Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Bryssel den 1 september 2010

Dags för skolor att anmäla sig till EU:s tävling för unga översättare

Från och med idag kan gymnasieskolor som vill anmäla elever till 2010 års EU-tävling för unga översättare anmäla sig på http://ec.europa.eu/translatores. Anmälningsperioden för tävlingen, som kallas ”Juvenes Translatores” (”unga översättare” på latin), pågår fram till den 20 oktober. Den elektroniska anmälningsblanketten finns på EU:s samtliga officiella språk. Tävlingen gäller elever födda 1993 och kommer att hållas samtidigt på alla utvalda skolor den 23 november.

– Tävlingen är till för att väcka intresset för att använda och lära sig främmande språk och för att översätta, förklarar Androulla Vassiliou som är EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. – Språkkunskaper är en enorm tillgång för dagens unga. De reser mer än tidigare generationer och sannolikheten är även större att de arbetar utomlands. Språkkunskaper vidgar dina vyer och tar dig till nya platser, tillade hon.

Det totala antalet deltagande skolor har i år utökats från 690 till drygt 750. Detta som en följd av det stora intresse som visats tävlingen alltsedan starten år 2007. Antalet skolor från varje medlemsland kommer att vara lika stort som antalet Europaparlamentsledamöter från det landet år 2014. Om fler skolor anmäler sig än vad som är tillåtet kommer EU-kommissionen att göra ett slumpmässigt urval för att bestämma vilka skolor som kan delta.

Tävlingen är öppen för alla elever födda år 1993 och de skolor som väljs ut kommer att få ställa upp med upp till fem elever. Elever av alla nationaliteter kan delta: enda kravet är att de går på en skola i något av EU-länderna. Tävlingsuppgiften består i att översätta en text från och till valfritt EU-språk.

Tävlingen kommer att hållas samtidigt i de utvalda skolorna och övervakas av skolorna själva. Deltagarna har två timmar på sig att översätta en text som EU-kommissionen skickar till skolorna strax innan tävlingen startar. Ordböcker får användas, men inga elektroniska hjälpmedel.

Efter tävlingen kommer översättningarna att bedömas av översättare från EU-kommissionen och vinnarna kommer att bjudas in till Bryssel våren 2011 för en prisceremoni med kommissionären Androulla Vassiliou som värd. Under resan till Bryssel kommer vinnarna även få möjlighet att möta ett antal EU-översättare.

Högsta antalet deltagande skolor per land:

Belgien

22

Bulgarien

18

Tjeckien

22

Danmark

13

Tyskland

96

Estland

6

Irland

12

Grekland

22

Spanien

54

Frankrike

74

Italien

73

Cypern

6

Lettland

9

Litauen

12

Luxemburg

6

Ungern

22

Malta

6

Nederländerna

26

Österrike

19

Polen

51

Portugal

22

Rumänien

33

Slovenien

8

Slovakien

13

Finland

13

Sverige

20

Förenade kungariket

73

Totalt

751

Ytterligare information om tävlingen finns på

Tävlingens webbsida: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

GD Översättning: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar