Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Bryssel 7. syyskuuta 2010

Tieto- ja viestintäteknologian tutkimus: Euroopan digitaalitieto talteen tuleville sukupolville

EU:n rahoituksen turvin kehitetyt välineet, joiden avulla digitaalisesti tallennettua tietoa voidaan säilyttää ja käyttää ymmärrettävässä muodossa määräämättömään tulevaisuuteen, ovat nyt saatavilla avoimen lähdekoodin ohjelmiston muodossa. EU:n CASPAR-tutkimusohjelmaan (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval) osallistui tutkijoita Tšekistä, Ranskasta, Kreikasta, Israelista, Italiasta ja Britanniasta. CASPAR-hankkeen tutkimustyö tukee muita aloitteita, kuten Euroopan digitaalikirjastoa Europeanaa (ks. MEMO/10/166). EU on myöntänyt hankkeen yhteensä 15 miljoonan euron rahoitukseen 8,8 miljoonaa euroa Euroopan komission tutkimusrahoitusohjelmasta (kuudes puiteohjelma 2001–2006). Suuri määrä esimerkiksi viranomais- ja museoarkistojen ja tieteellisten tutkimustulosten elektronista dataa on tähän asti ollut lukukelvotonta tai vaarassa kadota, koska uudemmilla tekniikoilla sitä ei ole pystytty lukemaan joko lainkaan tai käyttäjille ymmärrettävässä muodossa. Tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen soveltaminen Euroopan kansalaisten ja yritysten hyödyksi on keskeinen osa komission toukokuussa 2010 hyväksymää Euroopan digitaalistrategiaa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

"Digitaalinen tieto on hyvin arvokasta, mutta myös hyvin haavoittuvaa", sanoi digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. "Jokainen perhevalokuvia tai vanhoja tekstitiedostoja menettänyt tietää, miten turhauttavaa on joutua tekemisiin keskenään yhteensopimattomien teknologioiden kanssa. Olen hyvin innostunut CASPARin tarjoamien välineiden ja tekniikoiden mahdollisuuksista taata, että arvokkaan tiedon laatu ja käyttökelpoisuus säilyy tulevaisuudessa."

Digitaaliteknologia on mullistanut tavat, joilla käytämme tietoa. Tämä pätee erityisesti astronomian ja ilmastotutkimuksen kaltaisiin tieteenaloihin, jotka nojautuvat laajojen datakokonaisuuksien tilastolliseen analyysiin pitkillä aikaväleillä. Esimerkiksi ihmisen toiminnan vaikutusta ilmaston lämpenemiseen on dokumentoitu jo useiden vuosikymmenten ajan. Vaikka tallennustekniikat ovat kehittyneet reikäkorteista ja magneettinauhoista suurpalvelimilla toteutettavaan pilvilaskentaan, kyky käyttää ja ymmärtää tietoa tulevaisuudessa muuttuvien teknologioiden maailmassa on edelleen edellytys tieteelliselle kehitykselle.

Digitaalisesti koodataan valtavia määriä hyvin erilaista tietoa. Jotkin tietotyypit toimivat kuin asiakirjat. Kirjastot säilyttävät painetun asiakirjan hyllyssään, ja kun se tulevaisuudessa otetaan sieltä, se voidaan lukea. Sen digitaalinen vastine olisi, että tulevaisuudessa asiakirja voidaan lukea ja tulostaa tekstinkäsittelytiedostona. Muu digitaalinen maailma ei kuitenkaan toimi näin. Esimerkiksi mahdollisuus tulostaa kaukokartoitussatelliiteista tuleva numerodata ei yksinään riitä – luvut voitaisiin lukea, mutta ne eivät olisi ymmärrettävissä.

CASPAR tarjoaa ratkaisuja moniin kysymyksiin, joita kaikentyyppisen digitaalisesti koodatun tiedon säilyttämiseen ja tulevaan käyttöön liittyy. Se kuvaa tiedon tarpeeksi tarkasti, jotta luvut voidaan hakea tulevaisuudessa – tämä vastaa sen tulostamismahdollisuutta. CASPAR kuitenkin myös varmistaa, että luvut ja niiden väliset suhteet ovat ymmärrettävissä ja helposti käytettävissä missä tahansa ohjelmistoissa ja mihin tahansa tieteellisiin tarkoituksiin tutkijoiden tulevien tarpeiden mukaan.

Menetelmiä on testattu onnistuneesti tieteen, kulttuuriperinnön ja nykyisen esittävän taiteen aloilta saadulla erityyppisellä datalla.

Avoimen lähdekoodin CASPAR-ohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi ja kehitettävissä kaupallisiksi sovelluksiksi.

Lisätietoa CASPAR-hankkeesta:

http://www.casparpreserves.eu/

CASPAR voidaan ladata seuraavasta osoitteesta:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Lisää EU-rahoitteisia tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen menestystarinoita esitellään ICT 2010 -messuilla, Euroopan suurimmassa alan tapahtumassa Brysselissä 27.–29. syyskuuta 2010. Toimittajat pääsevät tilaisuuteen ilmaiseksi rekisteröidyttyään osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar