Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1094

Брюксел, 7 септември 2010 г.

Научни изследвания в областта на ИКТ: да съхраним цифровите данни на Европейския съюз за бъдещите поколения

Инструментите, разработени с помощта на фондовете на ЕС, за да се гарантира че данните, съхранявани в цифров формат, могат да бъдат запазени, достъпни и разбираеми за неограничен период от време в бъдеще, са вече на разположение под формата на софтуер с отворен код. В изследователската програма CASPAR („Знанието в областта на културата, изкуството и науката — за съхраняване, достъп и извличане на данни“) на Европейския съюз се включиха изследователи от Чешката република, Франция, Гърция, Израел, Италия и Обединеното кралство. Програмата допълва инициативи като Europeana — европейската цифрова библиотека (виж MEMO/10/166). ЕС осигури 8,8 млн. EUR от общата стойност от 15 млн. EUR на проекта по програмата на Европейската комисия за финансиране на научноизследователската дейност (Шеста рамкова програма 2001—2006 г.). До момента голямо количество данни в електронен формат като официални документи, музейни архиви и научни резултати не можеха да се четат или съществуваше риск да бъдат загубени, тъй като по-новите технологии не позволяваха тяхното разчитане или не даваха възможност на настоящите потребители да ги разбират. Прилагането на изследванията в областта на ИКТ в полза на гражданите и на деловите кръгове в ЕС е основен елемент от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, приета от Комисията през май 2010 г. (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Цифровата информация е изключително уязвима и в същото време изключително ценна. Всеки, който е загубил достъп до семейни снимки или стари документи, е изпитал чувството на безсилие при работа с несъвместими технологии. Аз съм много приятно изненадана от потенциала на инструментите и техниките на CASPAR да осигури за бъдещето устойчиво качество и достъп до ценни данни.“

Цифровата технология промени коренно начина, по който ползвахме знанието и информацията, по-специално в научните области като астрономия или климатология, които разчитат на количествения анализ на големи набори от данни за дълъг период от време. Например данни за влиянието на човешките дейности върху глобалното затопляне се събират от десетилетия. Въпреки развитието на технологиите за записване на данни — от карти за перфориране и магнитни ленти до изчислителните облаци (cloud computing) върху огромни сървъри — възможността за достъп и разбиране на информацията в бъдеще в условия на развиващи се технологии остава решаващо за научния напредък.

Огромни количества от много различна информация се кодират цифрово. Данните от някои категории са като документи, например библиотеките съхраняват печатен документ на рафт и в бъдеще хората ще могат да го свалят от рафта и да го прочетат. Цифровият еквивалент на този случай означава в бъдеще да можеш да изтеглиш файл за обработка на текст и да го отпечаташ. Останалата част от цифровия свят обаче не е от такова естество. Например не е достатъчно само да можеш да разпечаташ числата, които подават спътниците за наблюдение на земята, защото хората ще могат да разчетат числата, но няма да могат да ги разберат.

С CASPAR се решава много широк кръг от въпроси, относно съхраняването на всички видове цифрово кодирана информация и начините за използването ѝ в бъдеще. С програмата данните се описват достатъчно добре, така че числата да могат да бъдат изтеглени в бъдеще, това е равностойно на възможността да се разпечатат данните. Но CASPAR дава възможност също така числата и връзката между тях да бъдат разбираеми и да се използват лесно с всеки вид софтуер и за всеки вид научни изследвания, каквито могат да са потребни на учените в бъдеще.

Тези методи бяха тествани успешно с различни видове данни от областта на науката, културното наследство и съвременното изкуство.

Софтуерът с отворен код на CASPAR е достъпен за безплатно изтегляне и за по-нататъшно използване при разработване на търговски приложения.

Допълнителна информация относно проекта CASPAR може да бъде намерена на адрес:

http://www.casparpreserves.eu/

Програмата CASPAR може да бъде изтеглена от:

http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/

Други успешни научноизследователски проекти в областта на ИКТ, финансирани от ЕС, ще бъдат представени на „ICT 2010“ — най-голямата среща в Европа за научни изследвания в областта на ИКТ, която ще се проведе в Брюксел от 27 до 29 септември 2010 г. Входът за журналисти е свободен след регистрация на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar