Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1090

Bruxelles, den 2. september 2010

Kommissionen sætter to ghanesiske selskaber på listen over luftfartsselskaber med driftsforbud

Europa-Kommissionen har i dag ajourført listen over luftfartsselskaber med flyveforbud i EU og givet et selskab fra Ghana driftsforbud og pålagt et andet selskab fra samme land driftsbegrænsninger.

Kommissionens næstformand Siim Kallas med ansvar for mobilitet og transport udtalte: "Vi kan ikke gå på kompromis, når det gælder luftfartssikkerheden. Hvis vi har bevis for, at et luftfartsselskab ikke opfylder sikkerhedskravene, eller hvis myndighederne ikke opfylder deres forpligtelse til at håndhæve sikkerhedsstandarderne, må vi skride ind for at garantere, at sikkerheden ikke på nogen måde forringes."

Den nye liste træder i stedet for den foregående og findes allerede nu på Kommissionens websted (1).

Ajourføringen er vedtaget efter, at to medlemsstater har truffet særlige foranstaltninger og forment de pågældende luftfartsselskaber adgang til deres område. Ajourføringen betyder, at selskabet Meridian Airways fra Ghana nu er sat på listen over luftfartsselskaber med flyveforbud, efter at en række inspektioner ikke blot af deres fly, men også af selskabets faciliteter i EU var faldet meget dårligt ud.

Inspektion af et andet ghanesisk luftfartsselskab, Airlift International, i en medlemsstat viste en standard langt under, hvad der kræves i de internationale standarder. Udvalget for Luftfartssikkerhed gik enstemmigt ind for at indføre driftsbegrænsninger for Airlift International bestående i driftsforbud i EU for det inspicerede fly og to andre, der p.t. er opmagasineret. Det betyder, at selskabet kun har ét fly tilbage, som stadig har driftstilladelse i EU. Kommissionen vil fortsat følge selskabets præstationer nøje og uddybe kontakterne med den civile luftfartsorganisation i Ghana for at nå frem til en varig løsning på de påviste sikkerhedsproblemer. Kommissionen vil revurdere de to luftfartsselskabers situation på næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed i november.

I dag er der på EU's liste fem individuelle selskaber, som har totalt driftsforbud i EU – Afghanistan (Ariana Afghan Airlines), Surinam (Blue Wing Airlines), Ghana (Meridian Airways), Cambodja (Siem reap Airways International) og Rwanda (Silverback Cargo Freighters). Derudover er der pålagt flyveforbud for alle luftfartsselskaber fra 17 lande – 278 selskaber i alt: Angola, Benin, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der opererer under visse begrænsninger og betingelser), Indonesien (med undtagelse af seks luftfartsselskaber, for hvilke alle begrænsninger er hævet), Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der opererer under visse begrænsninger og betingelser), Kirgisistan, Liberia, Filippinerne, Republikken Congo, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Sudan, Swaziland og Zambia. Ti luftfartsselskaber har driftstilladelse under visse begrænsninger og betingelser – Kasakhstan (Air Astana), Nordkorea (Air Koryo), Ghana (Airlift International), Comorerne (Air Service Comores), Gabon (Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG), Iran (Iran Air), Angola (TAAG Angola Airlines) og Ukraine (Ukrainian Mediterranean Airlines).

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/


Side Bar