid tehingukulusid, kuna riikide lepinguõigused on erinevad. Ettevõtted, eelkõige väikeettevõtted, ei saa Euroopa Liidu ühtsel turul kasu mastaabisäästust. Tarbijate jaoks tähendab see piiriüleselt müüdavate kaupade väiksemat valikut ja kõrgemaid hindu. Euroopa lepinguõiguse väljakujundamine aitaks need probleemid lahendada. Euroopa Komisjoni eesmärk on jõuda üksmeelele peamiste sidusrühmadega selles osas, kuidas oleks kõige parem Euroopa lepinguõiguse valdkonnas edasi liikuda. Komisjon soovib tagada, et lepinguõiguse eksperdirühma (IP/10/595) koostatavad ettepanekud vastaksid nii tarbijate kui ka ettevõtjate, eriti aga väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) vajadustele. 1. juulil esitas komisjon strateegilises poliitikadokumendis võimalused Euroopa lepinguõiguse väljakujundamiseks ja avas konsultatsiooni üldsusega (IP/10/872).

"Euroopa Komisjon tahab aidata tarbijaid ja ettevõtjaid, et nad ühtsest turust võimalikult palju kasu saaksid. Seetõttu on nende seisukohad äärmiselt olulised, kui soovime leida reaalseid lahendusi lepinguliste suhetega seotud probleemidele. Väikeettevõtted jäävad tihti kaotaja rolli, kuna kõrgete tehingukulude tõttu ei õnnestu neil uutele turgudele laieneda. Komisjoni tegevus Euroopa lepinguõiguse vallas, mis on leidnud tugevat toetust ka Euroopa Parlamendis, on seega oluline samm selle poole, et ettevõtjatele uusi võimalusi anda ja aidata 500 miljonil tarbijal EL-i ühtsest turust maksimaalselt kasu saada," märkis EL-i asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. "Tarbija- ja ettevõtjate ühenduste, eelkõige VKE-de panus on komisjoni jaoks väga oluline. Me tahame kindlad olla, et nii tarbijate, ettevõtjate kui ka õiguspraktikute ootused täidetakse. Tänane kohtumine näitab, et me võtame Euroopa tarbijate ja ettevõtjate arvamust kuulda tulevase Euroopa lepinguõiguse väljakujundamise igal sammul."

Õigusekspertide rühm on kohtunud maikuust alates, et võimalikku Euroopa lepinguõigust välja töötada. Täna kohtusid esimest korda Euroopa peamiste sidusrühmade esindajad, kes hakkavad õigusekspertide rühmaga tihedat koostööd tegema. Teiste hulgas olid esindatud:

Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühendus BusinessEurope, Euroopa jae-, hulgi- ja rahvusvahelise kaubanduse organisatsioone koondav asutus EuroCommerce, Euroopa Kaubandus- ja Tööstuskodade Liit Eurochambres, Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit (UEAPME) ning Rahvusvaheline Kaubanduskoda;

Euroopa Tarbijaliitude Amet (BEUC);

juristide ühendused, nagu Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu ning Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu.

Sidusrühmade esindajad hakkavad kohtuma korra kuus, et jälgida õigusekspertide rühma tööd ning tagada, et arvesse võetakse ka tarbijate huvisid ja ettevõtjate igapäevaseid probleeme piiriülese kaubandusega.

Taustteave

26. aprillil 2010 kutsus Euroopa Komisjon kokku eksperdirühma, et uurida võimalusi piiriüleseid lepinguid käsitleva mittesiduva õigusakti väljatöötamiseks.

Erinevused riikide lepinguõiguses takistavad ühtse turu tõhusat toimimist. Ettevõtted, kes soovivad teistesse EL-i liikmesriikidesse laieneda, peavad kandma suuri tehingukulusid. Lisaks sellele on tarbija valikuvõimalused väikesed ja hinnad jätkuvalt kõrged. Kõige selle tagajärjel ei kasuta EL ära internetikaubanduse täit potentsiaali. Peaaegu 11 000 piiriülese katse puhul lükati 61% interneti teel esitatud tellimustest tagasi, kuna kaupmees keeldus tarbija riigist tellimusi vastu võtmast.

1. juulil võttis komisjon vastu strateegilise poliitikadokumendi, milles esitas seitse poliitikavõimalust. Üks väljapakutud võimalustest on vabatahtlikult kohaldatav Euroopa lepinguõigus. Konsultatsioon üldsusega kestab 31. jaanuarini 2011.

3. märtsil 2010 esitas komisjoni president José Manuel Barroso Euroopa 2020. aasta strateegia (IP/10/225), mille raames lahendab komisjon ühtse turu probleeme, et aidata kaasa majanduse elavdamisele. Selle juurde kuulub ka liikumine vabatahtlikult kohaldatava Euroopa lepinguõiguse poole. Sellise õigusvahendi vastuvõtmine on üks 19. mail välja antud Euroopa Komisjoni digitaalarengu tegevuskavas kirjeldatud olulistest meetmetest.

Euroopa Parlament toetas vabatahtliku Euroopa lepinguõiguse plaani 25. novembri 2009. aasta resolutsioonis. Ka endine siseturu ja konkurentsivolinik Mario Monti kirjeldas oma ühtset turgu käsitlevas 9. mai 2010. aasta aruandes vabatahtliku 28. süsteemi eeliseid tarbijatele ja ettevõtjatele.

21. mail 2010 kutsus komisjon kokku eksperdirühma, kes töötaks ELi teadusprogrammi raames koostatud Euroopa lepinguõiguse esimese kavandi alusel välja kasutajasõbraliku lahenduse, mis vastaks tarbijate ja ettevõtjate vajadustele (IP/10/595). Eksperdirühm, kuhu kuulub õiguseksperte kogu Euroopast, kohtub praegu üks kord kuus Brüsselis.

Täiendav teave

Õigusküsimuste peadirektoraadi veebisait (uudised):

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar