Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1091

V Bruselu dne 2. září 2010

Evropská unie schválila uvolnění 264 milionů EUR na pomoc 19 africkým, karibským a tichomořským státům, aby se vypořádaly s hospodářskou krizí

Evropská komise schválila v rámci tzv. mechanismu FLEX pro ohrožené země (Vulnerability FLEX, V-FLEX) první dvě rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci z 264 milionů EUR, které má tento mechanismus na rok 2010 k dispozici, nejohroženějším africkým, karibským a tichomořským státům (AKT), aby se vypořádaly s dopadem celosvětové finanční krize a hospodářského útlumu. Mechanismus V-FLEX je krátkodobý nástroj, z něhož může být ve dvou letech (2009–2010) uvolněno 500 milionů EUR.

„Rozvojové země se v přímém důsledku celosvětové finanční krize stále potýkají se značnými potížemi, například s nedostatkem finančních prostředků ve státních rozpočtech. V tomto roce pomůže uvedený mechanismus EU 19 státům AKT udržovat úroveň veřejných výdajů v prioritních oblastech, a tak zmírňovat dopad hospodářského útlumu,“ uvedl komisař pro rozvoj Andris Piebalgs.

Prostřednictvím mechanismu V-FLEX je Evropská unie schopna rychle poskytnout pomoc zemím, které byly vzhledem ke své špatné odolnosti vůči vnějším šokům hospodářským útlumem zasaženy nejvíce. Za předpokladu, že o ni požádají, bude v roce 2010 poskytnuta podpora těmto zemím: Antigua a Barbuda, Benin, Burundi, Burkina Faso, Kapverdy, Středoafrická republika, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Lesotho, Libérie, Malawi, Demokratická republika Kongo, Samoa, Sierra Leone, Togo, Tonga, Tuvalu a Zimbabwe. Dnes byla přijata rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci Burkině Faso (14 milionů EUR) a Grenadě (3,5 milionu EUR). Během podzimu tohoto roku budou přijata rozhodnutí o poskytnutí prostředků dalším zemím.

V rámci mechanismu V-FLEX byla poskytnuta pomoc ve výši 236 milionů EUR již následujícím 15 zemím: Benin, Burundi, Středoafrická republika, Komory, Dominika, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Haiti, Malawi, Mauricius, Seychely, Sierra Leone, Šalamounovy ostrovy a Zambie.

Souvislosti:

Nástroj V-FLEX funguje preventivním způsobem, na základě prognóz daňových ztrát a dalších kritérií pro posuzování ohroženosti země, což znamená, že není aktivován, až když byla škoda způsobena, ale napomáhá zmenšení dopadů krize. Tento nástroj rychle poskytuje přesně cílené granty a funguje jako doplněk k pomoci, kterou prostřednictvím úvěrů poskytuje Světová banka, Mezinárodní měnový fond a regionální rozvojové banky, s jejichž pomocí byl vypracován.

V-FLEX poskytuje pomoc na žádost a je určen zemím s vysokým stupněm hospodářské, sociální a politické zranitelnosti, které mají zavedeny potřebné politiky pro boj s krizí a dostatečnou absorpční schopnost. Jedná se o země, jež zároveň trpí nedostatkem financí ve svých rozpočtech a jimž může EU napomoci k odstranění nebo významnému zmenšení těchto nedostatků.

Nástroj V-FLEX ve výši 500 milionů EUR je doplňkem potravinového nástroje EU ve výši jedné miliardy EUR, který byl přijat 30. března 2009, a částky 200 milionů EUR přidělené v roce 2008 z Evropského rozvojového fondu na pomoc rozvojovým zemím, aby se vypořádaly s vyššími cenami potravin. Na úrovni jednotlivých zemí doplňuje ostatní finanční nástroje v rámci rozpočtu EU a ERF.

Příloha:

Seznam zemí a výše finanční pomoci, která má být na základě dohody poskytnuta v letech 2009–2010 v reakci na hospodářskou krizi

(v milionech EUR)

V-FLEX

Příděl na rok 2009

V-FLEX

Příděl na rok 2010

(naplánovaný)

Celkem

Antigua a Barbuda

/

9

9

Benin

25

13

38

Burundi

13,6

15

28,6

Burkina Faso

/

14

14

Kapverdy

/

9

9

Středoafrická republika

7,6

13

20,6

Komory

4,7

/

4,7

Dominika

5

/

5

Demokratická republika Kongo

/

50

50

Ghana

35

/

35

Grenada

5

3,5

8,5

Guinea Bissau

8

8,5

16,5

Haiti

30

26

56

Lesotho

/

21

21

Libérie

/

12,5

12,5

Malawi

25

19

44

Mauricius

10,9

/

10,9

Samoa

/

5,5

5,5

Seychely

9

/

9

Sierra Leone

12

10

22

Šalamounovy ostrovy

15,2

/

15,2

Togo

/

12

12

Tonga

/

5,5

5,5

Tuvalu

/

1,5

1,5

Zambie

30

/

30

Zimbabwe

/

16

16

Celkem

236

264

500

V-FLEX = nástroj FLEX pro ohrožené země


Side Bar