Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Bryssel den 7 september 2010

IKT-forskning: att bevara Europas digitala data för kommande generationer

Nya verktyg som tagits fram med hjälp av EU-medel gör det möjligt att för all framtid bevara, få tillgång till och tolka digitalt lagrade data. Dessa verktyg finns nu tillgängliga i form av programvara med öppen källkod. EU:s forskningsprogram Caspar (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval) har genomförts av forskare från Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Storbritannien och Tjeckien. Detta arbete kompletterar initiativ som Europeana, det europeiska digitala biblioteket (se MEMO/10/166). EU har bidragit med 8,8 miljoner euro av projektets totala kostnad på 15 miljoner euro genom EU-kommissionens program för forskningsfinansiering (sjätte ramprogrammet 2001–2006). Fram tills nu har stora mängder elektroniska data, exempelvis offentliga register, museiarkiv och vetenskapliga resultat, varit oläsbara eller har riskerat att gå förlorade eftersom de med ny teknik inte har kunnat läsas eller varit omöjliga att förstå för nutida läsare. Tillämpning av IKT-forskning till förmån för Europas allmänhet och företag är en viktig del i den digitala agenda för Europa som kommissionen antog i maj 2010 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

”Digital information är extremt sårbar och samtidigt extremt värdefull”, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande för den digitala agendan. ”Alla som inte längre kan komma åt sina familjefoton eller gamla dokument vet hur frustrerande det kan vara att hantera inkompatibla tekniker. Jag är mycket entusiastisk över de möjligheter som Caspars verktyg och teknik ger när det gäller att bevara kvaliteten hos och säkerställa tillgången till värdefulla data i framtiden.”

Den digitala tekniken har revolutionerat sättet att hantera kunskap och information, särskilt inom vetenskapliga områden som astronomi och klimatologi som bygger på kvantitativ analys av stora datamängder under långa tidsperioder. Exempelvis finns nu uppgifter sedan flera årtionden tillbaka som visar hur människans aktiviteter påverkar den globala uppvärmningen. Trots att tekniken för datalagring har utvecklats – från hålkort och magnetband till datormoln på stora servrar – är möjligheten att i framtiden få tillgång till och förstå information i en föränderlig teknisk miljö fortfarande av största vikt för den vetenskapliga utvecklingen.

Stora mängder information av olika typer finns lagrade i digital form. Vissa typer av data är som dokument. Ett bibliotek har exempelvis ett tryckt dokument på en hylla och människor som tar det från hyllan någon gång i framtiden kommer att kunna läsa det. Den digitala motsvarigheten är att man i framtiden kan ta ett ordbehandlingsdokument och skriva ut det. Men andra delar av den digitala världen ser inte ut på det sättet. Det räcker exempelvis inte att kunna skriva ut siffrorna som kommer från jordobservationssatelliter – man skulle visserligen kunna läsa siffrorna, men de skulle inte vara begripliga.

Caspar syftar till att lösa många olika problem när det gäller att bevara alla typer av digitalt kodad information och kunna använda dem i framtiden. Det innebär att data kan beskrivas tillräckligt noga för att siffrorna ska kunna tas fram i framtiden – vilket motsvarar att kunna skriva ut dem. Men med hjälp av Caspar kan framtidens forskare också förstå siffrorna och förhållandena mellan dem och enkelt använda dem i vilken programvara som helst och för alla olika typer av forskning.

Dessa metoder har framgångsrikt testats med olika typer av data från vetenskap, kulturarv och modern scenkonst.

Caspars programvara med öppen källkod är tillgänglig för fri nedladdning och för vidareutveckling till kommersiella tillämpningar.

Ytterligare upplysningar om projektet Caspar finns på

http://www.casparpreserves.eu/

Caspar kan laddas ner från

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Vid konferensen ICT 2010 kommer fler EU-finansierade IKT-succéer att presenteras. ICT 2010 är EU:s största IKT-forskningsevenemang och äger rum i Bryssel den 27–29 september 2010. Journalister har gratis inträde om de registrerar sig på

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar