Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Brussell, l-1 ta’ Settembru 2010

Mil-lum l-iskejjel jistgħu jirreġistraw biex jieħdu sehem fil-Konkors tal-UE għat-Tradutturi Żgħażagħ

L-iskejjel sekondarji li jixtiequ li l-istudenti tagħhom jieħdu sehem fil-Konkors tal-2010 tat-Tradutturi Żgħażagħ tal-UE jistgħu, mil-lum, jirreġistraw fis-sit: http://ec.europa.eu/translatores Ir-reġistrazzjoni għal dan il-konkors, li huwa magħruf bħala 'Juvenes Translatores' (li bil-Latin tfisser 'tradutturi żgħażagħ') tista' ssir sal-20 ta' Ottubru. Il-formola tal-applikazzjoni onlajn hija disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Il-kompetizzjoni, li hija miftuħa għall-istudenti li twieldu fl-1993, se ssir fit-23 ta' Novembru, fl-istess ħin fl-iskejjel kollha magħżula.

Fi kliem Androulla Vassiliou, il-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ, 'Il-konkors tfassal biex iħeġġeġ l-użu u t-tagħlim tal-lingwi barranin fl-Ewropa, kif ukoll l-arti speċifika tat-traduzzjoni.' Hi tenniet li, 'Il-ħiliet lingwistiċi huma assi enormi għaż-żgħażagħ tal-lum, li jivvjaġġaw iktar minn missirijiethom u jfittxu aktar spiss li jaħdmu barra minn pajjiżhom. L-għarfien tal-lingwi jista' jservi biex ikabbar l-iskop tal-ħajja u jwessa' l-orizzonti.'

Din is-sena, l-għadd totali ta' skejjel li jistgħu jieħdu sehem qed jiżdied minn 600 għal aktar minn 750, b'rispons għad-domanda qawwija mindu tnieda l-konkors fl-2007. L-għadd ta' skejjel magħżula minn kull Stat Membru se jirrifletti n-numru ta' siġġijiet li kull pajjiż rispettiv se jkollu fil-Parlament Ewropew fl-2014 (ara hawn taħt). Jekk xi Stat Membru jaqbeż il-kwota allokata lilu, il-Kummissjoni se tuża metodu ta' għażla każwali biex tiddetermina liema skejjel jistgħu jieħdu sehem.

Il-kompetizzjoni hija miftuħa għal kull min twieled fl-1993 u l-iskejjel magħżula se jiġu mistiedna jirreġistraw sa ħames studenti. Huma eliġibbli l-istudenti ta' kwalunkwe nazzjonalità, sakemm dawn ikunu rreġistrati fi skola li tkun tinsab f'xi Stat Membru tal-UE. Huma jkunu liberi li jittraduċu minn u lejn kwalunkwe lingwa fost it-23 lingwa uffiċjali tal-UE.

Il-konkors se jsir fl-istess ħin fl-iskejjel magħżula kollha, taħt is-superviżjoni tal-iskejjel rispettivi. Il-kontestanti se jkollhom sagħtejn biex jittraduċu test mibgħut lill-iskejjel mill-Kummissjoni ftit ħin biss qabel tibda l-kompetizzjoni. Jistgħu jintużaw id-dizzjunarji, iżda mhux tagħmir elettroniku.

Wara l-konkors, it-tradutturi se jiġu vvalutati minn tradutturi tal-Kummissjoni u r-rebbieħa jiġu mistiedna Brussell fir-rebbiegħa tal-2011 għal ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet ospitata mill-Kummissarju Androulla Vassiliou. Matul il-mawra r-rebbieħa se jiltaqgħu wkoll ma' tradutturi li jaħdmu mal-UE.

L-għadd massimu ta' skejjel parteċipanti minn kull pajjiż:

Il-Belġju

22

Il-Bulgarija

18

Ir-Repubblika Ċeka

22

Id-Danimarka

13

Il-Ġermanja

96

L-Estonja

6

L-Irlanda

12

Il-Greċja

22

Spanja

54

Franza

74

L-Italja

73

Ċipru

6

Il-Latvja

9

Il-Litwanja

12

Il-Lussemburgu

6

L-Ungerija

22

Malta

6

Il-Pajjiżi l-Baxxi

26

L-Awstrija

19

Il-Polonja

51

Il-Portugall

22

Ir-Rumanija

33

Is-Slovenja

8

Is-Slovakkja

13

Il-Finlandja

13

L-Isvezja

20

Ir-Renju Unit

73

Totali

751

Aktar informazzjoni dwar il-konkors hija disponibbli kif ġej:

Il-websajt tal-konkors: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Id-DĠ tat-Traduzzjoni: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar