Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Bruxelles, den 1. september 2010

Skoler kan nu tilmelde sig EU's konkurrence for "unge oversættere"

Gymnasieskoler, som ønsker at tilmelde elever til 2010-udgaven af EU's konkurrence for unge oversættere, kan fra i dag registrere sig på http://ec.europa.eu/translatores. Registreringsperioden for konkurrencen, der går under navnet "Juvenes Translatores" ("unge oversættere" på latin), løber indtil den 20. oktober. Ansøgningsskemaet findes online på alle de officielle EU-sprog. Kun elever, der er født i 1993, kan deltage i konkurrencen, som afholdes den 23. november samtidigt på alle de udvalgte skoler.

"Tanken bag konkurrencen er at fremme brugen og indlæringen af fremmedsprog i Europa og give et indblik i oversættelsens særlige kunst", forklarede Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Sprogfærdigheder er et enormt aktiv for nutidens unge, som rejser mere end de tidligere generationer og er mere tilbøjelige til at søge job i udlandet. Viden om sprog kan give dig nye muligheder og udvide din horisont", tilføjede hun.

I år øges det samlede antal skoler, som kan deltage, fra 690 til 751, fordi interessen for at deltage har været stigende, siden konkurrencen blev lanceret i 2007. Antallet af skoler, der udvælges fra hvert EU-land, vil svare til antallet af de enkelte landes pladser i Europa-Parlamentet i 2014 (se nedenfor). Hvis en medlemsstat overskrider sin kvote, vil Kommissionen finde de deltagende skoler ved lodtrækning.

For at deltage i konkurrencen skal eleverne være født i 1993, og de udvalgte skoler kan tilmelde op til fem elever. Elevernes statsborgerskab spiller ingen rolle, forudsat de går på en skole, der ligger i et EU-land. De kan frit vælge, hvilke af EU's 23 officielle sprog de vil oversætte fra og til.

Konkurrencen vil blive afholdt samtidig på alle de udvalgte skoler under skolernes tilsyn. Deltagerne får to timer til at oversætte en tekst, som Kommissionen sender til skolerne kort før konkurrencens start. Der må gerne anvendes ordbøger, men ingen elektroniske hjælpemidler.

Efter konkurrencen vil oversættelserne blive bedømt af Kommissionens oversættere, og vinderne vil blive inviteret til Bruxelles i foråret 2011, hvor de vil få overrakt et bevis af kommissær Androulla Vassiliou. På turen vil vinderne desuden få mulighed for at mødes med nogle af EU's oversættere.

Højeste antal deltagende skoler pr. land:

Belgien

22

Bulgarien

18

Tjekkiet

22

Danmark

13

Tyskland

96

Estland

6

Irland

12

Grækenland

22

Spanien

54

Frankrig

74

Italien

73

Cypern

6

Letland

9

Litauen

12

Luxembourg

6

Ungarn

22

Malta

6

Nederlandene

26

Østrig

19

Polen

51

Portugal

22

Rumænien

33

Slovenien

8

Slovakiet

13

Finland

13

Sverige

20

Det Forenede Kongerige

73

I alt

751

Yderligere oplysninger om konkurrencen findes på:

Konkurrencens websted: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Generaldirektoratet for Oversættelse: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar