Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Briselē 2010. gada 7. septembrī

IST pētniecība — Eiropas cipardatu saglabāšana nākamajām paaudzēm

Rīki, kas, izmantojot ES finansējumu, izstrādāti, lai ciparu formātā saglabātus datus varētu glabāt, izmantot un saprast arī nākotnē, tagad ir pieejami kā atklātā pirmkoda programmatūra. ES pētniecības programmā CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval — Kultūras, mākslas un zinātniskās zināšanas datu saglabāšanai, piekļuvei un izguvei) iesaistījās pētnieki no Apvienotās Karalistes, Čehijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas un Izraēlas. Šis darbs papildina tādas iniciatīvas kā, piemēram, Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana (sk. MEMO/10/166). ES saskaņā ar Eiropas Komisijas pētniecības finansējuma programmu (Sestā pamatprogramma 2001.–2006. gadam) segusi 8,8 miljonus eiro no projekta kopējām izmaksām — 15 miljoniem eiro. Līdz šim lielu daudzumu elektronisko datu, piemēram, oficiālus ierakstus, muzeju arhīvus un zinātniskā darba rezultātus, nebija iespējams izlasīt, vai arī draudēja šo datu zudums, jo ar jaunākām tehnoloģijām datus nevarēja nolasīt, vai arī tie bija pašreizējiem lietotājiem nesaprotamā formātā. IST pētniecības izmantošana par labu Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir galvenais elements Digitālajā programmā Eiropai, kuru Komisija pieņēma 2010. gada maijā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitālās programmas īstenošanu, sacīja: "Digitālā informācija ir īpaši sargājama un arī īpaši vērtīga. Ikviens, kurš zaudējis piekļuvi ģimenes fotoalbumam vai senākiem dokumentiem, zina, kādu vilšanos sagādā nesaderīgas tehnoloģijas. CASPAR rīkiem un metodēm piemīt rosinošs potenciāls, lai nodrošinātu vērtīgu datu noturīgu kvalitāti un pieejamību nākotnē."

Ciparu tehnoloģijas ir izraisījušas apvērsumu zināšanu un informācijas apstrādē, it sevišķi tādās zinātnes nozarēs kā astronomija un klimatoloģija, kas balstās uz apjomīgu datu kopu kvantitatīvo analīzi ilgstošā laikposmā. Piemēram, jau vairākus gadu desmitus tiek saglabātas liecības par cilvēka darbības ietekmi uz globālo sasilšanu. Neraugoties uz datu ierakstīšanas tehnoloģiju attīstību, — no perfokartēm un magnētiskajām lentēm līdz mākoņdatošanai uz milzīgiem serveriem — iespēja arī nākotnē piekļūt informācijai un to saprast ir būtiski svarīga zinātnes attīstībai uz aizvien progresējošo tehnoloģiju fona.

Ciparu formātā tiek kodēts liels apjoms ļoti dažādas informācijas. Dažu veidu dati ir kā dokumenti — piemēram, drukāts dokuments tiek glabāts bibliotēkas plauktā, un nākotnē cilvēki to varēs paņemt rokās un izlasīt. Digitālajā vidē līdzvērtīga iespēja ir nākotnē paņemt tekstapstrādes programmas datni un spēt to izdrukāt. Tomēr visa digitālā pasaule tāda nav. Piemēram, ar iespēju izdrukāt skaitļus, kas saņemti no Zemes novērošanas pavadoņiem, vien nepietiek — cilvēki varēs nolasīt skaitļus, bet nespēs tos saprast.

CASPAR pievēršas ļoti plašam jautājumu klāstam, kas skar ciparu formātā kodētas visu veidu informācijas saglabāšanu un iespējas to izmantot nākotnē. Datus ir iespējams aprakstīt pietiekami labi, lai skaitļus varētu izgūt arī nākotnē, un tas ir līdzvērtīgi iespējai tos izdrukāt. CASPAR arī nodrošina to, ka skaitļus un saistību starp tiem iespējams saprast un vienkāršā veidā izmantot ar jebkuras programmatūras palīdzību un jebkādā pētniecības darbā, kas nākotnes zinātniekiem būtu nepieciešams.

Šīs metodes ir sekmīgi testētas, izmantojot dažāda veida datus no zinātnes, kultūras mantojuma un mūsdienu tēlotājmākslas jomām.

CASPAR atklātā pirmkoda programmatūra ir brīvi pieejama lejupielādei un turpmākai izmantošanai komerciālas programmatūras izstrādei.

Sīkāk par projektu CASPAR sk.

http://www.casparpreserves.eu/

CASPAR var lejupielādēt šeit:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Eiropas plašākajā IST pētniecības forumā IST 2010, kas no 2010. gada 27. līdz 29. septembrim risināsies Briselē, būs iespēja uzzināt arī par citiem ES finansēto IST pētījumu panākumiem. Žurnālisti var piedalīties bez maksas, reģistrējoties šeit:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar