Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

Brisele, 2010. gada 2. septembris

Eiropas Savienība apstiprina atbalstu 264 miljonu eiro apmērā 19 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, lai tām palīdzētu pārvarēt ekonomikas krīzes sekas

Eiropas Komisija apstiprināja pirmos lēmumus par finansējuma 264 miljonu apmērā piešķiršanu 2010. gadā, izmantojot neaizsargātības FLEX mehānismu, lai visneaizsargātākajām Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK) palīdzētu pārvarēt globālās finanšu krīzes un ekonomikas lejupslīdes izraisītās sekas. Neaizsargātības FLEX mehānisms (V-FLEX) ir īstermiņa instruments, ar kura palīdzību divu gadu laikposmā (2009.-2010. gadā) tika piešķirti 500 miljoni eiro.

„Jaunattīstības valstis joprojām saskaras ar lielām grūtībām, tostarp līdzekļu trūkumu valstu budžetos, kas ir globālās finanšu krīzes tiešas sekas. Šogad šis ES mehānisms palīdzēs 19 ĀKK valstīm saglabāt atbilstošu valsts izdevumu līmeni prioritārajās jomās, tādējādi samazinot ekonomikas lejupslīdes sociālo ietekmi,” teica Attīstības komisārs Andris Piebalgs.

V-FLEX mehānisms ir Eiropas Savienības ātra atbilde, lai palīdzētu ekonomikas lejupslīdes vissmagāk skartajām valstīm, kurām ir vājas aizsargspējas pret ārējiem triecieniem. Pēc šo valstu lūguma 2010. gadā ar V-FLEX instrumenta starpniecību palīdzība tiks sniegta Antigvai un Barbudai, Beninai, Burundi, Burkina Faso, Kaboverdei, Centrālāfrikas Republikai, Grenadai, Gvinejai-Bisavai, Haiti, Lesoto, Libērijai, Malāvijai, Kongo Demokrātiskajai Republikai, Samoa, Sjerraleonei, Togo, Tongai, Tuvalu un Zimbabvei. Šodien tika pieņemti lēmumi par finansējumu Burkina Faso (14 miljoni eiro) un Grenadai (2,5 miljoni eiro). Lēmumi par finansējumu citām valstīm tiks pieņemti 2010. gada rudenī.

Līdz šim V-FLEX instrumenta ietvaros finansējumu 236 miljonu eiro apmērā ir saņēmušas šādas 15 valstis: Benina, Burundi, Centrālāfrikas Republika, Komoru salas, Dominika, Gana, Grenada, Gvineja-Bisava, Haiti, Malāvija, Maurīcija, Seišela salas, Sjerraleone, Zālamana salas un Zambija.

Pamatinformācija

V-FLEX instruments darbojas preventīvi, pamatojoties uz prognozēm par zaudējumiem budžetā un citiem kritērijiem neaizsargātības noteikšanai, un tādējādi palīdz mazināt ietekmi, nevis cīnīties ar kaitējuma izraisītajām sekām. Tas nodrošina savlaicīgas un mērķtiecīgas subsīdijas un papildina palīdzību, ko aizdevumu veidā sniedz Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas Fonds un reģionālās attīstības bankas, kas palīdzēja izstrādāt šo instrumentu.

V-FLEX balstās uz pieprasījumu un ir paredzēts valstīm, kuras ir jo sevišķi neaizsargātas ekonomiskā, sociālā un politiskā ziņā, kuras īsteno atbilstošu politiku krīzes pārvarēšanai un kurām ir pietiekamas atbalsta izmantošanas spējas, kā arī budžeta līdzekļu trūkums, ko ES atbalsts var novērst vai samazināt.

V-FLEX instruments 500 miljonu eiro apmērā papildina Pārtikas mehānismu 1 miljarda eiro apmērā, ko pieņēma 2009. gada 30. martā, un Eiropas Attīstības fonda ietvaros piešķirtos 200 miljonus eiro, lai jaunattīstības valstīm palīdzētu pārvarēt grūtības, ko radījis pārtikas cenu pieaugums. Valstu līmenī tas papildina citus finanšu instrumentus, ko finansē no ES budžeta un Eiropas Attīstības fonda.

Pielikums

Saraksts ar valstīm un summām, ko nolemts finansēt 2009.-2010. gadā, lai risinātu ekonomikas krīzes radītās problēmas

(miljonos eiro)

VFLEX

2009. gada piešķīrums

VFLEX

2010. gada piešķīrums

(plānotais)

Kopā

Antigva un Barbuda

/

9

9

Benina

25

13

38

Burundi

13,6

15

28,6

Burkina Faso

/

14

14

Kaboverde

/

9

9

Centrālāfrikas Republika

7,6

13

20,6

Komoru salas

4,7

/

4,7

Dominika

5

/

5

Kongo Demokrātiskā Republika

/

50

50

Gana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Gvineja-Bisava

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Lesoto

/

21

21

Libērija

/

12,5

12,5

Malāvija

25

19

44

Maurīcija

10,9

/

10,9

Samoa

/

5,5

5,5

Seišela salas

9

/

9

Sjerraleone

12

10

22

Zālamana salas

15,2

/

15,2

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Zambija

30

/

30

Zimbabve

/

16

16

Kopā

236

264

500

VFLEX = Neaizsargātības FLEX instruments (Vulnerability FLEX instrument)


Side Bar