Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

V Bruseli 7. septembra 2010

Výskum v oblasti IKT: uchovávanie európskych digitálnych údajov pre budúce generácie

Nástroje vyvinuté s použitím finančných prostriedkov EÚ na zabezpečenie uchovávania, sprístupňovania a porozumenia údajov uložených v digitálnej podobe po neobmedzenú dobu sú teraz k dispozícii vo forme slobodného softvéru. Na výskumnom programe EÚ CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval) sa zúčastnili výskumní pracovníci z Českej republiky, Francúzska, Grécka, Izraela, Spojeného kráľovstva a Talianska. Tento program dopĺňa iniciatívy, akou je Europeana, európska digitálna knižnica (pozri MEMO/10/166). EÚ prispela v rámci programu Európskej komisie na financovanie výskumu (šiesty rámcový program 2001 – 2006) 8,8 mil. EUR na celkové náklady na tento projekt vo výške 15 mil. EUR. Doteraz boli veľké množstvá elektronických údajov, akými sú úradné záznamy, muzeálne archívy a výsledky vedeckej činnosti nečitateľné alebo ohrozené ich stratou v dôsledku toho, že novšie technológie neboli schopné ich prečítať alebo umožniť súčasným používateľom porozumieť im. Využívanie výskumu v oblasti IKT v prospech európskych občanov a podnikov je kľúčovým prvkom Digitálnej agendy pre Európu, ktorú prijala Komisia v máji 2010 (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes uviedla: „Digitálne informácie sú mimoriadne citlivé a zároveň aj mimoriadne cenné. Každý človek, ktorý stratil prístup k rodinným fotografiám alebo starým dokumentom, pozná pocit bezradnosti pri používaní nekompatibilných technológií. Som veľmi nadšená možnosťami nástrojov a techík CASPAR na zaistenie udržateľnej kvality cenných údajov a prístupu k nim v budúcnosti.“

Digitálne technológie spôsobili prevrat v spôsobe, ako zaobchádzame s poznatkami a informáciami, najmä vo vedeckých oblastiach, akými sú astronómia alebo klimatológia, ktoré sa opierajú o dlhodobé kvantitatívne analýzy veľkých súborov údajov. Údaje o vplyve ľudskej činnosti na globálne otepľovanie sa napríklad zaznamenávajú už po viaceré desaťročia. Napriek vývoju v oblasti technológií zaznamenávania údajov od diernych štítkov a magnetických pások až po „cloud computing“ (internetový oblak počítačov) na veľkých serveroch, je pre vedecký pokrok aj naďalej nevyhnutné, aby bolo v budúcnosti možné dostať sa k informáciám a porozumieť im v prostredí neustále sa vyvíjajúcich technológií.

Obrovské množstvá veľmi rozmanitých informácií sú uložené v digitálnej podobe. Niektoré druhy údajov existujú ako dokumenty – napríklad knižnice uchovávajú dokumenty v tlačenej podobe na polici a v budúcnosti si ich ľudia, ktorí ich zoberú z police, budú môcť prečítať. Predpokladom ich digitálneho ekvivalentu je možnosť otvoriť v budúcnosti textový súbor a vytlačiť ho. Zvyšok digitálneho sveta však takto nefunguje. Mať iba schopnosť vytlačiť čísla, ktoré vysielajú satelity na pozorovanie Zeme, napríklad nestačí – ľudia by si čísla prečítať mohli, no nechápali by ich.

CASPAR rieši veľmi široké spektrum otázok týkajúcich sa uchovávania všetkých druhov informácií uložených v digitálnej podobe a spôsobu ich budúceho používania. CASPAR môže opísať údaje tak, aby to v budúcnosti stačilo na extrahovanie čísiel z nich – čo je to isté, ako keby ich bolo možné vytlačiť. CASPAR však takisto zabezpečuje, že je možné porozumieť číslam a vzťahom medzi nimi a zároveň ich jednoducho používať akýmkoľvek softvérom a na akékoľvek výskumné účely, ktoré môžu vedci v budúcnosti potrebovať.

Tieto metódy boli úspešne testované na rôznych druhoch údajov z oblasti vedy, kultúrneho dedičstva a súčasného hereckého umenia.

Slobodný softvér CASPAR si môžete bezplatne stiahnuť z internetu a ďalej ho používať na komerčné účely.

Ďalšie informácie o projekte CASPAR:

http://www.casparpreserves.eu/

CASPAR si môžete stiahnuť z tejto webovej lokality:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Viac úspešných príkladov výskumu v oblasti IKT financovaného EÚ bude prezentovaných v rámci IKT 2010, najväčšieho podujatia týkajúceho sa IKT v Európe, ktoré sa uskutoční 27. až 29. septembra 2010. Účasť novinárov je bezplatná po ich zaregistrovaní na:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar