Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1090

Bryssel den 2 september 2010

Kommissionen för upp två flygbolag från Ghana i EU:s förteckning över flygbolag som belagts med verksamhetsförbud

EU-kommissionen uppdaterade idag förteckningen över de flygbolag som belagts med verksamhetsförbud i EU. Ett flygbolag från Ghana har fått verksamhetsförbud och ett annat från samma land driftsrestriktioner.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor, säger: ”Inga kompromisser kan tillåtas när det gäller flygsäkerheten. Om det framkommer att flygbolag inte kan garantera säkra driftsvillkor eller om regleringsmyndigheterna inte efterlever sin skyldighet att kontrollera att säkerhetsstandarderna efterlevs måste vi ingripa för att säkerställa flygsäkerheten.”

Den nya förteckningen ersätter den föregående och finns redan på kommissionens webbplats (1).

Uppdateringen sker till följd av att två medlemsstater vidtagit undantagsåtgärder och belagt flygbolagen i fråga med verksamhetsförbud på dessa länders territorier. Uppdateringen innebär att flygbolaget Meridian Airways från Ghana förs upp i förteckningen över flygbolag med verksamhetsförbud på grund av ett antal mycket bristfälliga resultat vid inspektioner,vilket inbegriper inte bara företagets flygplan utan även de anläggningar som flygbolaget använder sig av i EU.

Airlift International, ett annat flygbolag från Ghana, inspekterades i en medlemsstat och resultaten uppvisade en standard långt under den som krävs enligt internationella normer. Flygsäkerhetskommittén stödde enhälligt att driftsrestriktioner införs för Airlift International, vilket innebär att de inspekterade flygplanen samt två andra flygplan, som för närvarande står i hangar, inte får flyga till EU. Därmed har bolaget enbart ett flygplan som fortfarande har tillstånd att flyga till EU. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att nära följa flygbolagets verksamhet och intensifiera samråden med den civila luftfartsorganisationen i Ghana för att finna hållbara lösningar på de säkerhetsproblem som konstaterats. Kommissionen kommer vid flygsäkerhetskommitténs nästa möte i november att diskutera dessa två flygbolag.

Idag finns det fem enskilda flygbolag på EU-förteckningen som belagts med totalt verksamhetsförbud i EU – Afghanistan (Ariana Afghan Airlines), Surinam (Blue Wing Airlines), Ghana (Meridian Airways), Kambodja (Siem reap Airways International) och Rwanda (Silverback Cargo Freighters). Samtliga flygbolag – sammanlagt 278 stycken – från följande 17 länder är belagda med verksamhetsförbud: Angola, Benin, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gabon (med undantag för tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag för sex bolag för vilka förbuden har hävts helt), Kazakstan (med undantag för ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Filippinerna, Kongo, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Sudan, Swaziland och Zambia. Tio flygbolag får erbjuda trafik med restriktioner och på vissa villkor: Kazakstan (Air Astana), Nordkorea – Air Koryo, Ghana (Airlift International), Komorerna (Air Service Comores), Gabon (Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG), Iran (Iran Air), Angola (TAAG Angola Airlines) och Ukraina (Ukrainian Mediterranean Airlines).

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/


Side Bar