Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

V Bruselu dne 7. září 2010

Evropská komise vede první jednání u kulatého stolu o smluvním právu se zástupci podnikatelů a spotřebitelů

Evropská komise dnes uspořádala první setkání představitelů z řad podnikatelů, spotřebitelů a právníků nad problematikou evropského smluvního práva. V současnosti vede rozdílnost vnitrostátního smluvního práva k vyšším transakčním nákladům pro podnikatele. Společnosti – zvláště malé podniky – nemohou na jednotném trhu EU využívat úspor z rozsahu. Spotřebitelé tím trpí, protože se prodává méně zboží do zahraničí, což vede k menšímu výběru a vyšším cenám. Pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu by mohl pomoci vyřešit tyto obtíže. Komise se pokouší nalézt způsob přijatelný pro všechny klíčové účastníky, jak v tomto směru co nejlépe postupovat. Chce zajistit, že návrhy, které podala skupina odborníků na smluvní právo (IP/10/595), budou odpovídat potřebám spotřebitelů i podnikatelů, zejména malých a středních podniků. Dne 1. července navrhla Komise ve svém strategickém politickém dokumentu možnosti v oblasti evropského smluvního práva a otevřela veřejnou konzultaci (IP/10/872).

„Evropská komise chce pomoci spotřebitelům i podnikatelům, aby co nejvíce využili výhod jednotného trhu. Jejich názory jsou tedy zásadní, pokud chceme najít opravdová řešení jejich problémů týkajících se smluvních vztahů. Malé podniky často tratí na vysokých transakčních nákladech, které jim brání ve vstupu na nové trhy. Práce Evropské komise na evropském smluvním právu, jež se setkala s výrazným ohlasem v Evropském parlamentu, je proto důležitým krokem, který otevírá cestu podnikatelům a pomáhá 500 milionům spotřebitelů využívat výhod jednotného trhu,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Přínos spotřebitelských a podnikatelských skupin, zvláště malých a středních podniků, má pro Komisi zásadní význam. Chceme zajistit, aby byla očekávání spotřebitelů, podniků a právníků naplněna. Dnešní jednání je důkazem, že budeme naslouchat evropským spotřebitelům a podnikatelům při každém kroku vedoucím k řešení otázky evropského smluvního práva.“

Nad přípravami evropského smluvního práva se scházela od května skupina právních expertů. K práci této skupiny se nyní připojí klíčoví účastníci z celé Evropy, kteří se dnes sešli poprvé. Jsou mezi nimi mimo jiné:

BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) a Mezinárodní obchodní komora,

BEUC, Evropská organizace spotřebitelů,

sdružení právníků jako Rada advokátních komor a sdružení právníků Evropy a Rada notářů Evropské unie.

Tato skupina se bude scházet každý měsíc, sledovat práci skupiny expertů a zajišťovat, že bere v úvahu praktické problémy podnikatelů v přeshraničním obchodu a zájmy spotřebitelů.

Souvislosti

Dne 26. dubna 2010 ustavila Komise skupinu expertů k prozkoumání možnosti vývoje volitelného nástroje, který by podporoval přeshraniční smluvní vztahy.

Rozdílnosti vnitrostátního smluvního práva jsou překážkou na jednotném trhu. Podnikatelé, kteří chtějí rozšířit svoji činnost do jiných členských států EU, musí nést vysoké transakční náklady. Navíc, výběr pro spotřebitele je omezený a ceny se drží vysoko. Výsledkem je, že EU nevyužívá plně potenciál internetového obchodování. Z necelých 11 000 zkušebních přeshraničních internetových objednávek jich 61 % skončilo nezdarem, a to mimo jiné z toho důvodu, že obchodníci odmítli dodat zboží do země spotřebitele.

Dne 1. července přijala Komise strategický politický dokument, který vymezil sedm možností. Jedním z navrhovaných řešení je volitelné evropské smluvní právo. Veřejná konzultace potrvá do 31. ledna 2011.

V rámci strategie Evropa 2020 – zahájené předsedou José Barrosem dne 3. března (IP/10/225) – odstraňuje Komise překážky na jednotném trhu, aby podpořila hospodářské oživení. To zahrnuje snahu o pokrok směrem k volitelnému evropskému smluvnímu právu. Vytvoření takového nástroje je jednou z klíčových akcí v rámci Digitální agendy pro Evropu, kterou Komise zveřejnila dne 19. května.

Evropský parlament podpořil myšlenku volitelného evropského smluvního práva usnesením ze dne 25. listopadu 2009. Bývalý komisař pro vnitřní trh a hospodářskou soutěž Mario Monti ve své Zprávě o jednotném trhu ze dne 9. května rovněž uvedl výhody, které by volitelný „28. systém“ přinesl spotřebitelům a podnikatelům.

Dne 21. května Komise ustavila expertní skupinu, jejímž úkolem je přepracovat první návrh evropského smluvního práva, vyvinutý v rámci výzkumného programu EU, na snadno využitelné řešení přizpůsobené potřebám spotřebitelů a podnikatelů (IP/10/595). Tato skupina, složená z právních expertů z celé Evropy, se v současnosti schází jednou měsíčně v Bruselu.

Další informace

Novinky z generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar