Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Bruksela, 7 września 2010 r.

Badania w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych: zapis danych cyfrowych z myślą o przyszłych pokoleniach Europejczyków

Nowo opracowane przy wsparciu funduszy unijnych narzędzia, dostępne na zasadach open source – czyli otwartego i wolnego oprogramowania – umożliwiają nieograniczone w czasie zachowywanie, udostępnianie i wykorzystywanie zapisanych cyfrowo danych. Program badawczy UE pod nazwą CASPAR (poświęcony zapisowi, udostępnianiu oraz wyszukiwaniu wiedzy w sferze nauki, kultury i sztuki) połączył w jednym zespole czeskich, francuskich, greckich, izraelskich, włoskich i brytyjskich naukowców. Ich prace uzupełniają takie inicjatywy, jak Europeana, czyli projekt europejskiej biblioteki cyfrowej (zob. MEMO/10/166). Wkład finansowy Unii pokrywa 8,8 z 15 mln euro całkowitych kosztów projektu w ramach programu finansowania badań naukowych Komisji Europejskiej (znanego jako szósty program ramowy, obejmujący lata 2001-2006). Ogromne zasoby danych zapisywanych w formie elektronicznej – jak dokumentacja urzędowa, archiwa muzealne i wyniki badań naukowych – były dotychczas niedostępne bądź nawet zagrożone zaprzepaszczeniem tylko dlatego, że ich odczyt za pomocą nowszych rozwiązań technicznych był niemożliwy, względnie ich zawartość nie byłaby zrozumiała dla współczesnych użytkowników. Korzystanie z owoców badań w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy, w tym jej przedsiębiorców, jest najważniejszym elementem przyjętej przez Komisję w maju br. europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Komentarz odpowiadającej za agendę cyfrową wiceprzewodniczącej Komisji Neelie Kroes: „Informacje zapisane w postaci cyfrowej są niesłychanie ulotne, a przy tym nadzwyczaj cenne. Wystarczy raz utracić zdjęcia rodzinne lub stare dokumenty, by się przekonać, jak wiele frustracji niosą kolejne generacje niekompatybilnych technik zapisu. Nie kryję, że perspektywy, jakie otwierają narzędzia i techniki projektu CASPAR w dziedzinie zapewnienia stałej jakości i nieprzerwanego dostępu do cennych danych w przyszłości, działają na wyobraźnię.”

Technologia cyfrowa zrewolucjonizowała nasze podejście do wiedzy i informacji, zwłaszcza w takich dyscyplinach, jak astronomia czy klimatologia, które opierają się dziś na analizie ilościowej ogromnych ilości danych wypływających z długoletnich obserwacji. Dobrym przykładem są gromadzone od wielu dziesięcioleci dowody na wpływ działalności człowieka na globalne ocieplenie klimatu. Pomimo ciągłej ewolucji techniki zapisu danych, począwszy od kart perforowanych i taśm magnetycznych aż po chmury obliczeniowe oparte na wielkich serwerach, kluczem do postępu nauki jest wciąż zagwarantowanie możliwości swobodnego dotarcia do informacji i korzystania z niej w przyszłości w kontekście nieprzerwanie doskonalonych technologii.

Cyfrowy zapis stosuje się dziś do nieprzebranej masy danych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Istnieją dane zapisywane w postaci dokumentów – na przykład biblioteki przechowują na swoich półkach wydrukowane teksty, które w przyszłości zawsze będzie można wziąć do ręki i przeczytać. Analogicznie, ich elektroniczne odpowiedniki powinny pozostać dostępne kolejnym programom służącym do edycji tekstu i możliwe do wydrukowania. Pozostaje jednak cały wielki obszar świata danych cyfrowych, w którym zasady te nie obowiązują. Na przykład: możliwość wydrukowania ciągów cyfr, jakie przekazują sztuczne satelity obserwujące Ziemię, to za mało; człowiek może przeczytać taki wydruk, ale sam nie będzie go w stanie zrozumieć.

W ramach programu CASPAR podjęto szeroką gamę zagadnień związanych z ochroną wszelkiego typu informacji zapisywanych cyfrowo, w szczególności pod kątem ich swobodnego wykorzystania w przyszłości. Umożliwia on dokładny opis danych, pozwalając na wydobycie zawartych w pliku danych w przyszłości (analogicznie do druku czy reprodukcji w przypadku książek). CASPAR ma jednocześnie na celu zagwarantowanie, by poszczególne dane, wraz z siecią łączących je zależności, można było z łatwością wyodrębnić i wykorzystać w dowolnym nowym oprogramowaniu, dla potrzeb wszelkiego rodzaju badań, które naukowcy mogliby podjąć w przyszłości.

Opracowane na potrzeby projektu CASPAR metody przeszły pomyślnie próby zastosowania do zapisu różnego rodzaju danych z dziedziny nauki, dziedzictwa kulturowego i widowisk z kręgu sztuki współczesnej.

Oprogramowanie CASPAR, tworzone jako wolne i otwarte, udostępnia się do nieodpłatnego pobrania drogą elektroniczną - z możliwością dalszego rozwijania narzędzi do użytku komercyjnego.

Więcej informacji na temat projektu CASPAR można znaleźć pod adresem:

http://www.casparpreserves.eu/

Oprogramowanie CASPAR dostępne jest na stronie internetowej kuźni oprogramowania:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Więcej na temat sukcesów w dziedzinie badań dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych finansowanych przez UE będzie można dowiedzieć się na targach ICT 2010, największej europejskiej imprezie branżowej poświęconej badaniom w tej dziedzinie, która odbędzie się w Brukseli w dniach 27-29 września 2010 r. Wstęp dla dziennikarzy jest wolny – wystarczy zarejestrować się pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar