Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Bruselj, 1. septembra 2010

Evropska morja: Komisija določila merila za dobro okoljsko stanje

Komisija je danes sprejela sklep o merilih, ki jih je treba izpolniti, da bi dosegli dobro okoljsko stanje evropskih morij. Tako bodo države članice lažje razvile usklajene morske strategije za posamezna regionalna morja, zagotovljena bo doslednost in omogočeno primerjanje napredka med regijami. Opredelitev meril se zahteva v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji, katere cilj je do leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje vseh morskih vod EU.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Želimo zdrava in produktivna morja. Z današnjim sklepom začenjamo določati natančne cilje za doseganje dobrega okoljskega stanja. Sprejetje sklepa o merilih za dobro okoljsko stanje v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti je nadaljnji korak pri razvoju strategije za biotsko raznovrstnost EU po letu 2010.“

Sklep Komisije

Sklep Komisije o merilih za dobro okoljsko stanje morskih vod se osredotoča na različne vidike morskih ekosistemov, kot so biotska raznovrstnost, ribja populacija, evtrofikacija, kontaminanti, odpadki in hrup.

V sklepu opredeljena merila in povezani kazalniki, ki so jih države članice uporabile pri določanju okoljskega stanja morskih ekosistemov, temeljijo na znanstvenih in tehničnih nasvetih neodvisnih strokovnjakov. Pokrivajo elemente morskega okolja, ki v obstoječih politikah še niso bili obravnavani, ter nadgrajujejo sedanje obveznosti iz zakonodaje EU ter že dosežen napredek.

Nekatera merila so že dokončno oblikovana in že lahko začnejo veljati, druga pa je treba še izpopolniti. Sklep poudarja, da je za presojo dobrega okoljskega stanja v podporo ekosistemskemu pristopu k upravljanju evropskih morskih vod potrebno dodatno znanstveno razumevanje. Zato bo treba merila prilagoditi, da se upoštevajo nove znanstvene ugotovitve.

Cilji do leta 2020

Dobro okoljsko stanje pomeni, da splošno stanje okolja v morskih vodah zagotavlja ekološko raznolike, dinamične, zdrave ter produktivne oceane in morja. Uporaba morskega okolja mora ostati na trajnostni stopnji, da se njegove koristi ter z njim povezane dejavnosti zagotovi sedanjim in prihodnjim generacijam. To pomeni, da je treba celostno proučiti zgradbo, funkcije in procese morskih ekosistemov, zaščititi morske vrste in habitate ter preprečiti zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ki ga povzroči človek.

Da bi dosegle cilj EU za vzpostavitev dobrega okoljskega stanja vseh morskih vod do leta 2020, morajo države članice razviti morske strategije, ki bodo uporabljene kot akcijski načrti za upravljanje človekovega delovanja, ki bo temeljilo na ekosistemih. Dobro okoljsko stanje je treba določiti za morske regije in podregije na podlagi enajstih kakovostnih deskriptorjev morskega okolja, ki jih določa Okvirna direktiva o morski strategiji. Sodelovanje med regijami je potrebno na vseh stopnjah izvajanja direktive.

Dodatne informacije:

o Okvirni direktivi o morski strategiji:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

o Konvenciji o regionalnih morjih:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar