Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Bruxelles, den 7. september 2010

Resultat af it-forskning: Europas digitale data bevares for kommende generationer

Der er med EU-midler udviklet værktøjer til at sikre, at digitalt lagrede data kan bevares, læses og forstås i al fremtid, og de findes nu i form af open source-software. I EU-forskningsprojektet CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval) har der deltaget forskere fra Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Israel, Italien og Det Forenede Kongerige. Arbejdet supplerer andre initiativer, fx Europeana, det europæiske digitale bibliotek (se MEMO/10/166). EU har fra Europa-Kommissionens program for forskningsstøtte (Sjette Rammeprogram 2001-2006) bidraget med 8,8 mio. EUR af de samlede projektomkostninger på 15 mio. EUR. Hidtil har en stor mængde elektroniske data såsom officielle registre, museumsarkiver og forskningsresultater været umulige at læse, eller der har været risiko for, at de skulle gå tabt, fordi man med den nyere teknologi ikke har været i stand til at læse dem eller kunnet give de nuværende brugere mulighed for at forstå dem. Anvendelse af it-forskning til gavn for Europas borgere og erhvervsliv er noget helt centralt i den digitale dagsorden for Europa, som Kommissionen vedtog i maj 2010 (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtalte: "Digital information er uhyre sårbar og samtidig umådeligt værdifuld. Alle, der en dag opdager, at de ikke længere har adgang til familiefotos eller gamle dokumenter, har oplevet den frustration, som inkompatible teknologier forårsager. Jeg er meget begejstret over det potentiale, de nye CASPAR-værktøjer og -teknikker har for at sikre, at der også i fremtiden er adgang til værdifulde data i uændret kvalitet. "

Den digitale teknologi har revolutioneret vores måde at håndtere viden og information på, især på naturvidenskabelige områder såsom astronomi og klimatologi, hvor man er afhængig af kvantitativ analyse af store datamængder over lang tid. Eksempelvis er der nu i flere årtier registreret dokumentation for virkningerne af menneskets aktiviteter for den globale opvarmning. Selv om teknologien til dataregistrering har gennemgået en kraftig udvikling fra hulkort og magnetbånd til cloud computing på kolossale servere, vil fremskridt inden for naturvidenskaben stadig afhænge af, at man i en fremtid, hvor teknologien hele tiden fornys, har adgang til og kan forstå informationerne.

Enorme mængder vidt forskellig information bliver registreret digitalt. Nogle data er som dokumenter - fx opbevarer bibliotekerne et trykt dokument på en reol, og i fremtiden vil dem, der tager det ned fra hylden, være i stand til at læse det. I den digitale verden svarer det til, at man i fremtiden kan tage en tekstbehandlingsfil frem og printe den. Den øvrige digitale verden ser imidlertid ikke sådan ud. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt at kunne printe de tal, der kommer fra jordobservationssatellitter - tallene vil kunne læses, men ingen kan forstå dem.

CASPAR løser en række vidt forskellige problemer, der er knyttet til bevarelse af alle typer digitalt kodet information og, hvordan den kan bruges i fremtiden. Dataene kan beskrives så godt, at tallene i fremtiden kan trækkes ud - hvilket altså svarer til, at de kan printes. Men CASPAR sørger også for, at tallene og deres indbyrdes relationer kan forstås og let kan bruges af enhver software til ethvert forskningsformål, som fremtidens videnskabsfolk måtte sætte sig.

Disse metoder er afprøvet med stor succes på forskellige typer data fra naturvidenskab, kulturarv og moderne udøvende kunst.

CASPAR er open source-software og kan downloades gratis med henblik på yderligere udvikling til kommercielle applikationer.

Nærmere oplysninger om CASPAR-projektet kan findes her:

http://www.casparpreserves.eu/

CASPAR kan downloades her:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

På konferencen ICT 2010, Europas største ikt-konference, der finder sted i Bruxelles den 27. til 29, september 2010, bliver der fremlagt flere succeshistorier om EU-støttet ikt-forskning. Der er gratis adgang for journalister ved tilmelding på:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar