Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Brussel, 1 september 2010

Scholen kunnen nu inschrijven voor de EU‑wedstrijd voor jonge vertalers

Middelbare scholen die leerlingen wensen in te schrijven voor de editie 2010 van de EU‑wedstrijd voor jonge vertalers, bekend onder de naam 'Juvenes Translatores' (Latijn voor 'jonge vertalers'), kunnen dat vanaf vandaag doen op http://ec.europa.eu/translatores, en wel tot 20 oktober. Het elektronisch aanmeldingsformulier is beschikbaar in alle officiële talen van de EU. De wedstrijd, die openstaat voor scholieren die in 1993 geboren zijn, vindt op 23 november gelijktijdig op alle geselecteerde scholen plaats.

"De wedstrijd is bedoeld om het leren en het gebruik van vreemde talen in Europa en tevens de specifieke kunst van het vertalen te promoten", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken. "Taalvaardigheid is een enorme troef voor de jeugd van tegenwoordig, die meer reist dan vorige generaties en eerder geneigd is werk in het buitenland te zoeken. Talenkennis kan je verder helpen in het leven en je horizon verruimen", zo voegde zij eraan toe.

Dit jaar is het totaal aantal scholen die kunnen deelnemen, verhoogd van 690 tot meer dan 750 om te voldoen aan de groeiende vraag sinds de eerste editie van de wedstrijd in 2007. Het aantal geselecteerde scholen per lidstaat is nu gelijk aan het aantal zetels dat elk land in 2014 in het Europees Parlement zal bekleden (zie hieronder). Wordt dit aantal overschreden, dan kiest de Commissie willekeurig de scholen die mogen deelnemen.

Elke deelnemende school wordt gevraagd maximaal vijf leerlingen in te schrijven die in 1993 geboren moeten zijn. Alle leerlingen die een school in een EU-lidstaat bezoeken, komen voor deelname in aanmerking, ongeacht hun nationaliteit. Zij kunnen zelf bepalen uit en in welke van de 23 officiële talen van de EU zij willen vertalen.

De wedstrijd vindt gelijktijdig op alle geselecteerde scholen plaats onder supervisie van de school. De deelnemers krijgen twee uur de tijd om een tekst te vertalen die de Commissie kort voor het begin van de wedstrijd naar de scholen zal sturen. Het gebruik van woordenboeken is toegestaan, maar elektronische hulpmiddelen niet.

Na de wedstrijd worden de vertalingen beoordeeld door vertalers van de Commissie. De winnaars worden in het voorjaar van 2011 naar Brussel uitgenodigd voor de prijsuitreiking in aanwezigheid van commissaris Androulla Vassiliou. Bij die gelegenheid staat ook een ontmoeting met EU-vertalers op het programma.

Maximumaantal deelnemende scholen per land:

België

22

Bulgarije

18

Tsjechië

22

Denemarken

13

Duitsland

96

Estland

6

Ierland

12

Griekenland

22

Spanje

54

Frankrijk

74

Italië

73

Cyprus

6

Letland

9

Litouwen

12

Luxemburg

6

Hongarije

22

Malta

6

Nederland

26

Oostenrijk

19

Polen

51

Portugal

22

Roemenië

33

Slovenië

8

Slowakije

13

Finland

13

Zweden

20

Verenigd Koninkrijk

73

Totaal

751

Zie voor meer informatie over de wedstrijd:

De website van de wedstrijd: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

DG Vertaling: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar