Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Brüssel, 7. september 2010

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alased teadusuuringud: Euroopa digitaalsete andmete säilitamine tulevastele põlvedele

Nüüdsest on avatud lähtekoodiga tarkvara kujul võimalik kätte saada selliseid ELi rahaliste vahendite toel väljatöötatud vahendeid, millega tagatakse digitaalselt salvestatud andmete säilitamine määramata ajani, nende mõistmine ja neile juurdepääs. ELi uurimisprogrammis CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval) osalesid Tšehhi Vabariigi, Prantsusmaa, Kreeka, Iisraeli, Itaalia ja Ühendkuningriigi teadlased. Programm hõlmab selliseid algatusi nagu Euroopa digitaalraamatukogu Europeana (vt MEMO/10/166). EL on 15 miljonit eurot maksnud projekti toetanud Euroopa Komisjoni teadustööde rahastamise programmi (kuues raamprogramm aastateks 2001–2006) raames 8,8 miljoni euroga. Senini on suur hulk elektroonilisi andmeid, nagu ametlikud dokumendid, muuseumiarhiivid ja teadustöö tulemused, olnud kas loetamatud või kadumisohus, sest uuemate tehnoloogialahendustega ei olnud neid võimalik lugeda ja praegused kasutajad ei suutnud neid mõista. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teadusuuringute rakendamine Euroopa kodanike ja ettevõtjate hüvanguks on komisjoni poolt 2010. aasta mais vastu võetud Euroopa digitaalarengu tegevuskava põhielement (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Digitaalne teave on väga haavatav ja samas ka väga väärtuslik. Igaüks, kes on kaotanud juurdepääsu perefotodele või vanadele dokumentidele, teab, millist nördimust tekitab mitteühilduvate tehnoloogialahendustega tegelemine. Olen väga huvitatud sellest, kui suur on CASPARi vahendite ja tehnika potentsiaal tagada väärtuslike andmete stabiilne kvaliteet ja neile juurdepääs tulevikus.”

Digitaaltehnoloogia on toonud murrangulise pöörde sellesse, kuidas me teadmisi ja teavet käsitleme, eelkõige sellistes teadusvaldkondades nagu astronoomia ja klimatoloogia, mis tuginevad suurte andmekogumite kvantitatiivsele analüüsile pika aja jooksul. Näiteks on nüüd juba mitmeid aastakümneid salvestatud tõendeid selle kohta, milline on inimtegevuse mõju üleilmsele soojenemisele. Hoolimata sellest, et andmesalvestustehnoloogia on perfokaartidest ja magnetlintidest arenenud pilvandmetöötluseni hiigelserverites, on teaduse arengu puhul jätkuvalt otsustava tähtsusega võime tulevikus teabele juurde pääseda ja seda mõista areneva tehnoloogiaga maailmas.

Suurt hulka äärmiselt erinevat teavet kodeeritakse digitaalselt. Mõned andmed on nagu dokumendid – näiteks hoiavad raamatukogud trükitud dokumenti riiulil ja tulevikus seda riiulilt võtvad inimesed saavad seda lugeda. Digitaalne vaste on võime avada tulevikus tekstitöötlusfail ja see välja trükkida. Ülejäänud digimaailm ei ole siiski selline. Näiteks ei piisa lihtsalt maavaatlussatelliitidelt tulevate numbrite väljatrükkimisest – need oleksid inimestele loetavad, ent mõistetamatud.

Projekt CASPAR käsitleb erinevaid teemasid, mis seonduvad igat liiki digitaalselt kodeeritud teabe säilitamisega ja selle edasiste kasutusviisidega. See võimaldab andmeid piisavalt täpselt kirjeldada, nii et tulevikus oleks võimalik välja võtta arve – see võrdub nende väljatrükkimisega. CASPAR tagab ka selle, et teadlased mõistaksid tulevikus arve ja nendevahelisi seoseid ning saaksid neid hõlpsasti kasutada mis tahes tarkvaras ja teadusuuringus.

Vastavaid meetodeid on edukalt testitud teadusest, kultuuripärandist ja kaasaegsest lavakunstist pärinevate erinevate andmetega.

CASPARi avatud lähtekoodiga tarkvara saab tasuta alla laadida ja kaubanduslike rakenduste jaoks edasi arendada.

Täpsemat teavet projekti CASPAR kohta saab aadressilt:

http://www.casparpreserves.eu/.

CASPARit saab alla laadida järgmiselt veebilehelt:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/.

Brüsselis toimub 27.–29. septembrini 2010 Euroopa suurim IKT teadusuuringutele pühendatud üritus ICT 2010, kus räägitakse veel teistestki selle valdkonna saavutustest, milleni on jõutud tänu ELi rahastamisele. Ajakirjanikele on üritus tasuta, eelnevalt tuleb aga registreerida aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm.


Side Bar