Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

Brüssel, 2. september 2010

Euroopa Liit kiitis heaks 264 miljoni euro eraldamise 19 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigile, et aidata neil toime tulla majanduskriisi tagajärgedega

Euroopa Komisjon kiitis heaks esimese FLEX-mehhanismi raames tehtud rahastamisotsuse, mille kohaselt eraldatakse kõige haavatavamatele Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidele 2010. aastal 264 miljonit eurot, et aidata neil toime tulla üleilmse finantskriisi ja majanduslanguse mõjuga. FLEX-mehhanism on lühiajaline vahend, mille raames eraldatakse kahe aasta jooksul (2009–2010) 500 miljonit eurot.

Arenguvoliniku Andris Piebalgsise sõnul ei ole arenguriigid suutnud veel lahendada kõiki üleilmse finantskriisi otsese tagajärjena tekkinud olulisi probleeme, sealhulgas kõrvaldada valitsemissektori eelarve puudujääki. „2010. aastal aidatakse ELi kõnealuse mehhanismi raames 19 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigil säilitada prioriteetsetes valdkondades oma avaliku sektori rahastamise tase ning selle kaudu leevendatakse nendes riikides majanduslanguse sotsiaalset mõju.”

FLEX-mehhanism on Euroopa Liidu kiire reageerimise vahend, mille kaudu aidatakse riike, keda majanduslangus on nende nõrga vastupanuvõime tõttu välismõjule kõige enam kahjustanud. 2010. aastal toetatakse asjaomase riigi taotluse alusel järgmisi riike: Antigua ja Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Cabo Verde, Kesk-Aafrika Vabariik, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Lesotho, Libeeria, Malawi, Kongo Demokraatlik Vabariik, Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu ning Zimbabwe. Täna võeti vastu rahastamisotsus Burkina Faso (14 miljonit eurot) ja Grenada (3,5 miljonit eurot) kohta, ülejäänud riikide rahastamise üle otsustatakse 2010. aasta sügisel.

FLEX-mehhanismi raames on varem rahastatud 236 miljoni euro ulatuses 15 riiki: Benin, Burundi, Kesk-Aafrika Vabariik, Komoorid, Dominica, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Malawi, Mauritius, Seišellid, Sierra Leone, Saalomoni Saared ning Sambia.

Taustteave:

FLEX-mehhanism tugineb maksukahjumi prognoosile ja muudele haavatavuse kriteeriumidele ning on ennetavat laadi, mistõttu sellega pigem leevendatakse mõju, mitte ei likvideerita juba tekkinud kahju. FLEX-mehhanismi raames on võimalik kiiresti anda sihtotstarbelisi toetusi, mis täiendavad Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi ja piirkondlike arengupankade antavat laenupõhist abi. Nimetatud organisatsioonid on toetanud ka kõnealuse mehhanismi loomist.

FLEX-mehhanism põhineb nõudlusel ning on suunatud sellistele riikidele, kes on nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka poliitiliselt väga haavatavad, kuid töötanud kriisi vastu võitlemiseks välja õige poliitika, kellel on piisav suutlikkus abi vastu võtta ning kelle valitsemissektori eelarve on puudujäägis, mida saab ELi toetusega kaotada või märkimisväärselt vähendada.

FLEX-mehhanismi raames ettenähtud 500 miljonit eurot on lisaks toiduainete rahastamisvahendi raames 30. märtsil 2009. aastal eraldatud 1 miljardile eurole ja 2008. aastal Euroopa Arengufondi raames eraldatud 200 miljonile eurole, mille eesmärk oli aidata arengumaadel toime tulla toiduainete hindade tõusuga. Riigi tasandil täiendatakse sellega muid ELi ja Euroopa Arengufondi eelarvest eraldatavaid vahendeid.

Lisa:

Riikide nimekiri ja summad, mida eraldatakse seoses majanduskriisiga ajavahemikul 2009–2010

(miljonites eurodes)

FLEX-mehhanism:

2009. aasta eraldis

FLEX-mehhanism:

2010. aasta eraldis

(kavandatud)

Kokku

Antigua ja Barbuda

/

9

9

Benin

25

13

38

Burundi

13,6

15

28,6

Burkina Faso

/

14

14

Cabo Verde

/

9

9

Kesk-Aafrika Vabariik

7,6

13

20,6

Komoorid

4,7

/

4,7

Dominica

5

/

5

Kongo Demokraatlik Vabariik

/

50

50

Ghana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Guinea-Bissau

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Lesotho

/

21

21

Libeeria

/

12,5

12,5

Malawi

25

19

44

Mauritius

10,9

/

10,9

Samoa

/

5,5

5,5

Seišellid

9

/

9

Sierra Leone

12

10

22

Saalomoni Saared

15,2

/

15,2

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Sambia

30

/

30

Zimbabwe

/

16

16

Kokku

236

264

500


Side Bar