Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1084

Brüsszel, 2010. szeptember 1.

Európa tengerei: a Bizottság meghatározza a jó környezeti állapotra vonatkozó kritériumokat

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta az európai tengerek jó környezeti állapotának eléréséhez szükséges kritériumokat ismertető határozatot. Ez megkönnyíti a tagállamok számára, hogy minden regionális tenger tekintetében összehangolt tengervédelmi stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek következetes intézkedéseket eredményeznek és lehetővé teszik az elért eredmények régiók közötti összehasonlítását. A szóban forgó kritériumok meghatározására vonatkozó követelményt a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv írja elő, amely célul tűzi ki, hogy 2020-ra az EU valamennyi tengervize elérje a jó környezeti állapotot.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Szeretnénk, hogy tengereink egészségesek és termékenyek legyenek. A mai határozat kiindulási pontot jelent azon célok egyértelmű meghatározásában, amelyek lehetővé teszik a tengervizek jó környezeti állapotának elérését. A jó környezeti állapotra vonatkozó kritériumok meghatározásáról szóló határozatnak a biológiai sokféleség nemzetközi évében történő elfogadása újabb lépés az EU biológiai sokféleségre vonatkozó, 2010 utáni stratégiájának kidolgozása felé."

A Bizottság határozata

A tengervizek jó környezeti állapotára vonatkozó kritériumokról szóló bizottsági határozat a tengeri ökoszisztémák különböző szempontjait helyezi középpontba; ilyen többek között a biológiai sokféleség, a halpopulációk, az eutrofizáció, a szennyező anyagok, a hulladék és a zaj.

A határozatban megállapított kritériumok és a hozzájuk kapcsolódó mutatók alapját szakértők által készített tudományos és műszaki szakvélemények képezik. A tagállamoknak a tengeri ökoszisztéma állapotának meghatározásakor ezeket a kritériumokat és mutatókat kell felhasználniuk, amelyek az uniós jogszabályokból eredő kötelezettségeken, illetve az uniós szabályozásban történő fejleményeken alapulnak, és a tengeri környezetnek a meglévő szakpolitikák által még nem szabályozott tényezőire vonatkoznak.

Míg egyes kritériumok teljes mértékben kidolgozottak és már használatban vannak, másokat tovább kell csiszolni. A határozat kiemeli, hogy a jó környezeti állapot értékeléséhez tovább kell mélyítenünk tudományos ismereteinket az európai tengervizekkel folytatott gazdálkodás oköszisztéma-alapú szemléletének megszilárdítása érdekében. Az új tudományos ismeretek figyelembevételéhez ezért elengedhetetlen lesz a kritériumok felülvizsgálata.

A jó környezeti állapotra vonatkozó 2020-as cél

A „jó környezeti állapot" a tengervizek olyan általános állapota, amely biztosítja, hogy az óceánok és tengerek ökológiai szempontból sokszínűek, dinamikusak, egészségesek és termékenyek legyenek. A tengeri környezet használatát olyan, fenntartható szinten kell tartani, amely a jelen és a jövő nemzedékei számára megőrzi a potenciális felhasználási formákat és tevékenységeket. Ez annyit jelent, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a tengeri ökoszisztémák szerkezetét, funkcióit és a bennük zajló folyamatokat, védeni kell a tengeri fajokat és élőhelyeket, valamint meg kell előzni a biológiai sokféleség ember okozta csökkenését.

Ahhoz, hogy 2020-ra minden tengeri vízterület esetében elérjük az EU által meghatározott jó környezeti állapotot, a tagállamoknak olyan tengervédelmi stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek az emberi tevékenységek irányítása tekintetében cselekvési tervként szolgálnak az ökoszisztéma-alapú szemlélet alkalmazásához. A jó környezeti állapotot tengeri régiók vagy alrégiók szintjén, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben a tengeri környezet tekintetében meghatározott 11 környezetminőségi mutató alapján kell meghatározni. Az irányelv végrehajtásának valamennyi szakaszában regionális együttműködésre van szükség.

További információ:

A tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvről:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

A regionális tengeri egyezményekről:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm


Side Bar