Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

An Bhruiséil, 1 Meán Fómhair 2010

Deis anois ann do scoileanna iarratas a chur isteach ar Chomórtas an AE d'Aistritheoirí Óga

Is féidir le meánscoileanna a dteastaíonn uathu daltaí a chur isteach sa chomórtas d'Aistritheoirí Óga 2010 clárú ón lá inniu ag http://ec.europa.eu/translatores. Mairfidh an tréimhse chlárúcháin don chomórtas, ar a dtugtar 'Juvenes Translatores' ('aistritheoirí óga' sa Laidin), go dtí an 20 Deireadh Fómhair 2010. Tá an fhoirm iarratais ar líne le fáil i dteangacha oifigiúla ar fad an AE. Beidh an comórtas oscailte do dhaltaí a rugadh i 1993 agus reáchtálfar é an 23 Samhain, ag an am céanna sna scoileanna roghnaithe ar fad.

'Tá an comórtas dírithe ar úsáid agus foghlaim teangacha iasachta agus ar ghairm an aistriúcháin féin a spreagadh san Eoraip,' a mhínigh Androulla Vassiliou, an Coimisinéir Eorpach um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige. 'Is buntáiste mór scileanna teanga do dhaoine óga an lae inniu, óir déanann siad níos mó taistil ná mar a rinne a muintir rompu, agus is dóchúla ná riamh go mbeidh siadsan ag lorg poist thar lear. Is mór an sochar agus an leathnú intinne do dhuine teangacha a bheith ar eolas aige,' a dúirt sí freisin.

De bharr an éilimh mhóir atá ar an gcomórtas ó seoladh in 2007 é, tá líon na scoileanna ar féidir leo páirt a ghlacadh ann méadaithe ó 690 go dtí níos mó ná 750 i mbliana. Beidh líon na scoileanna a roghnófar ó gach Ballstát i gcomhréir le líon na suíochán a bheidh ag gach tír i bParlaimint na hEorpa in 2014 (féach thíos). Má sháraíonn Ballstát an cuóta, úsáidfidh an Coimisiún modh roghnaithe randamaigh chun cinneadh a dhéanamh maidir le cé acu scoileanna a bheidh rannpháirteach.

Tá an comórtas oscailte d'aon duine a rugadh i 1993 agus tabharfar cuireadh do na scoileanna a roghnófar cúigear daltaí ar a mhéad a chur isteach. Féadfaidh daltaí de shaoránacht ar bith bheith rannpháirteach ann, ar choinníoll go bhfuil siad cláraithe i scoil atá i mBallstát de chuid an AE. Féadfaidh siad an t-aistriúchán a dhéanamh isteach in aon cheann de 23 teanga oifigiúla an AE agus amach ó aon cheann de na teangacha sin.

Reáchtálfar an comórtas ag an am céanna sna scoileanna roghnaithe ar fad faoi mhaoirseacht na scoileanna. Dhá uair an chloig a bheidh ag na rannpháirtithe téacs a aistriú, téacs a sheolfaidh an Coimisiún chuig na scoileanna tamaillín roimh thús an chomórtais. Féadfar foclóirí a úsáid, ach níl cead aon ghléas leictreonach a úsáid.

Tar éis an chomórtais, déanfaidh aistritheoirí an Choimisiúin meastóireacht ar na haistriúcháin agus tabharfar cuireadh do na buaiteoirí chun na Bruiséile in earrach 2011 le haghaidh searmanais bhronnta a reáchtálfaidh Coimisinéir Androulla Vassiliou. Le linn an turais sin, buailfidh na buaiteoirí le haistritheoirí de chuid an AE freisin.

Uasmhéid na scoileanna rannpháirteacha i ngach tír:

An Bheilg

22

An Bhulgáir

18

Poblacht na Seice

22

An Danmhairg

13

An Ghearmáin

96

An Eastóin

6

Éire

12

An Ghréig

22

An Spáinn

54

An Fhrainc

74

An Iodáil

73

An Chipir

6

An Laitvia

9

An Liotuáin

12

Lucsamburg

6

An Ungáir

22

Málta

6

An Ísiltír

26

An Ostair

19

An Pholainn

51

An Phortaingéil

22

An Rómáin

33

An tSlóivéin

8

An tSlóvaic

13

An Fhionlainn

13

An tSualainn

20

An Ríocht Aontaithe

73

Iomlán

751

Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas le fáil ag:

Suíomh idirlín an chomórtais: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar