Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

V Bruseli 2. septembra 2010

Európska únia schválila 264 miliónov EUR na pomoc 19 africkým, karibským a tichomorským štátom, aby dokázali čeliť dôsledkom hospodárskej krízy

Európska komisia schválila prvé rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci v rámci balíka 264 miliónov EUR vyčleneného v roku 2010 na tzv. mechanizmus FLEX pre ohrozené krajiny (Vulnerability FLEX, V-FLEX) s cieľom pomôcť najohrozenejším africkým, karibským a tichomorským krajinám (AKT) vysporiadať sa s následkami celosvetovej finančnej krízy a hospodárskeho poklesu. Mechanizmus V-FLEX je krátkodobý nástroj, z ktorého sa môže poskytnúť v dvoch rokoch (2009-2010) 500 miliónov EUR.

„Rozvojové krajiny v priamom dôsledku celosvetovej finančnej krízy stále čelia značným ťažkostiam, napríklad nedostatku finančných prostriedkov v štátnych rozpočtoch. V tomto roku pomôže uvedený mechanizmus EÚ 19 štátom AKT udržiavať úroveň verejných výdavkov v prioritných oblastiach, a tak zmierňovať vplyv hospodárskeho poklesu na spoločnosť,“ uviedol komisár pre rozvoj Andris Piebalgs.

Prostredníctvom mechanizmu V-FLEX je Európska únia schopná rýchlo poskytnúť pomoc krajinám, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskym poklesom vzhľadom na nedostatočnú odolnosť voči vonkajším šokom. Za predpokladu, že o ňu požiadajú, bude v roku 2010 poskytnutá podpora týmto krajinám: Antigua a Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Kapverdy, Stredoafrická republika, Grenada, Guinea Bissau, Haiti, Lesoto, Libéria, Malawi, Konžská demokratická republika, Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu a Zimbabwe. Dnes boli prijaté rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci Burkine Faso (14 miliónov EUR) a Grenade (3,5 milióna EUR). Počas tohtoročnej jesene sa prijmú rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov ďalším krajinám.

V rámci mechanizmu V-FLEX bola poskytnutá pomoc vo výške 236 miliónov EUR už nasledujúcim 15 krajinám: Benin, Burundi, Stredoafrická republika, Komory, Dominika, Ghana, Grenada, Guinea Bissau, Haiti, Malawi, Maurícius, Seychely, Sierra Leone, Šalamúnove ostrovy a Zambia.

Kontext:

Nástroj V-FLEX funguje preventívnym spôsobom a je založený na prognózach fiškálnych strát a ďalších kritériách pre posudzovanie ohrozenosti krajiny, čo znamená, že priamo napomáha k zmierňovaniu následkov krízy namiesto toho, aby dodatočne reagoval na spôsobené škody. Tento nástroj poskytuje rýchle a cielené granty a funguje ako doplnok k pomoci, ktorú prostredníctvom úveru poskytuje Svetová banka, Medzinárodný menový fond a regionálne rozvojové banky, s pomocou ktorých bol vypracovaný.

V-FLEX poskytuje pomoc na žiadosť a je určený krajinám s vysokým stupňom hospodárskeho, sociálneho a politického ohrozenia, ktoré majú do praxe zavedené potrebné politiky pre boj s krízou a dostatočnú absorpčnú schopnosť. Ide o krajiny, ktoré zároveň trpia nedostatkom financií vo svojich rozpočtoch a ktorým môže EÚ pomôcť odstrániť alebo významne zmierniť tieto nedostatky.

Nástroj V-FLEX vo výške 500 miliónov EUR dopĺňa potravinový nástroj EÚ vo výške jednej miliardy EUR, ktorý bol prijatý 30. marca 2009, a sumu 200 miliónov EUR pridelenú v roku 2008 z Európskeho rozvojového fondu na pomoc rozvojovým krajinám, aby sa vysporiadali s vyššími cenami potravín. Na úrovni jednotlivých krajín dopĺňa ostatné finančné nástroje v rámci rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu.

Príloha:

Zoznam krajín a výška finančnej pomoci, ktorá má byť na základe dohody poskytnutá v rokoch 2009-2010 v reakcii na hospodársku krízu

(v miliónoch EUR)

V-FLEX

Pridelenie na rok 2009

V-FLEX

Pridelenie na rok 2010

(naplánovaný)

Spolu

Antigua a Barbuda

/

9

9

Benin

25

13

38

Burundi

13,6

15

28,6

Burkina Faso

/

14

14

Kapverdy

/

9

9

Stredoafrická republika

7,6

13

20,6

Komory

4,7

/

4,7

Dominika

5

/

5

Konžská demokratická republika

/

50

50

Ghana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Guinea Bissau

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Lesoto

/

21

21

Libéria

/

12,5

12,5

Malawi

25

19

44

Maurícius

10,9

/

10,9

Samoa

/

5,5

5,5

Seychely

9

/

9

Sierra Leone

12

10

22

Šalamúnove ostrovy

15,2

/

15,2

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Zambia

30

/

30

Zimbabwe

/

16

16

Spolu

236

264

500

V-FLEX = nástroj FLEX pre ohrozené krajiny


Side Bar