Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

V Bruseli 1. septembra 2010

Čas pre školy zapojiť sa do súťaže mladých európskych prekladateľov

Stredné školy, ktoré by chceli zapísať svojich žiakov do súťaže mladých európskych prekladateľov na rok 2010, tak môžu urobiť oddnes na stránke http://ec.europa.eu/translatores. Do súťaže známej pod názvom „Juvenes Translatores“ (z latinčiny „mladí prekladatelia“) sa možno zapísať do 20. októbra. Elektronický formulár žiadosti je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Súťaž, do ktorej sa môžu prihlásiť všetci žiaci narodení v roku 1993, sa bude konať 23. novembra v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách.

Cieľom súťaže je podporovať používanie a štúdium cudzích jazykov v Európe, ako aj špecifické umenie prekladu,“ vyhlásila európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová a dodala: Jazykové zručnosti sú v súčasnosti obrovskou výhodou pre mladých ľudí, ktorí cestujú viac ako predošlé generácie a ktorí si s väčšou pravdepodobnosťou budú hľadať zamestnanie v zahraničí. Vďaka znalosti jazykov môžete získať iný pohľad na život a rozšíriť si obzory.“

Od prvého ročníka súťaže konaného v roku 2007 sa v snahe uspokojiť vysoký počet záujemcov zvýšil tento rok celkový počet škôl, ktoré sa môžu zapojiť, zo 690 na viac ako 750. Počet škôl vybraných z každého členského štátu bude zodpovedať počtu kresiel, ktoré bude mať každá krajina v Európskom parlamente v roku 2014 (pozri ďalej). Ak členský štát prekročí povolený počet, Komisia náhodným výberom určí, ktoré školy sa môžu zapojiť.

Súťaž je otvorená pre všetkých žiakov narodených v roku 1993, pričom vybrané školy budú môcť zapísať najviac 5 žiakov. Zapojiť sa môžu žiaci akejkoľvek národnosti za predpokladu, že navštevujú školu, ktorá sa nachádza v členskom štáte EÚ. V súťaži si môžu zvoliť akýkoľvek zdrojový a cieľový jazyk spomedzi 23 úradných jazykov EÚ.

Súťaž sa bude konať vo všetkých vybraných školách v rovnakom čase pod dohľadom jednotlivých škôl. Súťažiaci budú mať dve hodiny na preklad textu, ktorý Komisia zašle školám krátko pred začiatkom súťaže. Môžu sa používať slovníky, nie však elektronické pomôcky.

Po skončení súťaže vyhodnotia preklady prekladatelia Európskej komisie a víťazi budú na jar 2011 pozvaní do Bruselu na slávnostný ceremoniál odovzdávania cien, ktorý bude viesť komisárka Androulla Vassiliouová. V priebehu tejto cesty budú mať víťazi príležitosť stretnúť sa aj s prekladateľmi inštitúcií EÚ.

Maximálny počet zapojených škôl podľa jednotlivých krajín:

Belgicko

22

Bulharsko

18

Česká republika

22

Dánsko

13

Nemecko

96

Estónsko

6

Írsko

12

Grécko

22

Španielsko

54

Francúzsko

74

Taliansko

73

Cyprus

6

Lotyšsko

9

Litva

12

Luxembursko

6

Maďarsko

22

Malta

6

Holandsko

26

Rakúsko

19

Poľsko

51

Portugalsko

22

Rumunsko

33

Slovinsko

8

Slovensko

13

Fínsko

13

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

73

Spolu

751

Viac informácií o súťaži nájdete na:

Internetovej stránke súťaže: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Stránke Generálneho riaditeľstva pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar