Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Brüssel, 1. september 2010

Koolidel on aeg registreeruda ELi noorte tõlkijate võistlusele

Keskkoolid, kes soovivad, et nende õpilased osaleksid ELi 2010. aasta noorte tõlkijate võistlusel, saavad alates tänasest registreeruda veebilehel http://ec.europa.eu/translatores. Võistlusele „Juvenes Translatores” (ladina keeles noored tõlkijad) saab registreeruda kuni 20. oktoobrini. Elektrooniline taotlusvorm on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes. Võistlus, mis korraldatakse 1993. aastal sündinud keskkooliõpilastele, toimub 23. novembril samal ajal kõigis välja valitud koolides.

Võistluse eesmärk on edendada võõrkeelte kasutamist ja õppimist Euroopas ning tõlkimisoskust”, selgitas Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou. „Keelteoskus on tänapäeva noorte jaoks suur eelis, kuna nad reisivad rohkem kui eelmised põlvkonnad ning lähevad suurema tõenäosusega välismaale tööd otsima. Keelteoskus võib viia elus edasi ja avardada teie silmaringi”, lisas ta.

Vastuseks suurele nõudlusele alates esimese võistluse korraldamisest aastal 2007, suurendati osalevate koolide koguarvu sel aastal 690-lt rohkem kui 750-ni. Igast liikmesriigist valitavate koolide arv peegeldab selle riigi kohtade arvu Euroopa Parlamendis aastal 2014 (vt allpool). Kui liikmesriik oma kvoodi ületab, määrab komisjon võistluses osalevad koolid juhusliku valiku meetodi abil.

Võistlus on avatud kõigile, kes on sündinud aastal 1993 ning igast valitud koolist võib osaleda kuni viis õpilast. Kõik mõnes ELi liikmesriigis asuvas koolis käivad õpilased võivad võistlusel osaleda, sõltumata nende kodakondsusest. Nad võivad tõlkimiseks valida ükskõik millise kombinatsiooni ELi 23-st ametlikust keelest.

Võistlus toimub kõikides valitud koolides samal ajal koolide järelevalve all. Komisjon saadab tekstid koolidesse vahetult enne võistluse algust ning võistlejatel on nende tõlkimiseks aega kaks tundi. Sõnaraamatuid võib kasutada, kuid mitte elektroonilisi seadmeid.

Pärast võistlust hindavad tõlkeid komisjoni tõlkijad ja võitjad kutsutakse 2011. aasta kevadel Brüsselisse auhinnatseremooniale, mida võõrustab volinik Androulla Vassiliou. Reisi vältel kohtuvad võitjad ka Euroopa Liidu institutsioonide tõlkijatega.

Osalevate koolide maksimaalne arv riikide kaupa:

Belgia

22

Bulgaaria

18

Tšehhi Vabariik

22

Taani

13

Saksamaa

96

Eesti

6

Iirimaa

12

Kreeka

22

Hispaania

54

Prantsusmaa

74

Itaalia

73

Küpros

6

Läti

9

Leedu

12

Luksemburg

6

Ungari

22

Malta

6

Madalmaad

26

Austria

19

Poola

51

Portugal

22

Rumeenia

33

Sloveenia

8

Slovakkia

13

Soome

13

Rootsi

20

Ühendkuningriik

73

Kokku

751

Lisateavet tõlkevõistluse kohta saab järgmistelt veebilehtedelt:

Tõlkevõistluse veebileht: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Kirjaliku tõlke peadirektoraat: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar