Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

Bruxelles, den 2. september 2010

EU godkender, at der ydes 264 mio. EUR til 19 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet som hjælp til at klare følgerne af den økonomiske krise

Europa-Kommissionen godkendte de første finansieringsafgørelser under 2010-bevillingen på 264 mio. EUR til den såkaldte sårbarheds-FLEX-mekanisme, som skal hjælpe de mest sårbare lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-lande) med at klare konsekvenserne af den globale finansielle krise og økonomiske nedgang. Sårbarheds-FLEX-mekanismen er et kortsigtet instrument, hvorfra der ydes 500 mio. EUR over to år (2009-2010).

"Udviklingslandene står fortsat over for store vanskeligheder, herunder et finansieringsbehov i deres statsbudget, som en direkte konsekvens af den globale finansielle krise. I år skal EU-mekanismen hjælpe 19 AVS-lande med at fastholde niveauet af offentlige udgifter inden for prioriterede områder og dermed mindske de sociale følger af den økonomiske nedgang", udtalte Andris Piebalgs, kommissær for Udvikling.

Sårbarheds-FLEX-mekanismen er EU's hurtige svar på hjælp til de lande, der er hårdest ramt af den økonomiske krise på grund af deres ringe modstandsdygtighed over for ydre påvirkninger. På landenes anmodning vil der i 2010 via mekanismen blive ydet støtte til: Antigua og Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Lesotho, Liberia, Malawi, Den Demokratiske Republik Congo, Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu og Zimbabwe. Der er i dag vedtaget finansieringsafgørelser til fordel for Burkina Faso (14 mio. EUR) og Grenada (3,5 mio. EUR), og finansieringsafgørelser til fordel for andre lande vil følge i løbet af efteråret 2010.

Følgende 15 lande har tidligere nydt godt af midler på 236 mio. EUR fra sårbarheds-FLEX-mekanismen: Benin, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Dominica, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Malawi, Mauritius, Seychellerne, Sierra Leone, Salomonøerne og Zambia.

Baggrund:

Sårbarheds-FLEX-mekanismen skal forebygge og baseres på skøn over tab af skatteindtægter og andre sårbarhedskriterier, og den skal bidrage til at mindske skaden snarere end at udbedre den, når den først er sket. Den giver en hurtig og målrettet støtte og fungerer som et supplement til den bistand, der ydes i form af lån fra Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og regionale udviklingsbanker, som alle har givet deres tilslutning til mekanismen.

Sårbarheds-FLEX-mekanismen er styret af efterspørgslen og rettet mod lande, der økonomisk, socialt og politisk er meget sårbare, der har de rette politikker til at bekæmpe krisen med og som har tilstrækkelig absorptionskapacitet og et finansieringsbehov i deres budget, hvor EU-støtte kan gøre en forskel enten ved at dække behovet eller i betydeligt omfang mindske det.

De 500 mio. EUR fra sårbarheds-FLEX-mekanismen ydes udover beløbet på 1 mia. EUR fra fødevarefaciliteten, som blev etableret den 30. maj 2009, og beløbet på 200 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfond i 2008 for at hjælpe udviklingslandene med at klare de stigende fødevarepriser. I de enkelte lande supplerer mekanismen andre finansielle instrumenter under EU's budget og Den Europæiske Udviklingsfond.

Bilag:

Liste over lande og de beløb, der er vedtaget til finansiering i 2009-2010 som følge af den økonomiske krise

(mio. EUR)

Såbarheds-FLEX-mekanisme

2009-bevilling

Sårbarheds-FLEX-mekanisme

2010-bevilling

(programmeret)

I alt

Antigua og Barbuda

/

9

9

Benin

25

13

38

Burundi

13,6

15

28,6

Burkina Faso

/

14

14

Kap Verde

/

9

9

Den Centralafrikanske Republik

7,6

13

20,6

Comorerne

4,7

/

4,7

Dominica

5

/

5

Den Demokratiske Republik Congo

/

50

50

Ghana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Guinea-Bissau

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Lesotho

/

21

21

Liberia

/

12,5

12,5

Malawi

25

19

44

Mauritius

10,9

/

10,9

Samoa

/

5,5

5,5

Seychellerne

9

/

9

Sierra Leone

12

10

22

Salomonøerne

15,2

/

15,2

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Zambia

30

/

30

Zimbabwe

/

16

16

I alt

236

264

500


Side Bar