Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

V Bruselu dne 7. září 2010

Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií: uchování evropských digitálních dat pro budoucí generace

Nástroje, které byly vypracovány za použití finančních prostředků EU s cílem zajistit uchování digitálně uložených dat, přístup k nim a jejich srozumitelnost na neomezenou dobu, jsou nyní k dispozici v podobě otevřeného softwaru. Na výzkumném programu Evropské unie CASPAR („Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval“ – uchování, dostupnost a vyhledávání kulturních, uměleckých a vědeckých poznatků) se podíleli výzkumní pracovníci z České republiky, Francie, Itálie, Izraele, Řecka a Spojeného království. Tato činnost doplňuje iniciativy, jako je např. Evropská digitální knihovna Europeana (viz MEMO/10/166). Náklady na tento projekt v rámci programu Evropské komise pro financování výzkumu (šestého rámcového programu 2001–2006) dosáhly 15 milionů EUR, přičemž Evropská unie přispěla částkou 8,8 milionu EUR. Až donedávna bylo velké množství elektronických dat, jako např. úředních záznamů, muzejních archivů a výsledků vědecké činnosti nečitelných nebo jim hrozilo riziko ztráty, jelikož je novější technologie nedokázaly přečíst nebo nebyly schopny umožnit současným uživatelům porozumět jim. Použití výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií ku prospěchu evropských občanů a podniků je zásadním prvkem Digitální agendy pro Evropu, kterou Komise přijala v květnu 2010 (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Digitální informace jsou nesmírně citlivé a také nesmírně hodnotné. Každý z nás, kdo přišel o přístup k rodinným fotografiím nebo starým dokumentům, pochopí, jak frustrující je práce s nekompatibilními technologiemi. Jsem velmi potěšena možnostmi, které nabízejí nástroje a techniky programu CASPAR k zajištění stálé kvality a dostupnosti hodnotných dat v budoucnosti.“

Digitální technologie radikálním způsobem změnily náš přístup ke znalostem a informacím, a to zejména ve vědeckých oblastech, jako je astronomie nebo klimatologie, které se spoléhají na kvantitativní analýzu velkých souborů dat v průběhu dlouhých období. Důkazy o vlivu lidské činnosti na globální oteplování se například zaznamenávají již několik desetiletí. I přes vývoj technologií pro zaznamenávání dat – od děrných štítků přes magnetické pásky až po tzv. „cloud computing“ (poskytování výpočetních zdrojů jako služby prostřednictvím internetu) na obrovských serverech – zůstává schopnost přístupu k informacím a porozumění jim v budoucnosti v prostředí neustále se vyvíjejících technologií zásadním aspektem vědeckého pokroku.

Digitálně se zaznamenávají obrovská množství velmi rozdílných informací. Některé druhy dat existují jako dokumenty – například knihovny uchovávají tištěný dokument na polici a uživatelé jej budou moci v budoucnu vzít z police a přečíst. Předpokládá se, že digitálním ekvivalentem bude možnost v budoucnu otevřít textový počítačový soubor a vytisknout ho. Ostatní digitální svět však takto nefunguje. Například pouze schopnost vytisknout čísla pocházející z družic pro pozorování Země nestačí – lidé by si sice čísla mohli přečíst, ale nerozuměli by jim.

Program CASPAR řeší velmi široký okruh otázek týkajících se uchování všech druhů digitálně zaznamenaných informací a způsobu, jakým by mohly být v budoucnu použity. Dokáže data popsat dostatečně přesně na to, aby mohla být čísla v budoucnu vyhledána – což je totéž, jako možnost je vytisknout. CASPAR však také zajistí, aby čísla a vztahy mezi nimi byly srozumitelné a snadno použitelné s jakýmkoli programovým vybavením a pro jakýkoli výzkum, který si vědci v budoucnu budou přát.

Tyto metody byly úspěšně otestovány na různých druzích dat z oblasti vědy, kulturního dědictví a moderního scénického umění.

Otevřený software CASPAR je k dispozici ke stažení zdarma a k dalšímu použití v komerčních aplikacích.

Podrobnější informace o programu CASPAR naleznete na adrese:

http://www.casparpreserves.eu/

CASPAR můžete stáhnout z této adresy:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Další úspěchy výzkumu v oblasti IKT financovaného z prostředků EU budou představeny během největší evropské akce o výzkumu v IKT nazvané IKT 2010, která se koná v Bruselu ve dnech 27. až 29. září 2010. Novináři se mohou zúčastnit zdarma po registraci na této adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar