Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Брюксел, 7 септември 2010 г.

Европейската комисия организира за първи път кръгла маса, посветена на договорното право, с представители на бизнеса и потребителите

Днес Европейската комисия проведе за първи път среща на представители на бизнеса, потребителите и практикуващите юристи за обсъждане на европейското договорно законодателство. Понастоящем различните национални законодателства в областта на договорите водят до по-високи разходи по сделките за бизнеса. Предприятията, и по-специално малките предприятия, не могат да се възползват от икономии от мащаба в рамките на единния пазар на ЕС. Потребителите са засегнати, тъй като броят на продаваните трансгранично стоки е по-малък, което води до по-ограничен избор и по-високи цени. Постигането на напредък за установяване на европейско договорно законодателство би спомогнало за разрешаването на тези проблеми. Комисията се стреми да постигне консенсус между основните заинтересовани страни относно най-добрия начин за постигане на европейско договорно право. Комисията желае да гарантира, че предложенията, които се изготвят от група от експерти по договорно право (IP/10/595), съответстват на нуждите както на потребителите, така и на бизнеса, по-специално на малките и средните предприятия (МСП). На 1 юли Комисията предложи варианти за европейско договорно законодателство в стратегически документ на политиката и започна обществена консултация (IP/10/872).

„Европейската комисия иска да помогне на потребителите и на бизнеса да се възползват във възможно най-висока степен от единния пазар. Затова техните мнения са от първостепенно значение, ако искаме да намерим реални решения на проблемите им, свързани с договорните отношения. Малките предприятия често губят, тъй като високите разходи по сделките им пречат да разширят дейностите си на нови пазари. Затова работата на Европейската комисия по отношение на европейското договорно законодателство, която получи силен отзив в Европейския парламент, представлява важна стъпка към откриването на нови възможности за бизнеса и ще помогне на 500 милиона потребители да се възползват от единния ни пазар,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството.„Приносът на представителите на потребителите и на бизнеса, и по-конкретно на МСП, е от първостепенно значение за Комисията. Ние искаме да гарантираме, че очакванията на потребителите, предприятията и практикуващите юристи са постигнати. Днешната среща показва, че ние ще се вслушваме в европейските потребители и представители на бизнеса на всеки етап от процеса, водещ до бъдещи решения, свързани с европейско договорно законодателство.“

От май досега група от правни експерти проведе редовни срещи, за да изготви възможно европейско договорно законодателство. Днес за първи път се срещнаха основни заинтересовани страни от цяла Европа, които ще бъдат тясно свързани с работата на тази група.Сред тях бяха:

BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Европейската асоциация на занаятчиите и малките и средните предприятия или UEAPME и Международната търговска камара;

Европейската организация на потребителите (BEUC);

асоциации на юристи като Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Съвета на нотариатите от Европейския съюз (CNUE).

Срещите на групата ще се провеждат ежемесечно, за да се проследи работата на експертната група и за да се гарантира, че тя взема предвид практическите проблеми на бизнеса при трансграничната търговия, както и интересите на потребителите.

История на досието

На 26 април 2010 г. Комисията създаде експертна група за проучване на осъществимостта на разработването на незадължителен инструмент, който да бъде в подкрепа на трансграничните договори.

Различията между националните договорни законодателства пречат на единния пазар. Предприятията, които искат да разширят дейностите си в други държави-членки на ЕС, са изправени пред високи разходи по сделките. Освен това изборът за потребителите е ограничен, а цените остават високи. В резултат ЕС не се възползва от целия потенциал на онлайн търговията. При провеждането на почти 11 000 трансгранични теста 61 % от всички електронни търговски поръчки бяха неуспешни, защото, наред с други причини, търговците отказаха да обслужат държавата на потребителя.

На 1 юли Комисията прие стратегически документ на политиката, в който са посочени седем варианта. Едно от предложените решения представлява факултативно европейско договорно законодателство. Обществената консултация ще продължи до 31 януари 2011 г.

В рамките на стратегията „Европа 2020“, на която председателят Жозе Барозу даде ход на 3 март (IP/10/225), Комисията полага усилия за преодоляване на трудностите, свързани с единния пазар с цел постигане на икономическо възстановяване. Това включва постигане на напредък по отношение на факултативно европейско договорно законодателство. Създаването на такъв инструмент е едно от ключовите действия в рамките на програмата на Комисията относно цифровите технологии в Европа, която беше публикувана на 19 май.

В своя резолюция от 25 ноември 2009 г. Европейският парламент подкрепи идеята за факултативно европейско договорно законодателство. В своя доклад за единния пазар от 9 май бившият комисар за вътрешния пазар и конкуренцията Марио Монти също изтъкна предимствата, които един факултативен „28-ми режим“ би донесъл на потребителите и предприятията.

На 21 май Комисията свика експертна група, която да превърне първия проект за европейско договорно законодателство, разработен в рамките на програмата за научни изследвания на ЕС, в лесно за използване средство, адаптирано към нуждите на потребителите и бизнеса (IP/10/595). Понастоящем групата, съставена от правни експерти от цяла Европа, се среща един път месечно в Брюксел.

За повече информация:

Новини по въпроси, свързани с правосъдие

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar