Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

Bryssel 2. syyskuuta 2010

EU antaa 19 AKT-maalle 264 miljoonaa euroa talouskriisistä selviämiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäiset rahoituspäätökset, jotka koskevat haavoittuville maille tarkoitettua FLEX-järjestelyä (V-FLEX) varten vuodeksi 2010 varattua 264 miljoonan euron rahoitussummaa. Järjestelyn avulla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita (AKT-maat) selviytymään maailmanlaajuisen talouskriisin ja taantuman vaikutuksista. Kyseessä on lyhytaikainen väline, josta annetaan kahden vuoden aikana (2009–2010) tukea yhteensä 500 miljoonaa euroa.

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin mukaan maailmanlaajuinen talouskriisi hankaloittaa edelleen merkittävästi kehitysmaiden tilannetta ja aiheuttaa rahoitusvajetta niiden julkiseen talouteen. ”Tänä vuonna EU:n V-FLEX-järjestelyn puitteissa autetaan 19:ää AKT-maata rahoittamaan julkisia menoja ensisijaisilla aloilla ja tällä tavoin lievennetään taloudellisen taantuman sosiaalisia vaikutuksia”, ilmoitti komissaari Piebalgs.

Haavoittuville maille tarkoitettu FLEX-järjestely on Euroopan unionin nopean toiminnan väline. Sillä autetaan talouden taantumasta eniten kärsineitä maita, joiden kyky vastustaa ulkoisia häiriöitä on huono. Vuonna 2010 välineestä annetaan tukea seuraaville maille niiden omasta pyynnöstä: Antigua ja Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Grenada, Guinea Bissau, Haiti, Kap Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Liberia, Malawi, Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu ja Zimbabwe. Tänään tehdyissä rahoituspäätöksissä osoitetaan Burkina Fasolle 14 miljoonaa euroa ja Grenadalle 3,5 miljoonaa euroa. Syksyllä 2010 on tarkoitus tehdä lisää rahoituspäätöksiä, jotka koskevat muille maille annettavaa tukea.

V-FLEX-järjestelystä on jo aiemmin myönnetty tukea yhteensä 236 miljoonaa euroa seuraaville 15 maalle: Benin, Burundi, Dominica, Ghana, Grenada, Guinea Bissau, Haiti, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Malawi, Mauritius, Salomonsaaret, Sambia, Seychellit ja Sierra Leone.

Taustaa:

V-FLEX-järjestelystä annetaan ennaltaehkäisevää tukea verotulojen arvioitujen menetysten ja muiden talouden haavoittuvuutta kuvaavien kriteerien perusteella. Tarkoituksena on lieventää ennalta talouskriisin vaikutuksia eikä toimia jälkikäteen vahingon jo tapahduttua. Välineestä myönnetään nopeita ja kohdennettuja avustuksia, ja se täydentää Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja alueellisten kehityspankkien lainapohjaista rahoitusta. Kyseiset rahoituslaitokset ovat puolestaan olleet tukemassa V-FLEX-välineen kehittämistä.

V-FLEX-järjestelystä myönnetään pyynnöstä tukea maille, joiden talous, yhteiskunta ja poliittinen rakenne ovat erityisen alttiita kriisin vaikutuksille, joilla on poliittinen valmius toteuttaa asianmukaisia toimia kriisin torjumiseksi sekä hyvä rahoituksen vastaanottokyky ja joiden talousarvio on alijäämäinen. Tällaisessa tilanteessa EU:n tuella voidaan poistaa rahoitusvaje kokonaan tai ainakin supistaa sitä merkittävästi.

V-FLEX-järjestelylle osoitetun 500 miljoonan euron lisäksi kehitysmaita autetaan selviytymään elintarvikkeiden hinnannoususta elintarvikerahoitusvälineen avulla, jota varten osoitettiin 30. maaliskuuta 2009 yhteensä 1 miljardi euroa. Samaa tarkoitusta varten osoitettiin EKR:stä vuonna 2008 tukea 200 miljoonaa euroa. Maakohtaisella tasolla järjestely täydentää muita EU:n talousarviosta rahoitettavia välineitä sekä Euroopan kehitysrahastoa.

Liite:

Luettelo maista, jota ovat saaneet talouskriisin takia tukea vuosina 2009–2010, sekä niiden saamat tukisummat

(milj. euroa)

V-FLEX

Määrärahat v. 2009

V-FLEX

Määrärahat v. 2010

(suunnitellut)

Yhteensä

Antigua ja Barbuda

/

9

9

Benin

25

13

38

Burkina Faso

/

14

14

Burundi

13,6

15

28,6

Dominica

5

/

5

Ghana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Guinea Bissau

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Kap Verde

/

9

9

Keski-Afrikan tasavalta

7,6

13

20,6

Komorit

4,7

/

4,7

Kongon demokraattinen tasavalta

/

50

50

Lesotho

/

21

21

Liberia

/

12,5

12,5

Malawi

25

19

44

Mauritius

10,9

/

10,9

Salomonsaaret

15,2

/

15,2

Sambia

30

/

30

Samoa

/

5,5

5,5

Seychellit

9

/

9

Sierra Leone

12

10

22

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Zimbabwe

/

16

16

Yhteensä

236

264

500

V-FLEX = haavoittuville maille tarkoitettu FLEX-väline


Side Bar