Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1090

V Bruseli 2. septembra 2010

Komisia pridala do zoznamu EÚ týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy, dve ghanské spoločnosti

Dnešnou aktualizáciou zoznamu leteckých spoločností so zákazom vykonávania leteckej dopravy v Európskej únii uložila Európska komisia zákaz prevádzkovania letov jednému leteckému dopravcovi z Ghany a v prípade ďalšieho dopravcu z tejto krajiny zaviedla prevádzkové obmedzenia.

Podpredseda Komisie a komisár pre mobilitu a dopravu Siim Kallas uviedol: „V leteckej bezpečnosti si nemôžeme dovoliť žiadne kompromisy. Ak máme dôkazy, že leteckí dopravcovia neposkytujú bezpečnú leteckú dopravu, alebo ak si regulačné orgány neplnia povinnosti pri presadzovaní bezpečnostných noriem, musíme konať, aby sme vylúčili akékoľvek ohrozenie bezpečnosti.“

Týmto novým zoznamom sa nahrádza predchádzajúci zoznam a možno doň nahliadnuť na webovej stránke Komisie (1).

Zoznam sa aktualizuje v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré prijali dva členské štáty s cieľom zakázať príslušným leteckým dopravcom prevádzkovanie letov na svojom území. Touto aktualizáciou sa do zoznamu leteckých spoločností so zákazom vykonávania leteckej dopravy zaraďuje dopravca Meridian Airways z Ghany. Dôvodom sú veľmi zlé výsledky inšpekcií, v rámci ktorých sa kontrolovali nielen lietadlá tejto spoločnosti, ale aj zariadenia, ktoré využíva v EÚ.

Ďalší letecký dopravca z Ghany, Airlift International, bol predmetom inšpekcie v jednom z členských štátov a výsledky tejto inšpekcie poukázali na stav, ktorý ani zďaleka nespĺňa medzinárodné normy. Výbor pre leteckú bezpečnosť jednomyseľne podporil zavedenie prevádzkových obmedzení v prípade Airlift International s cieľom vylúčiť kontrolované lietadlá a dve ďalšie lietadlá, ktoré sú v súčasnosti v hangári, z prevádzkovania letov do EÚ. Uvedená spoločnosť má tak k dispozícii jedno lietadlo, ktoré ešte môže prevádzkovať lety do EÚ. Komisia bude ďalej dôsledne monitorovať úroveň bezpečnosti leteckej spoločnosti a zintenzívni svoje konzultácie s ghanskou organizáciou civilného letectva s cieľom nájsť udržateľné riešenia zistených problémov v oblasti bezpečnosti. Komisia preskúma prípad dvoch dopravcov na nasledujúcom zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť v novembri.

V súčasnosti sú na zozname Únie piati jednotliví dopravcovia s úplným zákazom prevádzkovania letov v Európskej únii – Afganistan (Ariana Afghan Airlines), Surinam (Blue Wing Airlines), Ghana (Meridian Airways), Kambodža (Siem reap Airways International) a Rwanda (Silverback Cargo Freighters). V nasledujúcich 17 krajinách platí zákaz pre všetkých dopravcov – spolu ide o 278 spoločností: Angola, Benin, Džibuti, Filipíny, Gabon (s výnimkou troch dopravcov, ktorí prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou šiestich dopravcov, ktorí prevádzkujú lety bez akýchkoľvek obmedzení), Kazachstan (s výnimkou jedného dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizská republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Sudán, Svazijsko, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Zambia. Za určitých podmienok a obmedzení môže prevádzkovať lety desať leteckých dopravcov: Kazachstan (Air Astana), Kórejská ľudovodemokratická republika (Air Koryo), Ghana (Airlift International), Komory (Air Service Comores), Gabon (Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG), Irán (Iran Air), Angola (TAAG Angola Airlines) a Ukrajina (Ukrainian Mediterranean Airlines).

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/


Side Bar