Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Bruksela, dnia 1 września 2010 r.

Konkurs Unii Europejskiej dla młodych tłumaczy – czas na zgłoszenia szkół

Szkoły średnie, które chcą zgłosić swoich uczniów do tegorocznej edycji konkursu UE dla młodych tłumaczy, mogą od dziś zarejestrować się na stronie http://ec.europa.eu/translatores. Termin zgłoszeń do udziału w konkursie znanym pod nazwą „Juvenes Translatores” (łac. „młodzi tłumacze”) upływa 20 października. Elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny jest we wszystkich urzędowych językach UE. Konkurs, przeznaczony dla uczniów urodzonych w 1993 r., odbędzie się równocześnie we wszystkich wyselekcjonowanych szkołach w dniu 23 listopada.

„Konkurs ten ma zachęcić Europejczyków do uczenia się i używania języków obcych, a także uświadomić im, na czym polega sztuka tłumaczenia”, wyjaśnia Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. „Umiejętności językowe są ogromnym atutem dla współczesnej młodzieży, która częściej niż starsze pokolenia podróżuje i szuka pracy za granicą. Znajomość języków otwiera przed nią większe możliwości i poszerza horyzonty”, dodała.

W tym roku liczbę szkół, które mogą wziąć udział w konkursie, zwiększono z 690 do ponad 750. Jest to odpowiedź na ogromne zainteresowanie konkursem widoczne od jego pierwszej edycji w 2007. Liczba dopuszczonych szkół z poszczególnych państw członkowskich odpowiadać będzie liczbie mandatów do Parlamentu Europejskiego, które przypadną danemu krajowi w 2014 r. (zob. niżej). Jeżeli państwo członkowskie zgłosi więcej szkół, Komisja w drodze losowania wybierze te, które wezmą udział w konkursie.

Wyselekcjonowane szkoły mogą zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 5 uczniów urodzonych w 1993 r. Nie ma ograniczeń co do narodowości uczniów, muszą oni jednak uczęszczać do szkoły znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE. Uczniowie dowolnie wybierają spośród 23 języków urzędowych UE ten, z którego i na który pragną tłumaczyć.

Konkurs odbędzie się równocześnie we wszystkich wyselekcjonowanych szkołach, pod kontrolą miejscowych nauczycieli. Uczestnicy mają dwie godziny na przetłumaczenie tekstu, który zostanie przesłany szkołom przez Komisję na krótko przed rozpoczęciem konkursu. Dozwolone jest korzystanie ze słowników, ale nie z urządzeń elektronicznych.

Tłumaczenia zostaną następnie ocenione przez tłumaczy Komisji Europejskiej, a wiosną 2011 r. zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się pod patronatem i z udziałem komisarz Androulli Vassiliou. W czasie tej wizyty zwycięzcy będą mogli spotkać się także z pracującymi w Komisji tłumaczami.

Maksymalna liczba uczestników z poszczególnych krajów:

Belgia

22

Bułgaria

18

Republika Czeska

22

Dania

13

Niemcy

96

Estonia

6

Irlandia

12

Grecja

22

Hiszpania

54

Francja

74

Włochy

73

Cypr

6

Łotwa

9

Litwa

12

Luksemburg

6

Węgry

22

Malta

6

Holandia

26

Austria

19

Polska

51

Portugalia

22

Rumunia

33

Słowenia

8

Słowacja

13

Finlandia

13

Szwecja

20

Zjednoczone Królestwo

73

Ogółem

751

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronach internetowych:

Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar